2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… a képviselő-testület április 12-i, rendkívüli üléséről

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… a képviselő-testület április 12-i, rendkívüli üléséről PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. április 13. péntek, 16:12
Hivatalosan is állást foglal a képviselő-testület a Tükörhegyi Közéleti Egyesület kertváros búcsúztató demonstrációjáról.

 

A Tükörhegyi Közéleti Egyesület április 15-ére tervezett demonstrációjával kapcsolatos állásfoglalás ügyében rendkívüli ülést hívott össze Turai István polgármester. A mintegy másfél órás vita során – melyen meghívottként részt vett Szőke Péter, a TKE elnöke is – abban nagyjából egyetértés volt, hogy a helyi döntéshozó grémium a demonstráció céljaival azonosulni tud, a módja viszont nem találkozik az ízlésükkel.

A hozzászólások sorában elsőként Csuka Attila fejtette ki véleményét. Szerinte nincs könnyű helyzetben a város, most van a legnagyobb szükség egymásra, a kertváros temetésének ötletét morbidnak tartja, egy várost úgy is el lehet temetni, ha rossz hírét keltik. Megemlítette azt is, hogy az egyesület médiakapcsolatait akkor is használhatta volna, amikor a parlament a Telenor adó elvételéről döntött.

Géczy Krisztián ízlésének sem felel meg a szórólap. Másokkal együtt ő is kiemelte, hogy a város határában lévő betontorzó nem törökbálinti terület. A város közigazgatási területén még nem épült semmi. (Azért a korrektség okán fontos megjegyezni, hogy ez nem a törökbálinti képviselő-testület „érdeme”, hiszen a köztudottan törvénysértő szabályozási tervet tavaly nyáron 2011. december 31.- hatállyal az AB semmisítette meg.) Szerinte rajtuk kívülálló okok miatt került a jelenlegi helyzetbe a város, nem azon kellene dolgozni, hogyan lehet ellehetetleníteni Törökbálintot.

Ízlésbeli különbségekről persze lehet vitatkozni, de hogyan is alakulhatott ki ez a helyzet?

Több mint 10 évvel ezelőtt a gyümölcsös azért került átminősítésre, hogy a törökbálinti fiatalok ott építkezhessenek. A korábbi testületek egyike nagy többséggel elfogadta azt a módosítást, miszerint a terület depó felőli részén az egész tükörhegyet kiszolgáló létesítmények: iskola, óvoda, bölcsőde, posta, üzletek stb. épülhet. A laikus képviselőket a hivatali szakemberek egyike sem figyelmeztette, ez a besorolás bizony lehetővé teszi, hogy a területen kizárólag lakások épüljenek.  Ezt követően a terület tulajdonosai - közöttük képviselők, volt képviselők is - olyan szerződést kötöttek a beruházóval, miszerint a terület vételára az ott építhető lakásszám függvénye volt. Az építési engedélyek kiadása előtt a helyi tervtanács mondott véleményt a beadott elképzelésről. Az építészek mellett tervtanács tagja a polgármester. Az akkor éppen beruházásokért felelős alpolgármester, Csuka Attila is részt vett a lakótelep terveinek minősítésében. Az elképzelés „természetesen” zöld utat kapott. Egy véletlen folytán derült csak ki, hogy a területet kiszolgáló létesítmények helyett egy lakótelepet kapunk. Azóta folyik a tiltakozás, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A képviselő-testület változtatási tilalmat rendelt el az érintett területre, új szabályozási tervet szeretnének, de mindez azonban jelenleg nem változtat azon a szomorú tényen, hogy a lakótelep érvényes építési engedélyekkel rendelkezik, az építkezés megkezdését bejelentették… az elhibázott, valakik számára azonban kedvező döntések negatív következményeit – bármi is legyen az - meg majd a város lakói viselik.

A testületi állásfoglalásnak az az állítása, miszerint a Tópark törökbálinti területére még senki sem kért építési engedélyt, így ebben a formában talán egy kicsit túlzás. Nemrégiben a terület körforgalomhoz közeli részén egy cég két ütemben, összesen 8 ezer m2-es üzletház létesítéséhez kérte a testület jóváhagyását, amit meg is kapott. Amennyiben a plázastop alóli felmentési kérelmük sikeres lesz, zöld utat kap az építkezés, a beruházó tervei szerint a jövő év végére az első ütem üzletei már fogadhatják a vásárlókat.

Elek Sándor alpolgármester, a tükörhegyi terület önkormányzati képviselője 2010-ben szembesült először a Tükörhegy IV. ütem problémáival. Úgy véli, történtek hibák, de ezeket tompítani szeretnék. Az egyesület céljaival egyetért, valóban tragédia lenne, ha abban a formában valósulna meg, amit a jelenleg jogerős építési engedély birtokában már meg is kezdett a beruházó. Pozitív képet kellene mutatni a városról.

Hámoriné Olár Mária a ’90-es évek elején a tükörhegyi terület beépítése során kivágott meggyfákat emlegette, amik helyén házak épültek. Azt kérdezte, most ültetnek egy fát és ezzel rendben van minden? Szőke Péter a gyümölcsfák kivágása ügyében arra kérte Hámorinét, hogy a témában talán konzultáljon a kettővel mellette ülő képviselőtársával.

Albert Gábor saját tapasztalatai alapján arról beszélt, nem tartaná szerencsésnek, ha a demonstráció kapcsán felerősödne a lakosság nagy részének Tükörhegy-ellenes hangulata, egyébként sem akarja temetni a kertvárost.

Gyarmati Mihály egyetértve az előtte szólókkal szintén úgy gondolja a demonstráció célja támogatható, de nem ebben a formában.

