2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2011. december 19. hétfő, 00:28
a képviselő-testület december 15-i üléséről

Költségvetési előzetes – Megszűnik az adómentesség, mindenkinek építményadót kell fizetnie – Emelkednek a közszolgáltatások díjai – Többe kerül a behajtási engedély – Balesetveszély az Alsóerdősor utcában – Módosították a szociális rendeletet


Költségvetési előzetes

A jelenlegi helyzethez hasonló körülmények között még soha nem tervezett költségvetést az önkormányzat. A folyamatosan változó jogszabályi környezet, a gazdasági válság, és a január 1-től életbe lépő – a távközlési cégek iparűzési adójára vonatkozó - törvénymódosítás, valamint az a tény, hogy az országgyűlés még nem fogadta el a 2012-es költségvetési törvényt, nehéz helyzetbe hozta a költségvetés előzetes olvasatának összeállítóit.  A jelenleg még sok bizonytalansággal számoló költségvetés főösszege közel 4,58 milliárd Ft. A tervezés során figyelembe vették a december 1-én elfogadott koncepcióban jóváhagyott 5 %-os költségcsökkentést, azonban néhány intézmény már jelezte, hogy az elvonás a biztonságos működésüket veszélyezteti.

A költségvetés szempontjából a 2012-es év kritikus lesz. 2011-ben a Telenor iparűzési adójával még számolhatott a város, így mintegy félmilliárd Ft tartalékot képeztek a következőre. 2013-ra azonban szinte már semmilyen tartalékkal nem áll majd rendelkezésre, a költségvetési egyensúly biztosítása is kétséges. Jövőre az összes önként vállalt feladat finanszírozásának csökkentése és a helyi adók további növelésének vizsgálata válik szükségessé. Utóbbit a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével képzelik a döntéshozók.

Az új önkormányzati törvénytervezet alapján 2013-ban az önkormányzati feladatok egy részét az állam veszi át, a megmaradókat feladat-alapon finanszírozzák. A pénzügyi háttér kidolgozására 2012-ben kerül sor. Az iskolák államosítása nem csak a kiadásokat csökkenti, de a bevételek sorában is elvonást jelent. Optimális esetben ez Törökbálint számára akár nullszaldós  lehet, de fel kell készülni arra is, hogy a magasabb elvonás további hiányt generál.

A 2012-es költségvetés előzetes olvasatát (az előterjesztés részletei és a szakbizottságok véleménye a www.torokbalint.hu honlapon olvasható) a képviselők 11 igen szavazattal fogadták el. A költségvetés első olvasatát a január 26-i ülésen tárgyalja majd a grémium. Azt kérték, hogy ehhez készüljön kimutatás az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól, a kapcsolódó finanszírozási összegek bemutatásáról. Felkérték a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a helyi autóbuszjárat 20 millió Ft-os támogatási mértékét. A költségcsökkentés érdekében a polgármestert arra kérték, hogy a BKV-val folytatandó tárgyalások során a 272-es járat menetrend-ritkításra vonatkozó szolgáltatói javaslat kompenzálásra kerüljön azzal, hogy a 3 db budaörsi megálló kiiktatásával gyorsuljon a menetrend. Ezzel a fővárosi bérlet határa a törökbálinti Tó utcánál lenne, amely jelentős lakossági útiköltség-megtakarítást is eredményezne. Ha ez nem lenne elérhető, akkor kísérletet kell tennie annak elérésére, hogy a 3 megálló hozzájárulási költségét Budaörs fedezze.


Változott a helyi adórendelet – mindenkinek fizetnie kell

Tavaly decemberben a képviselő-testület a távközlési cégek iparűzési adójára vonatkozó törvénymódosítás negatív hatása miatt a magánszemélyek építmény és telekadójáról határozott. A döntést követően a városban elszabadultak az indulatok, a januári közmeghallgatáson – talán lakossági nyomásra – visszavonták a rendeletet. Az ott történteket sokan, sokféleképpen magyarázzák. A legegyszerűbb érv: az itt élők hozzászoktak ahhoz a kényelmes helyzethez, hogy az elmúlt 20 évben semmilyen adóval nem kellett hozzájárulniuk a település működtetéséhez és ezen nem is akarnak változtatni. Mások elsősorban morális kérdésként kezelik a lakosság adóztatását, mindenki tanulja meg, semmi sincs ingyen. Azon a bizonyos januári közmeghallgatáson a zsúfolásig megtelt színházteremben a felháborodott törökbálintiak azonban leginkább az önkormányzat pazarló gazdálkodását, átgondolatlan döntéseit illették igen kemény kritikával.

