2018. április 22., vasárnap

Logo

Címlap Lapszemle Törökbálint tömegközlekedése

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Törökbálint tömegközlekedése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Mezei Gyula   
2011. január 24. hétfő, 11:42
Mezei Gyula helyzetelemző írása az alterbmv lapról.


TÖRÖKBÁLINT - Mint az közismert, a helyi iparűzési adóról szóló törvény módosítása miatt, Törökbálint bevételei 2,5 milliárd forinttal fognak csökkenni. "Természetes", hogy emiatt a tömegközlekedést is károk érhetik, amit a polgármester már jelzett is.

Első lépcsőben az Önkormányzat meg kívánta szüntetni, saját fogalmazásuk szerint fel kívánták függeszteni a törökbálinti helyi járatok közlekedését. Ezt két héttel később, főként az érintett területek képviselőjének, Csuka Attilának az önálló képviselői indítványának hatására a Képviselő Testület visszavonta.

Azonban nem vonták vissza azt a kezdeményezést, melynek értelmében a polgármesternek tárgyalásokat kell kezdeményeznie a BKV Zrt-vel és a Volánbusz Zrt-vel a támogatási szintek csökkentése érdekében, ami voltaképp a járatok ritkítását és az eddig jól használható hálózat felmorzsolását jelentheti.
Törökbálint költségvetéséből kiderül, hogy a Város 2010-ben a BKV-t 176.750.000 Ft-tal, a Volánbuszt 10.950.000 Ft-tal, míg az OMI Kft-t (helyi járatok) 17.160 Ft-tal támogatta. Az úgynevezett "0." olvasat szerint, ezen értékek 2011-ben a BKV részére 179.700.000Ft-ra, a másik két szolgáltató esetében 0 (nulla) forintra módosultak volna, de a későbbi, első olvasatba már a BKV számára 172.934.000 Ft, a Volánbusz számára 11.550.000Ft, míg az OMI Kft. számára 8.660Ft került tervezésre.

Tekintve, hogy az Város által közösségi közlekedésre szánt összeg összességében csökkeni fog, és még a BKV-nak megítélt összeg sem követi az inflációt, mivel a 4,9%-os inflációval számolva is 185.411.000Ft-ra kéne, hogy növekedjen a díj, jelentős járatritkításokra lehet számítani. Az információk szerint, a helyi járat esetében, az Önkormányzat a reggeli iskolába járást, délelőtti orvoshoz való eljutást, és a délutáni hazajutásokat tekinti megoldandó feladatnak, ami azt jelentheti, hogy csupán napi 4-5 indulása marad a helyi járatnak.

Az OMI Kft-től megrendelt járatokon kívül Törökbálinton, valamennyi más járat helyközi feladatokat lát el:

 • BKV
  • 88: Törökbálint - Budaörs
  • 140: Törökbálint - Budaörs
  • 172E: Törökbálint - Budapest
  • 272: Törökbálint - Budapest
  • 972: Törökbálint - Budapest (éjszakai járat)
 • Volánbusz
  • 755: Törökbálint - Érd
  • 758: Budapest - Törökbálint - Budakeszi

A 2004. évi XXXIII., az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény egyértelműen meghatározza a helyi és helyközi járatok fogalmát, illetve azt, hogy a szolgáltatás költségeit kinek kell fedeznie, továbbá a helyközi járatok esetén a nyújtandó szolgáltatás minőségét is.

3. § (1) Helyi közlekedésben a települési (fővárosi) önkormányzat, helyközi (távolsági) közlekedésben az állam feladata a közforgalmú közlekedés részeként a lehető legmagasabb színvonalú menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.

(2) Az állam - külön törvény alapján - a helyi személyszállítás ellátásához az érintett önkormányzatoknak kiegészítő normatív támogatást, a helyközi (távolsági) személyszállítás ellátásához pedig kizárólag e célra felhasználható, elkülönített forrást biztosít a központi költségvetésből, és valamennyi szolgáltatónak ellentételezi az általa nyújtott utazási kedvezmények miatti bevételkiesést.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt önkormányzati feladat ellátásáról az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat), állami feladat ellátásáról a miniszter gondoskodik.