Szőke Péter a hozzászólások kapcsán elmondta, nagyon jól tudják, hogy a tóparkos betontorzó biatorbágyi területen van, de a pozitívumként emlegetett sétányról sajnos ezt látni. A Telenor adó elvétele csak tovább erősíti a képviselő-testület rossz döntéseinek következményeit. A vágyakkal elegyített tények elég furcsa képet mutatnak a városról, semmiképpen nem azt, amit itt többen is sugallni szeretnének, vagyis itt minden a legnagyobb rendben van. A TKE nem a várost, hanem a kertvárost búcsúztatja. A több mint ezerlakásos lakótelep építése elkezdődött. Rövidesen kialakul egy olyan helyzet, amit mindenképpen kezelni kell. A képviselők által felsorolt negatívumokról úgy vélekedett, ne az egyesületre haragudjanak, ők a jelenleg itt élők és nem a majdan betelepülő beruházók érdekeit képviselik. A kialakult helyzet megoldása érdekében nagyon fontos lenne a közös cél, az egység, ezért szerette volna a grémium támogatását kérni.

A polgármester és a megszólaló képviselők szerint a Törökbálint régi részén élők egyértelműen elítélik a tervezett demonstrációt. Szerintük a város – bár születtek rossz döntések – továbbra is élhető kertváros marad.

A 17 éve működő helyi környezetvédelmi egyesület vezetősége a kertváros búcsúztatásával kapcsolatos demonstrációt támogató határozatot fogadott el.


A Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület vezetősége megismerte és mérlegelte a Tükörhegyi Közéleti Egyesület április 15-én 15 órára meghirdetett akciójának részleteit. Úgy határozott, hogy csatlakozik az akcióhoz. Úgy látják, hogy sorozatosan születtek és sajnos mai is születnek rossz, Törökbálint hosszú távú érdekeit nem szolgáló településfejlesztési döntések, melyek Törökbálint páratlan lehetőségeit aprópénzre igyekeznek váltani szűk érdekcsoportok zsebében. A jelenleg települést irányító többség felelős azért, hogy Törökbálint a következő 10 – 15 évben 20 – 23 ezres várossá növekszik, ami a kertvárosi léttel szinte már összeegyeztethetetlen.


A város képviselő-testülete a jelen lévő 10 képviselő igen szavazatával a következő határozatot fogadta el:

Az elmúlt napokban Törökbálint lakossága gyászjelentést kapott kézhez. Ebben nevüket nem vállaló szervezők Törökbálint Kertváros "...ünnepélyes keretek közötti búcsúztatására..." és temetési szertartásra hívják a lakosságot. A postaládákba kiszórt névtelen felhívásról rövidesen kiderült, hogy az a Tükörhegyi Közéleti Egyesület akciója. A gyászjelentéssel és az azon megjelenített tartalommal kapcsolatban Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakat tartja szükségesnek közzé tenni:

1. A gyászjelentés hamis látszatot igyekszik kelteni azzal, hogy a Tópark területén félbehagyott betonkolosszus Törökbálinthoz tartozik. A valóság ezzel szemben az, hogy az épület nem Törökbálint, hanem Biatorbágy közigazgatási területén fekszik. Sem az épület környékének területéhez, sem pedig az épület engedélyeztetéséhez Törökbálintnak nincsen köze. Ezekkel a tényekkel a Tükörhegyi Közéleti Egyesület vezetése is tisztában van és volt.

2. A Tópark Törökbálint közigazgatási területén fekvő részére építési engedélyt senki sem kért, ezen a területen épület nem épült. A területen 2011. december 31.-dikét követően még építési jog sincs, ugyanis a terület szabályozási terve e napon hatályát veszítette.

3. A Tükörhegyi lakópark építésére a terület tulajdonosa jelenleg még jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ami érthetően felháborodással és aggodalommal tölti el a Tükörhegy, de Törökbálint lakóit is. Azt is el kell ismerni, hogy a lakópark esetleges megépítése tovább súlyosbítja Városunk óvodai, iskolai férőhely-hiányos helyzetét. Az építkezés megakadályozására Önkormányzatunk és a Tükörhegyi Közéleti Egyesület több alkalommal, széles nyilvánosság előtt deklarálta a törvényes keretek közötti együttműködési szándékát. Törökbálint Önkormányzatának Képviselő-testülete számos lépést tett már – határozatok sora, rendeletmódosítások – a lakópark építésének megakadályozására. Legutóbb a 2011. szeptember 30.-dikán a lakópark területére változtatási tilalom elrendeléséről született döntés.

4. Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálatosnak tartja, hogy e tények ismerete ellenére a demonstrációra felhívás alaphangját az a hamis állítás adja meg, miszerint "...Törökbálint egy sivár betontengerré válik, s már nyoma sincs a nyugodt zöldövezetnek..." Nem kétséges, hogy születtek hibás településrendezési döntések, ám ennek ellenére Törökbálint lakóterülete mind a mai napig őrzi kertvárosi jellegét. A feladatunk e rossz döntések következményeinek elhárítása, ahol még lehetséges, időben történő kijavítása.

5. Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vitatja bárki vagy bármely szervezet gyülekezésre, demonstráció szervezésére vonatkozó jogát, ugyanakkor kifejezésre juttatja egyet nem értését a szervezés módját, a tervezett demonstráció körülményeit illetően. Vallási jelkép használata, "szertartás" rendezése e demonstrációval összefüggésben sérti sokak hitbeli meggyőződését, vallási elköteleződését. A keresztet megjelenítő gyászjelentések postaládákba szórására különösen érzékeny időszakban, nagyböjtben, a nagyhetet közvetlenül megelőzően került sor, ami elkerülhetetlenül kapcsolt provokatív jelleget az akcióhoz.

6. Törökbálint történelme bizonyítja, hogy ez a település mindig "befogadó" volt. Mint ahogyan azt idős, itt született, életüket itt leélt polgártársaink fogalmazták meg: "...ha Törökbálint elzárkózott volna, akkor még ma is egyutcás falu lenne..." Ennek felemlegetése semmilyen módon sem irányulhat a Törökbálint Tükörhegyen lakók ellen, hiszen ők – még ha később is lettek azzá – teljes jogú törökbálinti polgárok. Önkormányzatunk évtizede igyekszik mindent megtenni a településrészen lakók beilleszkedésének elősegítése érdekében, nem eredmények nélkül. Ugyanakkor kéri a Tükörhegyi Közéleti Egyesület tisztségviselőit, hogy legyenek partnerek ezen a területen is, a maguk eszközeivel segítsék elő az integrációt, tartózkodjanak a provokatív, szembenállást generáló megnyilatkozásoktól! Egyúttal azt is kéri, hogy médiakapcsolatait Törökbálint Város nehéz gazdasági helyzetéből való kimozdítása, jó hírnevének szolgálatába is állítsa.