Talán ezért is, a helyi grémium 2012. első félévében nem tervez közmeghallgatást.

A város adópolitikájának felülvizsgálatát és új alapokra helyezését a gazdasági válság következményeivel és a kedvezőtlen jogszabályváltozásokkal indokolta az előterjesztő. A hivatal három verzióban dolgozta ki a rendelet-tervezet, a szakbizottságok javaslatainak figyelembe vételével ezekből választhatott a testület. Továbbra is működtetik az építmény és telekadót, az iparűzési adót és az idegenforgalmi adót. A helyi iparűzési adó mértéke jelenleg a törvényi maximumon van jelenleg is, tehát marad a 2 %, valamint az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység vonatkozásában a naptári naponként 5 ezer Ft. A vállalkozási célú beépítetlen ingatlan telekadója négyzetméterenként továbbra is 287 Ft. A vállalkozási célú ingatlan esetében az építményadó négyzetméterenként 1 300 Ft. Változatlan az idegenforgalmi adó mértéke is személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.

Jelentős a változás a magánszemélyek építményadója tekintetében. Az eddigi mentességek megszűntek, a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a tulajdonában lévő nem üzleti, nem vállalkozási célú épület, épületrész (ide tartozik a zártkert, külterületi lakás céljára hasznosított épület is, amelyet életvitelszerűen ilyen célra használnak) után évente négyzetméterenként 160 Ft kell hogy fizessen. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. Mentes az adó alól a garázs, gépjárműtároló, melléképület,- vagy épületrész teljes alapterülete.

A magánszemélyek tulajdonában lévő beépítetlen ingatlanok esetében a telekadó négyzetméterenként 25 Ft, a beépített telek teljes térmértékével mentes az adó alól.

A testületi ülésen zajló vita során Csuka Attila arról beszélt, szomorú, hogy ilyen döntéseken kell gondolkodniuk, nagyon érzékeny szegmens a lakossági adó kivetése. A külterületek vonatkozásában az adó mértékének 50 %-os csökkentését javasolta, mert véleménye szerint az ott élők csak az alapvető szolgáltatások töredékéhez jutnak hozzá. Albert Gábor úgy vélte, a külterületeken is élnek jobb módúak, a méltányosság ügyében egyéni kérelem alapján a jegyző járhat el. Fernengel András részben a vagyoni helyzet, részben a gyermekek száma alapján történő differenciálást javasolt, elképzelését azonban nem támogatták. Palkóné Szabó Gabriella – intézményvezetői tapasztalata alapján is – a vagyoni helyzet megítélését nagyon ingoványos területnek tartja.

A helyi adórendeletet a képviselő-testület 8 igen, Csuka Attila és Fernengel András nem szavazatával, Rothauszky Györgyé tartózkodásával fogadta el.

Illúzióink az adó mértékét illetően azért ne nagyon legyenek, a szerénynek mondott építményadó valószínűleg csak a „szoktatási” időszakra vonatkozik…


Emelkednek a szolgáltatások díjai

Az ÉTV Kft. által szolgáltatott ivóvíz hatósági díja 494 Ft + Áfa, a lakossági kedvezményes díj 347 Ft + Áfa. A csatornaszolgáltatás hatósági díja 377 Ft + Áfa, a lakossági díj 268 Ft + Áfa. Az alapdíj mindkét esetben 168 Ft-ról 175 Ft + Áfa összegre módosult. A szolgáltató a lakossági szennyvízdíjnál május 1-től augusztus 31-ig 10 % locsolási kedvezményt vesz figyelembe az elvezetett szennyvíz mennyiség számításánál.

2012-re az AVE Tatabánya 5 %-kal emelte a szemétszállítás díját. A leggyakoribb, 110 literes gyűjtőedény használata ürítésenként így 382 Ft + Áfa összegbe kerül. A környezetbarát zsák ára 284 Ft + Áfa.

A köztemetőben a jelenlegi díjak 2012. január 1-től 4 %-kal emelkednek.

