2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…III.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből…III. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. február 06. hétfő, 12:51
a képviselő-testület január 26-i üléséről

Városgondnokság alakul – Változhat az idősotthon fenntartója – Egyelőre nem lép életbe az Alsóerdősor utca forgalmát szabályozó rendelet – Tájékoztató a tervezett autópálya le- és felhajtó ágáról


Városgondnokság alakul

A kedvezőtlen gazdasági helyzet, a közigazgatási rendszer változása, a tervezett járások létrehozása, valamint az alapfokú oktatási intézmények állami tulajdonba vétele miatt az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok racionalizálását határozta el. A változtatás hosszabb távon olcsóbbá és gazdaságosabbá teheti a város működését. A Városgondnokság szervezeti struktúráját, a szükséges költségvetési forrásokat a következő képviselő-testületi ülésen mutatja majd be Antal Jenő, aki az új, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény létrehozásával kapcsolatos teendőket végzi. A 2012. április 1-jével megalakuló Városgondnoksághoz a tervek szerint a településüzemeltetési, az intézmények működtetéséhez szükséges egyes feladatok, a közhasznú munkák koordinálása, a közhasznú munkások foglalkoztatása tartozik majd. Az intézmény alapításához szükséges dokumentumok a februári illetve a márciusi ülésen kerülnek a képviselők elé. A vita során Csuka Attila úgy vélte, az aktuális előterjesztés nem kellően kiérlelt, számára éppen az nem derül ki belőle, hogy mi a szervezet megalakulásának konkrét célja. Az javasolta, vegyék le a napirendről és a következőn kiegészítve, indokolással ellátva hozzák újra vissza. Módosító javaslatát azonban mindössze hárman támogatták.  A grémium 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással (Csuka, Rothauszkyné és Fernengel) elfogadta az előterjesztésben részletesen felsorolt feladatcsoportok elvégzésére létrehozandó szervezet megalakításáról szóló javaslatot.


Változhat az idősotthon fenntartója

Turai István polgármester kérésére január 11-én dr. Fülöp Róbert vezérigazgató az Arany Alkony Idősek Otthona – így a Kazinczy Ferenc utca 105 szám alatti Idősek Otthona, illetve Idős Klub – fenntartója az intézmény működtetésével kapcsolatos helyzetről tájékoztatta a város vezetőit. A helyi otthon mellett mintegy 1500 idős embert ellátó fenntartói ellátója a Kálvin János Presbiteri Misszió a Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház Missziója. A gondozottak ellátását jelentő alap- és egyházi normatíva felhasználási jogosultságát a kormány 2011. július 1-jével szűkítette. Ettől az időponttól kezdve a Misszió már nem volt jogosult a kiegészítő egyházi normatíva lehívására. Ezért bejelentette, hogy fenntartói kötelezettségének a hónap végétől nem tud eleget tenni. A tulajdonosok közreműködésével a folyamatos fenntartás érdekében azonnal megkezdődött az új fenntartó keresése. Az eredményes tárgyalások után tavaly nyáron a Misszió az intézmények működtetését átengedte az Esztergomi Görög Katolikus Egyházközségnek, mely a tervek szerint egyházi fenntartóként jogosult lett volna az alap- és az egyházi kiegészítő normatív támogatásra is. A Hajdúdorogi Egyházmegye jóváhagyásának hiánya miatt ez a fenntartóváltás mindössze három hónapig működött, majd megszűnt. A súlyos és bizonytalan helyzet miatti kényszerűségből az intézmények működtetése visszakerült a Misszióhoz. Ez a váltás olyan időszakban történt, amikor a Misszió gazdaságilag teljességgel ellehetetlenült és az otthonokban élő emberek ellátásához lehívható alap normatíva nem volt elegendő a felhalmozott tartozások kifizetésére, a biztonságos működésre és az idősek ellátására. A 2011 nyarától életbe lépő normatíva csökkentés, valamint az idén januártól megszűnő egyházi státusz az otthonokat olyan helyzetbe sodorta, aminek következményeit a Misszió már nem tudta vállalni. A Misszió belső feszültségei is tovább nehezítik a helyzet rendezését. Vezetőik ellen kölcsönös feljelentés mellett eljárás folyik, szembenállásuk hátterében eltérő gazdálkodási filozófia hózódik meg. A tarthatatlan helyzet miatt a tulajdonos – megfelelve a kormány által az egyházi normatíva leigényléséhez megjelölt feltételnek – tevékenyen közreműködött abban, hogy az ellátás biztonsága érdekében mielőbb új fenntartó vehesse át az intézmények működtetését. A tárgyalások eredményeként a jövőbeni fenntartó valószínűleg az Egységes Magyar Izraelita Hitközség lesz. Ehhez a Kormányhivatalnak el kellene fogadni a Misszió benyújtott kérelmét a fenntartói jogosultság visszavonására és átmeneti időre gondoskodni kell a fenntartásról is. Mivel a Missziónak már nincs szerződése az épületek, intézmények használatára, a tulajdonosok úgy nyilatkoztak a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális Gyámhivatala felé, hogy további három hónapra az új fenntartó megérkezéséig térítésmentesen rendelkezésre bocsátják az épületeket az átmenetileg közreműködő részére. Ebben a döntésben szerepet játszott az is, hogy a három hónap alatt remény van arra, hogy az Egységes Magyar Izraelita hitközség a kormányhivataltól fenntartói működési engedély kapjon. (Forrás: A polgármester naplójából)