7. Jogszabályi kötelezettsége a Képviselő-testületnek, hogy a településrendezés eszközeit (rendezési tervek, helyi építési szabályzat) tízévente felülvizsgálja. Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – miként azt a közelmúlt több határozatában is kifejezésre juttatta – elkötelezett új településrendezési tervek kidolgoztatására és elfogadására. A munka két esztendeje folyik. A folyamat során számos lehetőség adódik a helyi társadalom véleményének megismerésére, amelyekkel testületünk élni kíván. Az új alapokra helyezett rendezési tervek első megfogalmazásait a képviselők két alkalommal is megismerhették, minden érintett és érdeklődő számára is rendelkezésre áll. A helyi lakosság, a helyi szervezetek véleményezési, beleszólási jogát törvények garantálják. Adott a lehetőség tehát arra, hogy lakosságunk, civil szervezeteink véleményt formáljanak városunk jövőjéről, javaslatokat fogalmazzanak meg, hogy a mára kialakult helyzetből merre érdemes tovább lépni. Ezen kívül Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23.-diki ülésén döntött arról is, hogy helyi rendeletben, helyi közügyként szabályozza a civil szervezetekkel való együttműködés rendjét, e szervezetek részvételét a településünket érintő döntések kimunkálásában.

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen közleményét a város hivatalos honlapján, az MTI útján és bármely egyéb módon a lakosság minél szélesebb körének tájékoztatása érdekében tegye közzé.


A rendkívüli ülésen elhangzott hozzászólások sora terjedelmi okok miatt nem teljes. Az ülésen készült videó teljes anyaga rövidesen megtekinthető a www.torokbalint.hu oldalon.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (46)
46 2012. április 17. kedd, 20:05
Pali
Megint hozzá lehet szólni:)
45 2012. április 15. vasárnap, 21:36
Hochbaum Pál
Kedves "hozzászólók" !
Szerintem keressetek magatoknak más fórumot ahol idióta bekiabálásokkal sértegetitek az embereket névtelenül.
Számotokra van egy rossz hírem, jövő héttől regisztrációhoz kötjük a megjegyzéseket :((
Ma este még szabad a dühöngő, normális ember veletek úgy sem ért egyett.
44 2012. április 15. vasárnap, 19:24
Csak úgy mondom
Kedves Utálkozók!

Kíváncsian várom az érveiket. Kérem, érveljenek a véleményeik mellett! Kérem, válaszoljanak a felvetéseinkre.

Testületi tagok anno kárpótlési jegyen megvették a területet, külterületből belterületbe minősítik a saját telkeiket, beruházót keresnek, majd a beruházó igényei szerinti beépíthetőségűvé teszik a területet és eladják nekik. (A vételár a lakásszámok függvénye).

Közben azt állítják az akkor nagyon drága pénzen árult Tükörhegyi telkekről az azokat megvásárló magánszemélyeknek, hogy családi házas övezet marad, holott tudják, hogy nem.

A lakosságot nem értesítik, de mikor azok tudomást szereznek a lakótelepről, éveken keresztül jelzik a tiltakozásukat. Hatósági határozatok helyezik hatályon kívül a rendezési tervet, de a hivatal csak nem vinja vissza az építési engedélyt. Vajon miért?

Önök minek neveznék ezeket a cselekedeteket? Kérem, minősítsék az esetet! Mennyiben azonos vagy érdekazonos a jelen testület a korábbiakkal?
43 2012. április 15. vasárnap, 17:50
én is csak úgy mondom
Télleg? Ti meg egy komplett település néztek hülyének.
42 2012. április 15. vasárnap, 17:44
Okádék lap
csak mondom!

Hazug emberek hazug újságja
Mit vársz tőlük, hiszen ismered őket! Ne is foglalkozz velük.
41 2012. április 15. vasárnap, 17:41
én is csak úgy mondom
Nem a tükör hibás koma! Ne vedd magadra ha nem inged!Vagy magadra ismertél ezekben "képzelt településen,íródott ironikus bejegyzésekre"?
40 2012. április 15. vasárnap, 17:37
xxx
Tiedet meg a...dat minősíti!
Ha látsz valami igazságot akkor már bajba vagy és máris maszatolsz.
Ne olvasd ha fáj.
39 2012. április 15. vasárnap, 17:14
csak mondom
A 36-38-as hozzászólónak!
Visszataszító, gusztustalan hozzászólások!


Ezek a beírások minősítik az újságot és a szerkesztőit is.
38 2012. április 15. vasárnap, 10:57
Kalman69

XXXXXX Sándor alpolgármester, a vaktükörhegyi terület önkormányzati képviselője 2010-ben szembesült először,aztán többször is sült szembe, sőt zsebbe is, a Tükörhegy IV. ütem problémáival. Úgy véli,mert határozottan semmit sem mer mondani, történtek hibák,amik bár szándékosak, de ezeket tompítani szeretnék,a tompított hiba szinte nem hiba, hanem erény. Külön hibatompító szakembert alkalmaznak,ő kettőt is ismer,fogtechnikailag tompát. Az egyesület céljaival egyetért, valóban tragédia lenne, ha abban a formában valósulna meg, amit a jelenleg jogerős építési engedély birtokában már meg is kezdett a beruházó,ha egy kicsit más formában valósulna meg akár tragikomika,sőt vígjáték is lehetne esetleg.Ő szívesen játszana ebben bármilyen szerepet, csak alpolgármester maradhasson. Pozitív képet kellene mutatni a városról,ezért javasolja a pozitív jel (+)kihelyezését Törökbálint helységnévtábláira.