Az önkormányzat által fenntartott Szérűskert Bölcsődében az infláció mértékével, vagyis 4 %-kal növekednek a térítési díjak.

A Fővárosi Vízművek-től vásárolt ivóvíz 2,54 %-os átlagos díjemelése következtében az alapdíjon felül a nem lakossági díj 198,90 Ft/m3 + Áfa, a lakossági díj 191,90 Ft/m3 + Áfa összegbe kerül.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helységek bérleti díja 2012. január 1-től az MNB által közölt infláció mértékével, 3,9 %-kal emelkedik.

A díjak megállapításáról szóló rendeletek az önkormányzat honlapján olvashatók.


Kétszeresére emelkedett az eljárási díj

Törökbálint közútjait érintő, a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló önkormányzati rendelet alapjául szolgáló KHEM rendelet hatályát vesztette. A jelenleg érvényes NFM rendelet szerint a behajtási engedélyek kiadása csak eseti, vagy határozott időre módosult. Ennek megfelelően aktualizálták a helyi rendeletet is, a 2012. évre meghatározott eljárási díj 1 000 Ft-ról 2 000 Ft + Áfa összegre emelkedett. A rendelet teljes szövege és a behajtási engedélyhez szükséges nyomtatvány az önkormányzat honlapján található.


Balesetveszélyes az Alsóerdősor utca alsó szakasza

Az Alsóerdősor utca lakói több alkalommal fordultak panasszal a hivatalhoz, hogy az utcába behajtó autók komoly balesetveszélyt jelentenek a szűk keresztmetszetű útszakaszon és a nehéz tehergépjárművek károkat okoznak az épületekben. A hivatal illetékesei elkészítették az utca érintett szakaszának egyirányúsítására vonatkozó rendelet-tervezet. A lakók képviseletében Beke Imréné jelezte, hogy éppen ellenkező irányból történő forgalmi rend módosításra lenne szükség a probléma megszüntetése érdekében. A VFKB javaslatára a testület úgy határozott, hogy felmérést készítenek az ott élő lakosok körében, hogy az egyirányúsítással kapcsolatos igények milyen mértékűek. A felmérést Elek Sándor és Fernengel András fogja végezni, az eredményről a januári ülésen számolnak majd be.


Hatályon kívül helyezték a „parlagfű” rendeletet

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt az allergén gyomnövények, kiemelten a parlagfű irtásáról szóló helyi önkormányzati rendelettel kapcsolatban. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a parlagfű elleni védekezés szabályairól magasabb szintű jogszabály rendelkezik, ezért nincs arra lehetőség, hogy ezt önkormányzati rendeletben határozzák meg. A testület a jogszabálysértő rendeletet hatályon kívül helyezte.


Módosították a szociális rendeletet

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem szabályozásáról szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásának csökkentése, egységesítése és a Segítő Kéz Szolgálat személyi térítési díjának változása tette szükségessé. A rendelet teljes szövege a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


Pályázatok

A Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának magasabb vezetői megbízása az idei tanév végén, 2012. július 31-ével lejár. A hatályos jogszabályok alapján a fenntartó önkormányzatnak nyilvános pályázatot kell kiírnia az álláshelyre.

A 10 csoportos Bóbita, a 7 csoportos Nyitnikék, valamint a 3 csoportos Walla József Óvoda vezetőinek megbízása szintén 2012. július 31-ével jár le. Az óvodavezetői álláshelyekre szintén pályázatot hirdetnek.

Az igazgatói és az óvodavezetői álláshelyekre vonatkozó pályázati kiírás a KSZK honlapján, valamint a várható megjelentetésének feltüntetésével az Oktatási és Kulturális Közlönyben hirdetik meg.


Munkaterv 2012. I. félévére

A képviselő-testület január 26-án, február 23-án, március 29-én, április 19-én, május 17-én és június 14-én tartja rendes üléseit. Az egyes ülések pontos napirendjéről az ülésnapot megelőző héten az önkormányzat honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. A művelődési ház Walla termében tartott ülések nyilvánosak, 13 órakor kezdődnek.


Januártól új vezető a Budaörsi Rendőrkapitányság élén

Szigeti János r. alezredes december 1-től a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetői beosztását látja el. Január 1-től hat hónapra dr. Csipler Norbert r. őrnagy – jelenleg a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője - lesz a Budaörsi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Megbízása lejártával kapitányságvezetői kinevezését tervezik. A képviselők egyhangú szavazással támogatták kinevezését.