Hatályon kívül helyezik a rendeletet

A képviselő-testület január 26-án rendeletben szabályozta az Alsóerdősor utca forgalmi rendjét. A február 1-jei ülésen sajnálattal állapították meg, hogy a rendelet nem teljes mértékben tükrözi az eredeti jogalkotói szándékot, ezért felkérték a jegyzőt, hogy a március 29-i ülésen előterjesztésre kerülő, a város teljes területének forgalomszabályozására vonatkozó rendelet-tervezetbe építse be a február 23-án visszavonásra kerülő szabályozásokat.


Tájékoztató az M7/M0 csomópont tervezett le- és felhajtó ágáról

A költségvetési vita során a testület már érintette a tervezett csomóponttal kapcsolatos problémákat. Mint talán ismert, a tervezési költségeket egyenlő arányban a két város finanszírozza, Törökbálint költségvetésében ez 18 millió Ft-ot jelent. Akkor úgy határoztak, hogy rendkívüli ülés keretében tárgyaljanak arról is, hogy az eredeti tervezői javaslaton túl van-e lehetőség arra, hogy az M7 lehajtó kiegészüljön egy szemben haladó ággal is, amivel a Kerekdomb területét lehetne elérni. A szakmai álláspont szerint azonban lehetetlen a csomóponti ágon keresztező, így szemben haladó irányt megvalósítani, erre engedélyt nem lehet szerezni.

A február 1-jei ülésen a következő határozatot fogadták el:

A képviselő-testület egyetért azzal a koncepcióval, hogy az érdi közművesítési programok és az érdi autópálya le- és felhajtó kapacitáshiánya miatt a törökbálinti M0/M7 csomópont térségében alternatív mentesítő útvonal épüljön.

Tisztában van azzal is, hogy a le- és felhajtó ágak kiépítése kapcsán több tekintetben felmentés beszerzése volt szükséges a hazai és nemzetközi előírások, valamint a közlekedéstechnikai szakmai, műszaki követelmények alól a beruházó, illetve az üzemeltető részéről. Az ezen felmentések megszerzésére irányuló tárgyalások eredményeit köszönettel tudomásul veszi.

Szükségesnek tartja azonban néhány további vizsgálatnak a tervezővel való elvégeztetését, illetve a beruházóval és az üzemeltetővel való véleményeztetését az alábbiak szerint:

a,   Biztosítható-e a tervezett lehajtó forgalom fogadása az M7/M0 autópálya csomópont alatt meglévő – jelenleg kétirányú forgalmú – aluljáró rendszeren át, illetve kivezethető-e a forgalom kétnyomú útként a 0272/7 helyrajzi számú állami tulajdonú erdei út nyomvonalán a 8103. számú útig.

b,  Megvizsgálandó az a körülmény is, hogy a kritikus, nagy forgalmú időszakban (Érd, Iparos utcai lezárás, Fuvaros utcai le – és felhajtóág elkészültéig) ideiglenes forgalomtechnikai intézkedésekkel, eszközökkel miként növelhető az új lehajtó út közlekedés-biztonsága.

c,   Az érdi közművesítési program miatt várhatóan jelentősen megnövekedő forgalom miatt a 8103. számú úton, a virágtanyai buszmegállónál e projekt keretében biztosítani kell a biztonságos gyalogos-átkelést.


Kifejezésre juttatja, hogy Törökbálint város közlekedés-biztonsága és az érdi közműfejlesztések okozta jelentős mértékű átmenő forgalom elkerülése érdekében az M7/M0 csomópontra tervezett le- és felhajtóágak létesítését nem veszélyeztethetik, akadályozhatják meg a fentiekben megfogalmazottakra adott esetleges elutasító tervező és/vagy beruházói, üzemeltetői állásfoglalások. Ugyanakkor kifejezésre juttatja igényét, hogy távlatban az érdi közmű- és közlekedésfejlesztések lezárulta után az aluljáró rendszer eredeti céljának  megfelelően újra Törökbálint M7 autópálya által elszakított övezeteinek összeköttetését, átmenő forgalmát kell, hogy szolgálja.

 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (3)
3 2012. február 12. vasárnap, 07:29
Kérdés
Kérdésem: az M0/M7 csomópontra tervezett le- és felhajtót hová tervezik, melyik törökbálinti utcát érinti? Ki tudja?
2 2012. február 11. szombat, 09:54
válasz?
mi mennyi?

Kedves 'Kérdés'!
melyik rendeletrészhez tartozik a kérdés és mire is vonatkozik...
1 2012. február 10. péntek, 15:44
Kérdés
Ez konkrétan Törökbálint mlyik utcájában lenne, melyeket érintené, ki tudja?
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!