37 2012. április 15. vasárnap, 10:48
Kalman69

XXXXXXX Krisztián ízlésének sem felel meg a szórólap, nem lehet annak megfelelni , ami nincs. Másokkal együtt ő is kiemelte, hogy a város határában lévő betontorzó nem törökbálinti terület,bár ezt mindenki tudja,ő csak most szembesült vele. A város közigazgatási területén még nem épült semmi, ami persze nem igaz.Sőt, rengeteg építési engedélyt adtak ki a közigazgatási területre, csak XXXXX úr nem tud korrekten fogalmazni. (Azért a korrektség okán fontos megjegyezni, hogy ez nem a törökbálinti képviselő-testület „érdeme”, hiszen a köztudottan törvénysértő szabályozási tervet tavaly nyáron 2011. december 31.- hatállyal az AB semmisítette meg,és ha a képviselő testületen múlik ,már csontra be van minden építve.) Szerinte rajtuk kívülálló okok miatt került a jelenlegi helyzetbe a város,ők beleül állnak.Azt valószínűsíti, hogy Mars-lakók szavazhatták meg a szabályozási terveket,kétszer, mert a postás is kétszer csenget, ő semmire sem emlékszik,sőt ott sem volt. Nem azon kellene dolgozni,bár ő a dolgozni szó ellen is tiltakozik, hogyan lehet ellehetetleníteni Törökbálintot, ezért fontolóra veszi lemondását.

36 2012. április 15. vasárnap, 09:44
Kalman69

A hozzászólások sorában elsőként XXXXXXX Attila fejtette ki véleményét. Szerinte nincs könnyű helyzetben a város, mert évek alatt annyi pénzt sikerült elkölteni feleslegesen,hogy most van a legnagyobb szükség egymásra, de leginkább a lakosság pénzére, amit elsősorban ingatlanadóval szedünk el , ahogy ezt 2007-ben is szorgalmazta már.A kertváros temetésének ötletét morbidnak tartja,mert nem ő találta ki, egy várost úgy is el lehet temetni, ha rossz hírét keltik, ahogy ezt ők áldozatos munkával évek óta teszik. Megemlítette azt is, hogy az egyesület médiakapcsolatait akkor is használhatta volna, amikor a parlament a Telenor adó elvételéről döntött,bár ez sem igaz nem elvették, hanem szétosztották a törvénynek megfelelően,és valójában egyébként ez nem az egyesület feladata, hanem az OGy képviselőé és a testületé.

35 2012. április 15. vasárnap, 09:23
zsiguci
Milyen érdekes, hogy csuka szinte szóról szóra felmondta a "beruházó" érveit.Milyen érdekes, hogy csuka a pistályi Napliget belterületbe vonásának "élharcosa". Sőt megszavazója!(Abból a 80 millából mi lett? Óvoda?Iskola?)Milyen érdekes ahogy, csuka a Tópark mellett érvelt.
34 2012. április 14. szombat, 21:29
Bambika
Hát igen. 5-7 szintes. Több, mint fél kilométer hosszú. Ráadásul nulla zöldterületi mutatóval. Biztos bájos lesz. Mondhatni cuki. De azért családi háznak nem nevezném. Inkább lakótelepnek. Semmiképp sem lakóparknak, mert ahhoz zöld is növényzet is tartozik, itt viszont nem maradt rá hely. Nem szeretne vele szembe költözni valamelyik családi házba kedves Egy befogadó? Most lett egy pár, érthető okokból jó olcsón eladó.
33 2012. április 14. szombat, 21:18
Egy befogadónak
Kedves Egy befogadó,
Szőke Péter és a többi tükörhegyi TÖRÖKBÁLINTI, azért költözött ide, mert családi házban szeretett volna élni családi házak mellett. A telkeket az őslakosok kínálták nekik eladásra. Viszont ha tudták volna, hogy családi házba költöznek, de 4 szintes, 12,4 m magas és 650 m hosszú épület komplexum (mondjuk ki: LAKÓTELEP) mellé költöznek, és olyan barátságos szomszédai lesznek, mint Ön, akkor nyilván nem költöztek volna ide. Aki pedig egy ekkora, kis területre halmozott, több, mint ezer lakásos épületegyüttest nem érez LAKÓTELEPNEK, az vagy nem építész vagy nem százas...
32 2012. április 14. szombat, 19:16
***
A személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 azaz nyolc százalék. 2010-re ez 285 milliós bevételt jelentett az önkormányzatnak. Erre aztán nagyon lehet "fejlődést" alapozni, főleg ha az egykulcsos adó miatt az összeg még csökkeni is fog.
31 2012. április 14. szombat, 18:29
a
Egyértelmű! Nyilván abból az évi jóval félmilliárd alatti összegből fognak több tíz milliárdos iskolákat óvodákat, bölcsődéket és egyéb szolgáltató létesítményeket építeni. Tényleg ezért kell a lélekszámot növelni, hiszen az mindent, de mindent fedezni fog. Kivéve, amit nem. Ez csak parasztvakítás, hogy emiatt kell még több új lakó, mert velük együtt majd jól eltartjuk a várost.
30 2012. április 14. szombat, 18:15
a valódi csuka arc 2007-ből
"Csuka Attila megjegyzi, hogy bár 2001-ben még nem volt képviselő, de emlékezete szerint
ez a TV-2 besorolás az akkori Képviselő-testület kifejezett kérésére került bele.(mint ahogyan a nagytelkes, tovább nem osztható formula is) Ami a várható
ötezres lélekszám-növekedést illeti, felhívja a figyelmet, hogy ez nem egy 5 perc alatt
bekövetkező valami, az ilyen projektek általában 10 éves időtartamra elhúzódnak. Mindenki
előtt ismertek az ingatlanadóval kapcsolatos hírek, ez előbb-utóbb be fog következni és
egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ahogy az egész adózási rendszert próbálják fokozatosan
átalakítani, úgy teljesen megváltozik az Önkormányzat érdekeltségi rendszere is a területen. A
jelenlegi helyzetben természetesen nem öröm egy ilyen jellegű nagy tömbben való beruházás,
ugyanakkor viszont, ha ebbe az irányba megy el az önkormányzatok finanszírozása, akkor
egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy hosszabb távon pont ebből fog az ingatlanadó kapcsán
olyan összeg bejönni, amivel a Gyarmati Mihály képviselő úr által is említett problémákat
kezelni fogják tudni."
29 2012. április 14. szombat, 17:54
zsiguci
"A polgármester és a megszólaló képviselők szerint a Törökbálint régi részén élők egyértelműen elítélik a tervezett demonstrációt. Szerintük a város – bár születtek rossz döntések – továbbra is élhető kertváros marad."