Diósd várossá nyilvánítását kezdeményezték

A közel 10 ezer fős szomszéd település képviselő-testülete tekintettel a nagyközség fejlettségére és térségi szerepére pályázatot kíván benyújtani a városi cím elnyerésére. A pályázati dokumentáció részét képezik a Diósddal szomszédos települések nyilatkozatai, melyben támogatják a kezdeményezést. Törökbálint képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával.
 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (32)
32 2012. január 18. szerda, 12:07
zsiguci
Nos, elég szerény eredmény ha ezért "eszesnek" lehet nevezni.Nekem ez fel sem merült.Az elmúlt 12 évének tükrében.
Inkább komikus.
31 2012. január 17. kedd, 19:32
patakparti
Szerintem az Zsiguci, hogy van esze ehhez... Eddig nem minden esetben volt sajnos!
30 2012. január 16. hétfő, 13:39
zsiguci
Bocsáss meg,mi ebben a "jó hír"?
29 2012. január 14. szombat, 16:24
patakparti
Jó hírem van kedves fórumozók: a január 17-i testületi ülésre előterjesztett polgármesteri javaslat szerintem felelős és körültekintő a járási kormányjavaslat kezelésében. Turai István ebben az esetben -hosszú idő után először- a realitásokat felmérve, megfelelő konzultációk után, a város érdekében álló és megvalósítható javaslatot tett le a testület asztalára.

http://www.torokbalint.hu/4dsoft/cms/TorokbalintApp/meghatjegyzquerywww?id=10

Én 1998-ban és 2002-ben egy ilyen polgármesterre szavaztam még és miután ez úgy tűnt végleg elveszett soha többé a későbbiekben...
28 2012. január 12. csütörtök, 11:47
narancstáltos
Budakeszinek jobb a fideszes beágyazottsága és ott legalább van ősturul csakrakapu emlékmű. És Keszi volt a honfoglaló-VB idején a fociedző. Ennyi nem elég?
27 2012. január 12. csütörtök, 09:33
politikai játszótér?
Valaki értelmes magyarázatot tud adni arra, miért éppen Budakeszi lesz a járási székhely? A tények figyelembe vételével ez a legrosszabb választás. Budaörs minden szempontból jobb lenne. Törökbálint meg álmodozhat tovább a Glaxo épület megvásárlásának lehetőségéről.
26 2012. január 11. szerda, 23:29
patakparti
Egy jövőbeni lexikonból:
"Törökbálint, város a 2013-ban létrehozott budakeszi járásban, a járás második legnagyobb települése."
A Kormány kapcsolódó tervei alapján a mai Népszabadság szerint Pest megye dunántúli részén Érd, Szentendre, Pilisvörösvár és Budakeszi lesznek a járási székhelyek. Budaörs és Törökbálint nem rúgnak labdába, úgy látszik nem lényeges az hogy nagyobbak és jobban megközelíthetőek, mint Budakeszi...
Nem kellene a város önkormányzatának megszólalnia ezzel kapcsolatban? Nemhogy okmányirodánk nem lesz így, hanem közösségi közlekedéssel megközelíthető államigazgatási központunk se. Igaz viszont gyakran utazhatunk át a Széll Kálmán téren a 22-es busszal, ha nem gyalog járva akarjuk ügyeinket intézni...
25 2012. január 11. szerda, 20:46
zsiguci
Ne haragudj, abban nem értünk egyet, hogy nem az ingatlan adó kiterjesztése a legnagyobb probléma! Most még nem látszik, de az.
Nem mindenhol van építményadó a LAKÁSCÉLÚ ingatlanokra alkalmazva. Véleményem szerint ez egyébként a törvény teljes félreértelmezése, illetve hanyag megfogalmazása miatt lehetséges ez. (A lakásra,házra a normál nyelvezetben soha nem használjuk az építmény elnevezést)
Szóval, én úgy gondolom, hogy lakáscélú (többször leadózott jövedelemből épített)ingatlan után nem tisztességes dolog adót szedni. Másik indokom az, hogy a lakáscélú ingatlanból nem keletkezik jövedelem, csak költség. Harmadik érvem, hogy azt bünteti, aki igyekezett saját maga, az állam illetve önkormányzat(tanács) anyagi, tárgyi segítsége (szipolyozása) megoldani a lakásproblémáját. A negyedik érvem, amíg van pénz százezres nagyságrendben választott képviselőknek "tiszteletdíjat " fizetni, addig ilyen adónak nincs jogosultsága!
Ötödik érvem, gerinctelen,aljas,cinikus dolog elhibázott gazdasági tervek(11,5 milliárdos iskola) ódiumát nyugdíjasokon behajtani!
A többi mondandóddal teljesen egyetértek.
24 2012. január 11. szerda, 15:47
anonim
Zsiguci! Nem az a legnagyobb probléma, hogy mindenkinek építményadót kell fizetnie, hiszen más településeken is van. Más kérdés - hogyan tudják majd beszedni. A "bevételek növelése" akkor talán rendben lenne, ha azt látnánk, saján magukon kezdik a takarékoskodást. Csak úgy kérdezem: miért van szükség beruházási és kulturális tanácsnokokra? Szakmai, vagy politikai kinevezettek az illetők? Van beruházási iroda - elvileg hozzáértőkkel, van beruházásokért felelős alpolgármester. Van oktatási főtanácsos, és oktatási és kulturális referens(?!) is. Van főállású alpolgármester, akinek szakterülete az oktatás(?!) és a kultúra. Egyik tanácsnok sem szakember, akkor mit is csinálnak a nem kevés tiszteletdíjért (200 ezer fölött).