(4) Az önkormányzatok vagy társulásaik és a miniszter

 • a) helyi személyszállítás helyközi (távolsági) járattal történő lebonyolítására,
 • b) helyi járattal közigazgatási határon kívül végzett személyszállításra,
 • c) helyközi (távolsági) járat közös üzemeltetésére

írásban megállapodhatnak.

Teljes törvény elérhető itt!


A fenti törvény tehát egyértelművé teszi, hogy a Törökbálint által eddig kifizetett évi 200 millió forint körüli "számlát" nem is a városnak kellett volna fizetnie! - Pontosabban nem teljes mértékben.

A 88-as, 140-es, 172E és 272-es viszonylatok esetében, körülbelül a BKV 3 éves tervezett járatritkításának megfelelő menetrendet a Kormánynak kéne fedeznie, mivel ezek helyközi járatok.

Ez a gyarkorlatban járatonként a következő menetrendet jelentené:

 • 88-as: reggel 15 perces, délután 20 perces, csúcsidőn kívül 60 perces, hétvégén 60 perces követés.
 • 140-es: egész nap 60 perces követés, vasárnap 120 perces követés
 • 172E: jelenlegi menetrend, tanítási szünetben 20 perces követés.
 • 272: reggel 12 perces, délután 15 perces, csúcsidőn kívül és hétvégén 30 perces követés.
 • 972: "megszűnik".

Azonban a törvény lehetőséget ad közös üzemeltetésre, írásos megállapodás alapján. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi menetrend és a Kormány által finanszírozandó járatsűrűségek közötti különbséget, kvázi sűrítést, továbbra is az Önkormányzat fizetné.

Jól látható, hogy a szükséges szolgáltatás hozzávetőlegesen 25-30%-kal marad el a település jelenlegi szolgáltatási mértékétől. Ez anyagilag azt jelentené, hogy a szolgáltatás 70-75%-ának díját a Kormánynak kéne állnia és a Városra csupán évi 60 millió forint körüli összegnek kéne jutnia.

Természetesen a helyközi szolgáltatást továbbra is megrendelhetné a Kormány a BKV Zrt-től is, de a Budapest Bérlet bevezetése óta nincs különösebb különbség aközött, hogy egy településre BKV járat vagy Volánbusz járat közlekedik-e, mivel ha az illetőnek van Budapest Bérlete, akkor már a Volánbusz esetében is csupán az első budapesti megállóig kell Volánbusz, azaz környéki bérletet vásárolnia.
Természetesen nem lenne szabad a 140 millió forintot teljes mértékben kivonni a Törökbálintot érintő tömegközlekedésből, hanem annak egy részéből a jelenlegi hiányosságokat kéne fedezni, ugyanakkor a jelenlegi helyi járatokat a mostani BKV és Volánbusz járatokkal volna célszerű kiváltani.

Ez azért is lenne célszerű, mert a helyi járatoknak 5 megállót (Dióskert, Dózsa György utca, Annahegy, Átmeneti otthon, Szabadházi-hegy) leszámítva, nincs önálló szakaszuk. Figyelembe véve, hogy Törökbálint területén 37 megálló/megállópár található, ez az 5 megálló elenyésző a teljes hálózatot tekintve. Főleg, hogy az 5 megállóból egyet (Átmeneti Otthon) a 758-as viszonylat érint is, csupán a kiépítetlen megálló miatt, a Volánbusz itt nem állítja meg a járatát, pedig a helyi járatnál sokkal színvonalasabb szolgáltatást nyújtana.


Hálózatfejlesztések, a helyi járatok kiváltására

 • Dióskert és Dózsa György utca megállók: Óránként egy 88-as nem a Munkácsy Mihály utcától, hanem Dióskerttől közlekedik.
 • Átmeneti Otthon megállóhely: Megállóperonok legalább minimális kiépítése, hogy az egyébként is ott közlekedő 758-as jelzésű autóbusz, ami a helyi járatnál lényegesen sűrűbben közlekedik, megállhasson.
 • Annahegy megállóhely: A legkézenfekvőbb, hogy a helyi járat helyett, a vele párhuzamosan közlekedő 755-ös jelzésű autóbusz útvonalának 1 megállóval történő meghosszabbítása. - Ezzel a térség kiszolgálása jelentősen javul!
 • Szabadházi-hegy megállóhely: A helyi járat napi pár indulása helyett, sokkal célszerűbb lenne a 140-es viszonylat beterelése, ami a forduló időt tekintve nem jelentene 8 percnyi menetidő többletet, így a jelenlegi helyzethez hasonlóan, többlet járművet nem igényelne, ugyanakkor Szabadházi-hegy kiszolgálása jelentősen javulna.