Határozottan cáfolom ezt a légből kapott állítást. Ilyen álláspontot soha sehol senki nem hozott nyilvánosságra. Ez egész egyszerűen orbitális hazugság.Még hogy egyértelműen elítélik.
Elítéljük azokat, akik a saját gazdagodásukat az közösség érdekeinek figyelmen kívül hagyásával ,képviselői helyzetükkel visszaélve segítik elő.
A település régi részén élek, ilyet
Hat
28 2012. április 14. szombat, 17:51
HI
Kedves "Csak úgy mondom"!

Az idézőjeles mondatokat nem Géczy Krisztiántól, hanem a cikk írójától idézte.
27 2012. április 14. szombat, 17:01
Csak úgy mondom
Kiké volt a Tükörhegy alatti terület? Kik vették meg kárpótlási jegyen?

Kik minősítették belterületté, kik módosították a szabályzatot majd eladták a beruházónak?

Válasz: A szegény "laikus képviselők" /id. Géczy K.-tól/, akik

"...olyan szerződést kötöttek a beruházóval, miszerint a terület vételára az ott építhető lakásszám függvénye volt." /id. Géczy K.-től fenntebbről/

Tehát mit sem tudtak a lakótelep tervéről.

Ha a folytonos elkövetés igazolható, akkor el nem évült bűncselekményekről van szó. Mai napig csinálják ugyanis.
26 2012. április 14. szombat, 16:55
No comment
Alá bizony. Pár éve egymilliárd forintot kaptunk volna a Szeszfőzdétől a Biofilterig húzúdó terület uszoda-sportlétesítményére. A testület azért nem szavazta meg, mert akkor a falu népe ide járt volna és nem a Tóparkba tervezettbe. Ez nyilván a tóparki beruházó érdeke volt. A terület képviselője, Gyarmati Mihály a kocsijában várta meg a szavazás végét.

Emlékezzenek, Turai miden fórumon kiállt a Tópark mellett.

Szerintem azért nem vonják vissza a tükörhegyi építési engedélyt, mert akkor tovább kell építeni iskolát, óvodát, az építkezésből pedig pénz van...
25 2012. április 14. szombat, 16:12
nana
Aláírásra került a Budai Intermodális Központ létesítéséről szóló megállapodás, melyet az elővárosi közlekedési koncepció részeként, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Törökbálint Város Önkormányzata, a Budapesti Közlekedés-szervező Kht., valamint a közösségi közlekedésben szerepet vállaló szolgáltató felek, a BKV Zrt., a MÁV Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., illetve a TóPARK Városközpont Szolgáltató és Üzemeltető Zrt. láttak el kézjegyükkel. A Törökbálint közigazgatása alá tartozó több hektár nagyságú terület kulcsfontosságú elhelyezkedésével kiváló lehetőséget rejt magában egy nemzetközi színvonalú közlekedési csomópont létesítésére, mely az agglomerációban élők közlekedési anomáliáira jelent megoldást. A kivitelező, illetve az üzemeltető kiléte a későbbiek folyamán, tendereztetés útján dől el.

Szóval nem Turaién és csapatán múlt, hogy nem épült tovább a Tópark, ők aztán mindent aláírtak.
http://epulettar.hu/cikk/alairtak-budai-intermodalis-kozpont-letesiteserol-szolo-megallapodast
24 2012. április 14. szombat, 15:27
45 éve itt lakó
De okos ez a Géczy.?
Olvasom a felszólalását és tátom a számat ez tényleg ilyen pofátlan?
Ő volt a Csuka mellet beruházási tanácsnok vagy mifene.
Kioktat számos embert,hogy nem Törökbálinthoz tartozik az a terület ahol épült az a beton dzsungel.Ez biztos, de arról már nem beszél,hogy annak a folytatása ami kiegészítette az már Törökbálinti részen lett volna.
Továbbá vissza emlékszik arra,hogy a Tükörhegy a törökbálinti fiatalok számára lett felosztva/na ez már sok főleg a fiataloknak anyagilag/.
Én is emlékszem valamikor már elég rég egy pályázaton nyert a falu,( mert akkor még falu volt) egy nagy összeget,és épült belőle sok sok lakás a Napsugár utcánál. Abból a célból lettek ezek a lakások,hogy a fiatal házaspár olcsón lakhat benne azt hiszem öt évig és addig össze kellet spórolni annyit,hogy be tudjon szállni egy saját lakásba(a támogatás is erről szólt).
Erre már nem emlékszik Géczy mert az ő körzetében van.
Nem tudom ezek a lakások örök lakások lettek vagy ?????.