A jelenlegi gazdasági helyzetben lényegesen kevesebb tiszteletdíjért is nyomogathatnák megválasztott képviselőink az igen gombot - néhány kivételtől eltekintve, aki legalább az előterjesztéseket elolvassa...

Ha az építményadó bevezetése sem ébreszti rá a lakosságot, hogy odafigyeljen arra, mire költik az adóforintjainkat, akkor talán meg is érdemeljük ezt a városvezetést. Ehhez persze tájékozódásul nem a polgármesteri referens felesége által főszerkesztett sikerpropagandát kellene olvasni...

Hosszan lehetne sorolni a pazarló beruházásokat, az elherdált százmilliókat, de érdekel ez valakit egyáltalán? Az "üvegzseb" oldalon közzétett beruházások kivitelezőinek sora szintén árulkodó jel lehetne...

Az országos politika ostorozása helyett vagy mellett itt helyben is oda kellene figyelni arra, ami történik. És ez nem csak az építményadó bevezetése...
23 2011. december 27. kedd, 17:10
lehet másképp is
Még a járdákat is fűtik Veresegyházon
2011. december 27. kedd
Az összesen mintegy 642 millió forintból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően tíz nagyfogyasztó hőellátását támogatja az új termálkút Veresegyházon – mondta Csikós István projektmenedzser szerdán.

Az öt közintézmény – iskolák, óvoda, idősotthon, polgármesteri hivatal – mellett öt veresegyházi üzem, köztük a Sanofi Aventis és a General Electric számára szolgáltat hőt a termálkút. Az idén tavasszal kezdődött fejlesztés részeként üzembe állt a város második termelőkútja, és 4,5 kilométer ikervezetéket fektettek le. „Ezzel összességében egy 14,5 km hosszú rendszer épült ki a városban, és ilyen kiterjedt, nagy területet lefedő hálózat valószínűleg nincs másutt az országban” – emelte ki a projektmenedzser.

Az unió 385 millió forintos támogatásához az önkormányzat 40 százalékos önrésszel, 257 millió forinttal járult hozzá, és „a befektetés hozzávetőleg tíz év alatt térül meg” – mutatott rá a projektmenedzser. „A termálhő kiegészítő szolgáltatás, de – a téltől függően – előfordulhat, hogy egy fűtési szezonban csupán 12 napon kell a gázkazánt bekapcsolni az intézményekben.”

A kút, illetve a fűtési rendszer száz százalékban az önkormányzat tulajdonában áll, és a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet által üzemeltetett hőszolgáltató a gáz árának 60-70 százalékáért tud szolgáltatni. A két kút egyébként egységes rendszert alkot, amely a város termálfürdőjét is ellátja – fűzte hozzá a projektmenedzser. Csikós István elmondta azt is, hogy mivel a páros vezetékek a járda alatt futnak, a szigeteletlen vezetékben visszatérő „használt” víz hője a járdák fűtését is lehetővé teszi.

