2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből…II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. február 06. hétfő, 12:44
a képviselő-testület január 26-i üléséről

Hivatalos ünnepségek - Támogatási kérelmek – Megvételre ajánlott ingatlanok – Budaörsi TSZT koncepció – A törökbálinti erdőkért – Munkacsoport tárgyal a BKV-val – Későbbi időpontban kezdődik a HPB ülése


Hivatalos ünnepségek, rendezvények 2012-ben

Mint minden év elején, a képviselő-testület most is határozatba foglalta az önkormányzat hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek rendezőit. Az ünnepségeket többségében helyi intézményi, vagy civil szervezetek prezentálják. A műsorok szervezőit, a konkrét időpontokat és az ünnepi beszédet tartó személyeket a HPB javaslata alapján a képviselő-testület választotta ki. Feladatuk csak a konkrét műsorral kapcsolatos, az egyéb szervezési teendők a művelődési ház hatáskörébe tartoznak.

Ebben az évben - eltérően a korábbiaktól – az ünnepségek megrendezésére külön költségalap nem áll rendelkezésre.

Az ünnepségekre vonatkozó határozatsor a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


Támogatási kérelmek

Az MTK Elit Basket Törökbálinton működő kosárlabda csapata 7,5 millió Ft támogatást kért az önkormányzattól. A nagyon szép eredményeket elérő csapat sok törökbálinti gyereknek nyújt színvonalas sportolási lehetőséget. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való hivatkozással 5 millió Ft-ot biztosít az Elit Basket Kft. számára.

A Duna Szimfonikus Zenekar ebben az évben is igényes ifjúsági hangversenysorozatot tervezett a város két iskolája számára. A 16 alkalommal megrendezésre kerülő hangversenysorozat programjai szaktanárokkal történt előzetes konzultációt követően kerültek kialakításra.  A félévente 8 – 8 előadás összköltsége 6 millió Ft. A képviselő-testület takarékossági okok miatt úgy határozott, hogy támogatja a hangversenysorozatot olyan módon, hogy azok a Munkácsy Mihály Művelődési Házban, mindkét iskola számára azonos napokon legyenek megtartva. Ennek költsége éves szinten 3 millió Ft + ÁFA, ezzel az összeggel a művelődési ház költségvetését emelik meg. A javaslatot 10 igen szavazattal, Csuka Attila és Kiss István tartózkodásával fogadták el.

Kőszegi Zoltán országgyűlési képviselő, Dabas város polgármestere az országban egyedülállónak mondható, az 555 évvel ezelőtti nándorfehérvári diadal tiszteletére harangtornyot építtetett. A történelmi összefogás emlékére megszületett és tavaly elkészült harangtornyot Kapisztrán Szent Jánosról nevezték el. A dabasi polgármester a torony harangjainak költségeire, az évforduló tiszteletére 555 Ft végződő összegű támogatást kért téglajegy vásárlás formájában. A testület a kérelmet forráshiány miatt nem támogatta.

A képviselő-testület 2008-ban döntött a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról. A Hámoriné Olár Mária ifjúsági és kulturális tanácsnok, valamint Hajdu Ferenc alpolgármester által jegyzett előterjesztés melléklete a tavaly elvégzett munkáról és az idei tervekről szól. A beszámoló, az idei munkaterv és az igényelt 1,5 millió Ft-ról szóló költségvetési tervezetük az önkormányzat honlapján olvasható. A Humánpolitikai Bizottság javaslatát támogatva a testület a beszámolót elfogadta, a kért támogatás 1/3-át, azaz 500 ezer Ft biztosított a Major Sándor ifjúsági polgármester által irányított grémium programszervezési, illetve működési költségeihez.


Megvételre ajánlott ingatlanok

A képviselő-testület öt törökbálinti ingatlan megvételre történő felajánlásáról tárgyalt. A tulajdonosok mindegyike hitel-visszafizetési problémáinak megoldását remélte az esetleges megvásárlástól. A grémium döntése minden esetben elutasító volt. Egy baracskai telek vonatkozásában azonban – tekintettel a kérelmező és családja krízishelyzetére – felkérték a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a baracskai önkormányzattal a telek értékesítése ügyében. Ha ez nem vezet eredményre, a polgármester a kilátástalannak tűnő élethelyzet megoldása érdekében javaslatot fog készíteni a testület számára.