Szőke Péter úrnak meg drukkolunk,sok sikert nekik és remélem eltudnak érni valamit ebben a korrupt városban.
23 2012. április 14. szombat, 10:57
Ófaluból
(ja) Ön teljesen félreérti az embereket. Pont az olyan hozzászólásokból derük ki, mint az Öné, ahogyan a 15. hozzászóló többedszerre összefoglalta (tudja ismétlés a tudás anyja, hátha Ön is megérti végre)egyre többen látják, hogy Önök a pozíciójukat nem a település érdekében, hanem EGYÉNI céljaikra használják.(Lásd tükörhegyi átminősítés-Palkóné.)
Pont az ilyenek miatt egyre többen állunk a tükörhegyiek mellé, mert egyre világosabb , hogy IGAZUK van és Önök ferdítik a tényeket. Most találtam a postaládában az Önök úgynevezett "állásfoglalását" ami jól mutatja hogy egyrészt tele a nadrágjuk, másrészt még véletlenül sem képesek tárgyszerűen és valósághűen fogalmazni. Nagyon jól látszik , hogy csukástól-turaistól-albertestől-hajdustól-palkónéstől mindannyian benne vannak valamilyen disznóságban, mert túl nagy az összhang ,ahhoz képest ahogyan egymást a pozícióért csesztetik. Túl sokat tudnak egymásról ahhoz, hogy kibeszéljen valamelyikük.
Ha Önöknek (képviselőknek)igaza lenne, ez az állásfoglalás nem született volna meg!
És még valami.Én Önöknek nem vagyok polgártársa,ezt a bizalmaskodó megszólítást VISSZAUTASÍTOM! Aki a keservesen megdolgozott lakásomra adót vet ki, az nekem nem polgártársam, az egy rabló tetű!
22 2012. április 14. szombat, 10:42
irónia
Igazán kifinomult ízléssel rendelkezik a képviselőtestület. Ennél már csak fantasztikus erkölcsi érzékük figyelemre méltóbb!
21 2012. április 14. szombat, 10:26
Anyátok
Kedves ja,
temetni senki sem szeret, így mi sem. Viszont, aki megértette, hogy mindezt a kertváros megmentéséért tesszük, az mind a rendezvény mellé állt. Akinek még nem nyílt fel a szeme, és úgy érzi minden rendben van, nyilván nem fog eljönni. Ők majd egy-két év múlva jönnek, a következőre, mikor felhőkarcoló épül egyszer csak a házuk mellett...
20 2012. április 14. szombat, 10:17
ja
közeli helyeken és befogadó!

Igazatok van, Szőke úréknak is igazuk van, csak ők ezzel a koporsós bohóckodással, ami egy nem idevaló ízléstelen libsi legalja cselekedet, elvesztették sok ember támogatását.
Sőt nevetségesek mert nem is értik, hogy miért.
19 2012. április 14. szombat, 08:54
befogadónak
Ez nagyon gyenge és átlátszó PSZG asszony.Mozog a szék Ön alatt.
18 2012. április 14. szombat, 08:52
zsiguci
U.i. Befogadó.Eddig nem akartam, de az Ön aljas,sunyi és arcátlan bejegyzése arra inspirál, hogy családostól elmegyek "temetni" és TÜNTETNI az Önök lemondásáért!!!!
17 2012. április 14. szombat, 08:49
zsiguci
Befogadó úgy látom egy tükörhegyi telektulajdonos képviselő lehet. Önnek nincs igaza!Önök kétszer úgy módosították a tükörhegyi rendezési tervet hogy minél több pénzt kaphassanak érte! Gondolom ez jól dokumentált. Ettől kezdve Ön ne beszéljen tisztességről, meg gyűlőletről!
Nem Szőke és a többi ideköltöző generálta ezt a problémát, hanem az Önök kapzsisága!
Ha Szőke Péterék nem kürtölik tele a médiát, akkor Önök már az erdőt is belterületbe vonták volna.Önök a köz szolgálatával alaposan visszaélnek, úgy gondolom (és bízom benne) előbb-utóbb ott fognak állni,ahol Verók,Zuchslag,Hagyó és a többi hasonszőrű.
16 2012. április 14. szombat, 08:30
jj
Nem vagyok Tükörhegyi-40 éve építettünk itt!!-de nem utálom
-sőt egyet értek velük!!!!
15 2012. április 14. szombat, 08:07
"... a terület tulajdonosai - közöttük képviselők, volt képviselők is - olyan szerződést kötöttek a beruházóval, miszerint a terület vételára az ott építhető lakásszám függvénye volt"
Közeli helyeken-nek: az IPA (HIPA) "elvonás" minduntalan sostragédiakénti emlegetése Turaiék részéről csak figyelemelterelés, miért nem veszi Ön ezt észre?

1. Sokszor, sokan kifejtették már ezeken az oldalakon, hogy józan ésszel tudjató volt, az IPA nem tarthat örökké (Uniós jogharmonizáció). 2. Alapvető adózási szabály, hogy ott fizet IPÁ-t, ahol a tevékenységet végzi. Logikus és várható volt, hogy a Telenor IPÁ-ja megoszlik.

A túlzott mértékű beruházás a Telenor miatt a testület felelőssége.

A vérlázítóan magas építési költségek (ragoztuk sokszor: új iskola, új óvoda, vízközmű, stb.) is a testület felelőssége.

Tett-e valaha valamit a testület azért, hogy növelje az IPA bevételt, hogy a Telenor-on kívül más (sok) vállalkozást idecsábítson? Miért nem? Ez nem az ő felelősségük?

Egyébként mindegyik megszólalt tag őszintén bemutatkozott, csak olvasni kell:

Csuka Attila: "...a kertváros temetésének ötletét morbidnak tartja, egy várost úgy is el lehet temetni, ha rossz hírét keltik. ...az egyesület médiakapcsolatait akkor is használhatta volna, amikor a parlament a Telenor adó elvételéről döntött." Vagyis mindenről azok a fránya tükörhegyiek tehetnek. Lehet is őket utálni, mert ha ők nem szólalnak fel, mi birka módon hallgatunk. Most meg jól betettek a testületnek. Ejnye-ejnye!

Mit mondott Géczy Krisztián? Azért lett Tükörhegy, hogy a Tb.-i fiatalok ott építkezzenek. Besenyú Pista bácsi szavaival: Normális?! Mikor 1996-97-ig hétmillióért jó házat lehetett venni a faluban, akkor ötért-hatért adták Tükörhegyen csak a telket. Ez nem a Tb.-i fiataloknak szólt. Ím ismét egy erős csúsztatás. De elsiklunk felette, mert mer megszoktuk.

"A laikus képviselőket a hivatali szakemberek egyike sem figyelmeztette..." Ajvé, szegény laikus képviselőket jól becsapták!

"Ezt követően a terület tulajdonosai - közöttük képviselők, volt képviselők is - olyan szerződést kötöttek a beruházóval, miszerint a terület vételára az ott építhető lakásszám függvénye volt." No itt van a kutya elásva! Tessék a megszólalók minden szavát ízlelgetni!