Az első termelőkutat 1987-ben fúrták, és 1992-ben kezdődött el a termálenergia hasznosítása, nagyobb léptékű felhasználására azonban csak 2007-től – szintén pályázat segítségével – kerülhetett sor, és akkor 10 kilométer ikervezeték épült ki – foglalta össze az előzményeket a projektmenedzser, hozzátéve: az új termelőkút teljesítménye (2000 liter/perc) mintegy húsz százalékkal nagyobb az elsőénél.

Ehhez képest Törökbálinton ettől kisebb összegből sikerült összepótmunkázni egy óvodát.
22 2011. december 25. vasárnap, 21:04
csak úgy mondom
Koncentráljanak arra a megjegyzésre is, hogy a 2012. évi közmeghallgatást időben kitolják a végtelenig. Vajon miért?

Ki hallott a civil kontroll modellről? Utcák, civil közösségek képviselői napi kapcsolatban élnek-kérdeznek-javasolnak, vagyis működnek együtt a testülettel. Minden induló jelölttel szerződik a település, a jelölt vállalja a lemondást visszahívása esetére, különben kigolyózza a közösség. Januárban nálunk is előadást szerveznek Szőke Péterék e témában, mert másképp nem lehet beleszólásunk a település irányításába.

Ezt csak a posztkommunista gyakorlatlanságban tehetik meg, amit nálunk, hogy megválasztottak a lakók, aztán 4 évig kuss legyen nekik.
21 2011. december 22. csütörtök, 16:55
Felfogtátok Turaiék?
Az adóztatás vagy a növekedés segíthet az adósságból való kilábalásban – Demján Sándor szerint. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke a Hír TV Rájátszás című műsorában ugyanakkor azt is mondta, Magyarország egy szegény ország, nincs elég vagyon az adóztatáshoz.
20 2011. december 21. szerda, 18:49
Jé!
Van Törökbálinton Jobbik? Nem is tudtam!
19 2011. december 21. szerda, 17:37
Desperado
Az a szomorú, hogy a Jobbikon kívül mindenki hallgat:

A Jobbik nem tartja elfogadhatónak a lakáscélú ingatlanokra vonatkozó adókedvezmények csökkentését, így azok jelenlegi szinten való megtartása érdekében nyújtunk be módosító indítványt, kiegészítve azzal, hogy öt, vagy annál több bejelentett személy esetén 97%-os adókedvezmény járjon, ezzel is támogatva a nagycsaládosokat.

Nem értünk egyet azzal a politikával, hogy a kormányzat az önkormányzatoktól való várható elvonások terheit ilyen, áttételes módon hárítja éppen az önkormányzatokra, illetve ezeken keresztül a lakosságra. A magyar lakosság döntő hányada nincs abban a helyzetben, hogy újabb terheket tudjon vállalni. Különösen igaz ez a devizahitelesekre, akik jelentős része így is lakása megmaradásáért küzd, de mellettük a lakosság más rétegei is komoly közüzemi tartozásokat halmoztak fel, illetve megemelkedett költségekkel, újonnan bevezetett adónemekkel küzdenek.

Megalapozatlannak tartjuk az előterjesztés indoklását, mely a 2011. évi CLVI. törvénnyel való összhangra hivatkozik, ugyanis semmiféle arra utaló részt nem találtunk a törvényben, hogy a lakáscélú ingatlanok adókedvezményét csökkenteni kellene. Az sincs kifejtve az indoklásban, hogy milyen, a kormányzat által elvonandó összegek pótlására csökkentenék az adókedvezményt.