Egyéb szükséges hálózatfejlesztési elemek

140: Munkanapokon is a hétvégi menetrend szerinti közlekedési rend bevezetése, továbbá a 240-es és 240E járatokkal való összekötésével a Móricz Zsigmond körtértől közlekedne, így több eddig közvetlen budapesti kapcsolattal nem rendelkező terület kapna budapesti kapcsolatot.

172E: Munkanapokon a reggeli csúcsidőben 20 helyett, 15 perces, 15 helyett, 12 perces követés bevezetése, továbbá munkanapokon csúcsidőn kívül és hétvégén a 140-essel hangoltan 60 perces közlekedési rend bevezetése, üzemidő bővítése 23 óráig.

288: Megállapodás Budaörs Város Önkormányzatával, hogy plusz teljesítmény igénye nélkül, Pistály érintésével közlekedjen a viszonylat.

758: Munkanapokon az óránkénti ütem bevezetése, hétvégén két óránkénti közlekedés, továbbá az üzemidő bővítése 23 óráig, mivel jelenleg ezzel a járattal lehetne Törökbálintról a legkönnyebben elérni szórakoztató központot, a Camponát (mozi, stb...), de pont akkor nem közlekedik, mikor ilyen célokra lehetne igénybe venni.

972: Egész éjszakás üzem bevezetése, és a Raktárvárosi úton át való közlekedés a nagyobb lefedettség érdekében. - A Raktárvárosi úton át úgy nőne a járat lefedettsége, hogy közben a járat vonalhossza csökkenne.

Szolgálati járatok: 988-as jelzéssel a menetrendek részletes meghírdetése. A 2:10-kor induló szolgálati járat már most is meg van hírdetve hivatalosan is. Ezt volna célszerű kiegészíteni a 0:21-kor induló járattal, és ezeket a közös szakaszon 988-asként közlekedtetni. - Anyagi forrást nem igényel.


Összegzés

A törökbálinti fejlesztési javaslatok már régóta szükségszerűek, de eddig nem volt rá anyagi fedezet. A mostani helyzetben azonban, amikor egyébként is arra kényszerül az Önkormányzat, hogy bizonyos feladatokat a Kormányra hárítson, célszerű lenne, ha a megtakarítások egy részét visszaforgatná a közösségi közlekedésbe, ezzel is javítva a lakosság életszínvonalát.

A szolgáltató személyét tekintve mindenképp Budaörssel közös szolgáltatót kell választani, mivel a két város több ponton is összenőtt, így több járat esetében is, de főként a 88-as esetében gondot okozna, ha más-más szolgáltató látná el a feladatot.

Jelen pillanatban az lenne a legkézenfekvőbb, ha az új közös szolgáltató a Volánbusz Zrt. lenne, mert akkor a 755-ös, 758-as és 779-es járatokat is integrálni lehetne a hálózatba, és megszűnne az a mai helyzet, hogy három különböző bérletet kell vásárolniuk az utasoknak, csak a törökbálinti területre.

Tény, hogy a BKV-val kötött közszolgáltatási szerződés 2012-ben lejár mind Törökbálint, mind pedig Budaörs esetében. Ahhoz viszont, hogy a Várás gazdálkodások és az utasok is jól járjanak, már most meg kell kezdeni a felkészülést.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (3)
3 2012. április 12. csütörtök, 15:48
tomasovszki.istvan
mi a helyzet a tervbe vett uj járatrol:tőrőkbálint
etele tér között pistályon keresztül?
2 2012. április 12. csütörtök, 15:43
tomasovszki.istvan
mi a helyzet a tervbe vett uj járatrol:tőrőkbálint
etele tér között pistályon keresztül?
1 2011. január 24. hétfő, 12:44
békávézó - volánozó
Drukkolok. A 758-ast eddig sem értettem: éppen akkor jár, amikor a kutya sem használja.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!