Ha volna szemernyi tisztesség bennük, azonnal visszavonnák az építési engedélyt, többször többen kifejtették, hogy más dolog többmilliárdos perrel fenyegetőzni, és megint más egy JÓ keresetet benyújtani és a kár jogcímét, összegszerűségét KÉTSÉGET KIZÁRÓAN bizonyítani a pernyertességhez. Én nem sok kárt látok egyelőre igazolhatónak. De minél tovább húzódik, annál több lesz.

Gondolom, mi, nem tükörhegyi lakosok is hamar be fogunk állni a kártérítás iránti igényükkel a sorba, ha a közlekedés ellehetetlenülése miatt nem tudunk majd munkába járni (vagyoni és nem vagyoni kár) és az ingatlanaink a felére értéktelenednek. Mert azt ugye Önök is belátják, hogy Törökbálinton nem szabolcs megyei ingatlanárak vannak - még most. De mennyi zuhannak majd a lakóteleppel?

"Albert Gábor saját tapasztalatai alapján arról beszélt, nem tartaná szerencsésnek, ha a demonstráció kapcsán felerősödne a lakosság nagy részének Tükörhegy-ellenes hangulata." Undorító! Ha valakinek nem jutott volna eszébe, akkor most tessék testületi felhívásra utálni a tükörhegyieket! UFF!

Ha nincs más eszköz, akkor a nyilvánossághoz kell fordulni, békésen ki kell fejezni a nemtetszésünket. Remélem, a provokátorokat ki lehet majd szűrni.
14 2012. április 14. szombat, 07:30
Egy befogadó
Ui:
Olvasom, hogy a képviselőjük Elek úr sem állt Önök mellé.

Gratulálok neki! Ő képes volt a saját érdeke helyett az egész város érdekét nézni, és elhatárolódni Öntől és szűk baráti körétől. Önnel ellentétben törődik a várossal és nem csak a saját hasznát nézi.
13 2012. április 14. szombat, 07:26
Egy befogadó
Tisztelt Szőke Péter!

Gratulálok! Önnek sikerült elérnie azt, amit még soha senkinek, vagyis hogy a képviselők egységes álláspontot képviseljenek egy súlyos kérdésben.
Ha Ön szerint ekkora problémát okoznak a beköltözők, akkor Ön miért költözött ide? Miért költözött be? Nem gondolt arra, hogy az Ön családjának az igényeit is ennek az Ön által lenézett, meggyalázott és mindenhol befeketített városnak kell kielégítenie. Ön is jár orvoshoz, ön miatt is működik a közigazgatás, az Ön gyereke - gyerekei - is járnak iskolába vagy óvodába terhelve ezzel az "infrastruktúrát" stb. stb. Ha a saját érdekeiről van szó akkor nem jut eszébe az, hogy milyen költségeket okoz a városnak?
Szőke úr!
Ön itt nem a remény fáját ültette el, hanem a gyűlölet magvait. Mit adott Ön eddig ennek a városnak? Azt,m hogy a baráti kapcsolatai révén telekürtölte a gyűlöletbeszédével az országos sajtót? Nagyon köszönjük, nem fogjuk elfelejteni. Én abban bízom, hogy a tükörhegyiek is gyorsan megértik, hogy Ön nem a megoldások embere, hanem a problémák generálója, aki egyéni politikai ambícióit a közösség fölé emeli!
12 2012. április 14. szombat, 05:47
közeli helyeken
Rögeszme ez a lakótelep. A lakótelep az a mi Békásmegyeren van, meg Újpesten, illetve Budaörsön. A terveket megtekintve nekem egyáltalán nem tűnik lakótelepnek. Sokkal inkább modern szinteltolásos házaknak. Én emberbarát vagyok jöjjenek magyarok, zsidók, arabok csak egy kérésem van hozzájuk rendes emberek legyenek. Viszont éppen reánk férne a polgár szaporulat, minden évben egy nagyvárosnyi honfitársunk nem születik meg. Miért? mert nem épülnek elfogadható áru lakások, vagyis a fiatalok pusztán gazdasági okból nem nemzenek utódokat, hogy is van ez?

Ez semmiség, úgy gondolom nem az. Támogatom a lakásépítéseket! Persze nem ész nélkül, de itt kevés megoldhatatlan dolgot látok.

Igaza van Csuka képviselőnek, miért nem hallottunk a média kapcsolatokról, amikor az IPA elvételéről döntöttek.

Sokat segíthetett volna a kapcsolat rendszerük talán...

Én a gyerekeim lakhatását a közelemben képzelem el, sajnos nekem nem adatott meg kacsalábon forgó egymást űberelő lakást építenem, viszont az adózásom rendben van, továbbá az egy kulcsos adózás csak súlyosbította a magam és néhány millió polgártársam helyzetét. Innen is megközelíthetjük...
11 2012. április 14. szombat, 02:06
fűcsomó
Ha a Polgármester úr nem tudott egy olyan beruházásról, mely a város lélekszámát mintegy 4-5000 fővel megnöveli, az súlyosabb vétek, mintha tudna róla és egyetértene vele, támogatná.
A "temetés" a Tisztelt Képviselő Testület szerint nem alkalmas módja a tiltakozásnak.
Bizonyára a Magas Testület hatékonyabb módját találta a tiltakozásnak. Ez most nem a szerény háttérbe vonulás időszaka, kérjük, tegyék közkinccsé, hogyan fogják megakadályozni a lakótelep felépítését? (gyanítom, sehogyan! Hiszem már biztos, hogy az építkezés megakadályozása milliárdos kártérítési pert hozna a város nyakába...)
10 2012. április 13. péntek, 22:01
hahaha
Csuka, kedves pofa. Olvasom végig a képviselői megnyilatkozásokat és mit látok? Csuka morbidnak nevezi a megmozdulást, közben meg láttam, hogy betetszikelte a temetés facebook oldalát? Hahaha, ha morbid, akkor miért tetszik neki? Perverz? Vagy csak álszent köpönyegforgató?
9 2012. április 13. péntek, 21:14
a
Pistám és Gabikám, vagy a rokon lelkeik egy apró momentumba tudtak mindössze belekötni, így azon lovagolnak kommenteken keresztül, de ezzel nem tudják elterelni a figyelmet a konkrét problémáról, az ész nélküli fejlesztésekről és arról, hogy felfordult a világ és a képviselőink nem a közérdeket képviselik, hanem a saját lakóikat és környezetüket károsítják meg. Miért nem lehet beleszólásunk ezekbe a fontos dolgokba? Miért csak a telekszomszédnak van joga tudni óriási beruházásokról és egy átlagos szomszédnak meg nem? Miért kell álszent indokokkal kitérni egy ilyen fontos rendezvény elől, hiszen mint kiderül az írásból, az érdekeink közösek. :-(
8 2012. április 13. péntek, 20:24
Csak úgy mondom
Követeljük, hogy a hivatal vonja visssza az építési engedélyt!