A Jobbik nem támogat semmiféle általánosan a lakosságot érintő, közvetlen vagy közvetett adóemelést, különösen nem, ha annak bevezetése hibás kormányzati döntéseket korrigálna, vagy az indokolatlan elvonásokból keletkező költségvetési űrt próbálja befoltozni.
18 2011. december 20. kedd, 21:05
Szolnokon is elkezdődött
Hozzászólás a szolnoki ingatlanadóhoz:
"egyszer megveszi az ember adózott jövedelméből, aztán illetéket fizet utána most meg még ezután is adózni kell...felhábórító!!!!remélem március 15 majd megváltja ezeket a mocskokat!"
17 2011. december 20. kedd, 13:07
zsiguci
És még valami. Az iskola problémáját nem a kormány okozta, hanem aki eldöntötte személyes felelősséget vállalva ezt a képtelen nagyságrendű projektet, előre elköltve és lekötve a helyi adóbevételek nagy részét.
16 2011. december 20. kedd, 13:04
zsiguci
Speciel te arra koncentrálsz amire akarsz. Akár teljesen felesleges iskola megépítésére,vagy arra hogy továbbra is minden kétszer annyiba kerüljön Törökbálinton, ha beruházásról esik szó.Koncentrálhatsz arra, hogy továbbra is ilyen remek képviselők képviseljenek, némelyik havi félmillióért és koncentrálj a pontos építményadó befizetésedre.Erősen koncentrálj arra, hogy még egy óvoda épüljön kétszeres áron,illetve arra, hogy a Műv.Ház garanciális problémáit továbbra se rendezze el az illetékes,Hány éve is? És még erősebben koncentrálj arra, hogy megmutasd hol a sok gyerek akinek ebbe a 11,5 milliárdos iskolába kellene már járnia,hol vannak?
15 2011. december 20. kedd, 10:22
Pilóta
Szerintem ne Te mond meg hogy mire koncentráljak! Az hogy mi lesz az iskolával (24 tantermes) kormányzati kérdés. Mint ahogy kormányzati kérdés a 2,4 milliárd elvétele is. A város nem tudja rendezni ezt a kérdést önerejéből, az ország költségvetésében pedig nem látok ötmilliárdot törökbálinti iskolára. Pedig az Új Széchenyi Tervben megígérték. Ezt is!
14 2011. december 20. kedd, 09:56
zsiguci
Lehet mindig átterelni a problémát kormányszintre, de mi bőrünket Turaiék húzzák le,szerintem foglalkozzunk ezzel.Nyilván összefügg a két dolog, de mi, csak helyben tudunk tenni valamit!Erre koncentráljunk!
13 2011. december 20. kedd, 09:37
Pilóta
Az a gond, hogy ezt Orbán is tudja, ennek ellénére felveszi a kesztyűt és a mi bőrünket teszi fel a pókerjátszmájára, amelyben még lapot sem osztanak neki. Érdemes ezt az origo cikket végigolvasni.

http://www.origo.hu/itthon/20111220-orban-a-tamadasok-erosodesere-szamit-de-amit-elkezdett-azt-vegigviszi.html
12 2011. december 20. kedd, 09:30
Pilóta
A pénzvilág leírta Orbán Viktor kormányát. Ez egyértelmű. Amíg a miniszterelnök és csapata nem távozik, addig az országnak esélye sincs hogy egy hiteles gazdaságpolitikával megpróbálja stabilizálni a helyzetét. Nem hisz ennek a kormánynak már a Lajtán túl senki. Rohanunk az általános mélyszegénység felé!

Ugyan ez a helyzet kicsiben Törökbálinton is. Itt is szükség lenne hiteles városvezetésre.


"Ismét történelmi csúcson az államadósságunk

* Index

2011. december 19. hétfő
Bukásra áll az államadósság elleni háború, írtuk még ősszel, amikor kiderült, a központi költségvetés úgynevezett nettó adóssága szeptemberben rég nem látott szintre 20 626 milliárd forintra ugrott, a bankoknak kölcsönadott pénzzelé együtt 21 068 milliárd forintra.

Ekkor a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, számításai szerint a korábbi 82 százalékról 74 százalékra csökkentette az államadósság mértékét. Forrásaink úgy vélték, az októberi és novemberi adósságadat várhatóan kedvezőbb lesz a szeptemberinél, mivel ekkor egy forintkötvény, és devizakötvény lejárat is esedékes.
hirdetés