A budaörsi TSZT koncepció módosításáról

A szomszéd város önkormányzatánál a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálata folyik. A településrendezési dokumentumok Törökbálintot érintő kérdéseiről már több alkalommal tartottak egyeztetéseket. Budaörs képviselő-testülete 2011. december 15-én elfogadta a TSZT felülvizsgálatának koncepciójára vonatkozó módosításokat. A határozatban megfogalmazott döntések több pontja is érinti Törökbálint területét. A képviselő-testület a megküldött dokumentumok alapján több esetben is kifogást emelt a tervezett módosítások ellen. Egyebek mellett az M1 alatti aluljáró, a 4-es metró meghosszabbítása, a záportározó, a budaörsi szennyvíztisztító telep megszüntetésének  kérdései, valamint a Törökbálinton lévő budaörsi temető és környezete kapcsán ellentételként felajánlott területek értéke, hasznosíthatósága ügyében fogalmazódott meg más vélemény. A 9 igen, 1 nem (Hajdu Ferenc) szavazattal és 1 tartózkodással (Turai István) elfogadott határozat és a szomszéd város javaslata is az önkormányzat honlapján olvasható.


Intézkedési terv a törökbálinti erdőkért

Tavaly májusban a képviselő-testület határozatban rendelte el a törökbálinti erdők fenntartásának, fejlesztésének vizsgálatát. Felkérték a jegyzőt, hogy készítsen intézkedési tervet a feladatokról és folytasson egyeztetéseket a helyi erdők többségi kezelőjével, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel és az erdészeti hatóság szakembereivel. A helyszíni bejárás az illetékesek részvételével megtörtént, a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület bevonásával, pedig egyeztetést tartottak a fenntartási és fejlesztési igényekről. A résztvevők abban egyetértettek, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben csak közösen fellépve, a költségek és munkák együttes vállalásával és a megvalósuló létesítmények közös védelmével lehet tartós eredményeket elérni. A képviselő-testület az intézkedési tervet elfogadta, az önkormányzat által vállalt feladatokra 750 ezer Ft-ot biztosítanak az idei költségvetésben. A Kerekdomb Egyesület helyszínek kijelölését, a polleres zárások telepítését, javítását és áthelyezését, a természetvédelmi terület táblapótlásainak felmérését, telepítését, valamint a rendőrséggel együttműködve a szabálytalanul behajtók figyelését vállalta.


Ad-hoc munkacsoport tárgyal a BKV-val

A 2011. december 15-i ülésen az idei költségvetés előzeteséről tárgyalt a testület. Ennek során számos javaslat fogalmazódott meg az év végén lejáró BKV szerződéssel összefüggő tárgyalások szempontjait illetően. A költségcsökkentés érdekében felkérték a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a BKV-val. A decemberi határozat óta azonban jelentős változások következtek be, ezért azt javasolta, a tárgyalásokat egy ad-hoc munkacsoport végezze. A helyi és helyközi közösségi közlekedés működésének fenntartása érdekében létrehozott munkacsoportot Elek Sándor alpolgármester vezeti, tagjainak Gyarmati Mihály és Fernengel András képviselőt, valami Gáldi Györgyöt és Mezei Gyulát kérték fel. A testület a munkacsoport tagjaitól azt várja, hogy tegyenek javaslatot arra, ha az önkormányzat és a BKV között jelenleg érvényben lévő szerződések 2012. végén lejárnak, ki, milyen módon, milyen  feltételekkel végezhetné majd a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokat a város számára. A tárgyalásokat követően a munkacsoport adatokat szolgáltat a koncepció megalkotásához és megalapozó indokolással ellátott elgondolást terjeszt majd elő a helyi és helyközi közlekedési problémák kezelésére.


Változott a bizottságok ülésezési rendje

A képviselő-testület legutóbb 2010. októberében módosította az állandó bizottságok ülésezési rendjét, ennek alapján az egyes bizottsági ülések külön napokon kerülnek megtartásra.  Ez a változtatás megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a szokásos munkarendben dolgozó érdeklődő képviselők, vagy azok, akiket érdekel a bizottság munkája az általában 1,5 – 2, 5 órás humánpolitikai bizottsági üléseken részt vehessenek. Fernengel András önálló képviselői indítványát elfogadva a grémium úgy határozott, hogy a HPB ülései a testületi ülést megelőző héten, kedden 13 óra helyett 17 órakor kezdődjenek. A VFKB a testületi ülés előtti héten, szerdán 16-órakor, a PJB ülése, pedig csütörtökön 17 órakor kezdődik. A bizottsági ülések – hasonlóan a képviselő-testületi ülésekhez – nyilvánosak. Az ülések pontos napirendjéről az önkormányzat honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!