Minél előbb, annál kevesebb az esetlegesen megtérítendő kár. Kötve hiszem, hogy kétséget kizáróan tudna jogcímet, összegszerűséget bizonyítani a beruházó egy esetleges perben.

Miért nem lépnek Turaiék?

Nem fogunk a tükörhegyiek torkának ugrani, hiába szeretnék.
7 2012. április 13. péntek, 18:36
jj
Szeretném meg kérdezni a Tóparknál lévő buszmegálló mögötti hatalmas rendezetlen gödör sem Törökbálint része?Ahol az élővilágot pusztították ki!!!-na és mi nem látjuk Törökbálintiak azt a feketébe boruló beton rengeteget,nem szomszédságba épült?-semmiért sem felelős a város vezetősége?? A horgászokat kikergették a helyükről,stégjeiket amik 20-25 éve ott álltak kitépkedték,a horgászok megkérdezése nélkül-ez is tiszta ügy? Szomorú vagyok sok Törökbálinti lakossal együtt ha ezt igy látja bármelyik város vezető vagy képviselő!!Nagyon jogos a temetése a kertvárosnak-lassan a kipufogó bűzétől fulladunk meg,a szűrőt a fákat-bokrokat az éltető növényzetet kinyirják
6 2012. április 13. péntek, 18:33
Jaj, ne!
Már tegnap olvastam Turai állásfoglalását a városi honlapon. Ezek nem a testület, ezek Pista szófordulatai. Jaj, ne! Olyan álságos, amit írsz, Pista! Szégyelld magad! Eddig nem akartam ott lenni, de ezek után én is kimegyek demonstrálni.

Ki húzott ebből a lakótelepből is hasznot, Pistám, Gabikám?
5 2012. április 13. péntek, 18:33
lényeg
Ha a bírálásban nem is vettek részt, de tudtak róla mit szándékozik a beruházó felépíteni a Tükörhegy IV-en. Miért nem hozták nyilvánosságra még az építési engedélyek kiadása előtt? Állítólag ők sem ezt akarták, legalábbis most azt mondják. Miért tesznek úgy, mintha meglepetésként érte volna őket a lakótelep építésének ügye? Megkímélhették volna magukat a kínos magyarázkodástól!
4 2012. április 13. péntek, 18:03
Valótlan állítások, de már megszoktuk
"Az építészek mellett tervtanács tagja a polgármester. Az akkor éppen beruházásokért felelős alpolgármester, Csuka Attila is részt vett a lakótelep terveinek minősítésében."

Sem a polgármester sem az alpolgármesterek nem tagjai a tervtanácsnak ezért értelemszerűen a bírálásban sem vesznek részt.
3 2012. április 13. péntek, 18:00
Kiegészítés
3. A Tervtanács ülését az elnök vezeti, aki a minden esetben az önkormányzati főépítész.
Távollétében a Tervtanács tagjai közül a korelnök elnököl.

4. A Tervtanács összehívásáról a titkár intézkedik. Levélben értesíti az állandó és eseti tagokat
az ülés időpontjáról, és a véleményezésre kerülő tervekről. Gondoskodik arról, hogy a
zsűri zé sre kerülő tervek eljussanak a bírálókhoz.

5. A Tervtanácsra meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt, távolmaradásuk a
Tervtanács működését nem érinti.

6. A Tervtanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz
részt:
- polgármester,
- VFKB elnöke

7. A tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait az SZMSZ

1. sz. melléklete szerinti jegyzőkönyvbe - a bírálói véleménnyel együtt - rögzíti, amelyet a
szakmai titkár 10 munkanap on belül megküld a tervezőnek és az ülés résztvevőinek.
2 2012. április 13. péntek, 17:55
(?)
Azon a bizonyos tervtanácsi ülésen a polgármester és az akkori beruházásokért felelős alpolgármester is részt vett, ez biztos, ők beszéltek róla a tavalyi közmeghallgatáson. Egyértelmű, hogy tudtak a lakótelep terveiről, a végeredményt illetően teljesen mindegy, hogy részt vettek-e a bírálásban vagy sem. Vajon miért nem jelezték még az építési engedélyek kiadása előtt, hogy a "jogalkotók?!" szándéka más volt? Az a tény, hogy nem tagjai a tervtanácsnak, menti a kialakult, tragikusnak tűnő helyzetet?
1 2012. április 13. péntek, 17:40
(:)
TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCSA ÜGYRENDJÉNEK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
JEGYZŐKÖNYV
Törökbálint Város Építészeti –Műszaki Tervtanács
2008……………………….hó…………napján megtartott üléséről
Jelen vannak:
elnök:……………………………………….………………….…Nánay Éva
titkár:…………………………………………………………....Kovács Béla
tagok:…………………………………………………………….……...…...
…………………………………………………………….………......
………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....
bíráló:…………………………………………………………………….…..
állandó meghívottak:…………………………………………...….Turai István
……………………………………..........Gyarmati Mihály

Sem a polgármester sem az alpolgármesterek nem tagjai a tervtanácsnak ezért értelemszerűen a bírálásban sem vesznek részt.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!