Csakhogy a helyzet valójában tovább romlott, az NGM kalkulációi szerint a novemberi adósság eléri a GDP 79,7 százalékát. Az ÁKK adatai szerint bár a központi költségvetés nettó adóssága 20 326 milliárd forintra csökkent, a bankoknak kölcsönadott pénzzel együtt az adósságunk soha nem látott szintre, 21 426 milliárdra nőtt."
11 2011. december 20. kedd, 08:49
zsiguci
Azt javaslom szervezzünk aláírás gyűjtést, hogy Törökbálinton mondjon le a polgármester és a Képviselő testület.Ha csak adóemelésre képesek, meg hagymázas tervek készítésére, alkalmatlanok.Törökbálint jelenlegi helyzetéért Ők a felelősek.Tényleg elég volt ebből.Szerintetek?
10 2011. december 20. kedd, 08:39
zsiguci
Ez a képviselő testület megérett a gyors távozásra!Teljes egészében.
9 2011. december 20. kedd, 01:01
Szolga
Az előttem szólót kiegészíteném azzal, hogy felkérem Turai I. polgármestert, ha önmagán kívül valaki másnak is jót akar, pl. Törökbálintnak, akkor álljon fel és engedje, hogy valaki aki politikai értelemben még hiteles kivezesse a várost a slamasztikából, amibe Ön önös érdekből juttatta. Karácsony van nemsokára. A szeretet ideje. Ha szereti, vagy szerette valaha ezt a várost és nem csak a havi fizetést látta benne, akkor arra kérem távozzon!
És vigye magával a sleppjét:Palkóné, Hajdú, Antal Jenő stb.
8 2011. december 19. hétfő, 23:29
Byefly
Köszönjük Bóka úr! Törökbálint hálája üldözni fogja!
Köszönjük Csenger-Zalán úr a nagy semmit amit tett a városunkért! Igyekszünk gyorsan elfelejteni Önt!
Köszönjük fideszes, flóriános képviselők, ha előbb nem 2014-ben megháláljuk!
7 2011. december 19. hétfő, 20:55
zsiguci
Viccelsz? Felelősség? Ahogy az új iskoláért vállalt a Turai. Szájkarate,és nulla felelősség!
6 2011. december 19. hétfő, 19:44
GBT
Vajon ki fogja vállalni a felelősséget azért, hogy Törökbálint pénzügyi értelemben visszacsúszik az ország városainak alsó-középmezőnyébe?
5 2011. december 19. hétfő, 18:22
zsiguci
Ha állami kézbe kerülnek elmúlik Palkóné hatalma, ez a helyzet.
Nézd csak meg , mondjuk a Zimándy bér és dologi arányát és nézd meg bármelyik más intézményét.Érdekes ,nem?
4 2011. december 19. hétfő, 16:20
patakparti
Szerintem a 272-es budaörsi megállóinak megszüntetése (legalábbis az AGIP kútnál lévők esetében) öngól. Azzal egyetértek, hogy Budaörs is fizessen hozzájárulást (sokan Pestről csak idáig és innen utaznak), de nem kevés bálintit is látok nap mint nap le és felszállni ezekben a megállókban. Attól meg nem lesz közelebb a város Bp-hez, ha nem áll meg a busz Budaörsön, ugyanúgy a 10 km-es övezeti bérletre lesz szükség, nem lesz érvényes az 5 km-es.

Más. Ha most ellehetülnek az intézmények 5%-os csökkentés mellett, akkor mi lesz, ha állami kézbe kerülnek? Szerintem az intézményi lobby nyomul, ami nem is lenne önmagában baj, ha a szolgáltatások minősége is a költségvetési poziciójukat tükrözően kiemelkedő volna. Tisztelet a kívételeknek, de ez általánosan biztosan nem teljesül.
3 2011. december 19. hétfő, 10:54
ébresztő emberek!
A „hatalom a végzete felé masírozik”, a hatalmon lévők felelőssége pedig nem fog kiesni az emlékezetből. „Egyetlen országot sem lehet büntetlenül tönkretenni, a mi hazánkat sem. Nem lehet büntetlenül éllovasból sereghajtóvá silányítani. Nem lehet büntetlenül elfecsérelni azt, amit az emberek áldozatból, verejtékből és gürcölésből felépítettek (…) Önmagát ítéli el a nép, ha felmenti bűnös vezetőit!” - fogalmazott akkor Orbán Viktor
2 2011. december 19. hétfő, 09:30
zsiguci
Bravó "FIDESZESEK!" Az életben még egyszer nem szavazok rátok!!!
1 2011. december 19. hétfő, 09:09
nyugdíjas
Ha ezt most hagyjuk, mindenünket elveszik néhány év alatt.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!