2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. április 18. szerda, 14:12

a képviselő-testület március 29-i üléséről

Helyi piac nyílik, Delegáció utazott Bükre, Részleges felújítás a régi Bóbita oviban, Elfogadták a város sportkoncepcióját, Halotthamvasztó épülhet, Közbeszerzési terv 2012-re, A Felsővölgyi utca csatornázása, Városüzemeltetési szervezet alakult


Helyi piac nyílik

A képviselő-testület tavaly októberben Géczy Krisztián előterjesztése alapján támogatta egy helyi termelői piac létrehozását. Az előterjesztő a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolót javasolta helyszínként, a képviselők azonban további alternatívák megjelölését kérték. A közterületi árusítás feltételeinek megteremtése, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés számos nehézséget okoz, ezért úgy döntöttek, nem közterületen, hanem a város központjában, jól megközelíthető helyen, - az eredetileg is javasolt - hivatal mögötti területen várja majd a vásárlókat a piac. A nyitás várható időpontja április 28.-a, ezt követően kéthetente szombaton 7.00 és 12.00 óra között lehet megvásárolni a Pest megyében, illetve a város 40 km-es körzetében működő gazdaságokból származó mezőgazdasági,- illetve élelmiszeripari termékeket. Az árusítókkal szemben elvárás, hogy a szokásos napi piaci árak alatt 10 – 15 %-kal értékesítsenek, azért, hogy a vásárlók számára is vonzóvá tegyék a piacon történő vásárlást.

A termelői piac üzemeltetőjének kiválasztására és az együttműködési szerződés előkészítésére Elek Sándor alpolgármestert kérte fel a grémium.

A javaslatra 8 képviselő igennel voksolt, nemmel szavazott Csuka Attila, Rothauszky Györgyé a tartózkodás gombot nyomta.


Delegáció utazott Bükre

A Bük – Törökbálint testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulójának megünneplésére Németh Sándor büki polgármester meghívására népes delegáció utazott Törökbálintról az eseményre. A civil szervezetek és a volt városvezetők mellett április 14-én a várost hivatalos küldöttség is képviselte. A testület Turai István polgármestert, Gyarmati Mihályt, Albert Gábort, Hámoriné Olár Máriát, Rothauszky Györgynét, Kiss Istvánt, valamint Kailinger Ildikó jegyzőt, Schliesshahn Henrikné aljegyzőt, Antal Jenőt és Gyurasits Tamást választotta a hivatalos delegáció tagjává.


Részleges felújítás a régi Bóbita oviban

Pénzes Józsefné, a Bóbita Óvoda vezetője a Bajcsy-Zs. u. 48. alatti régi óvodaépület állapotáról tájékoztatta a hivatal illetékeseit. Bár az épületet korábban lebontásra ítélték, a jogos felvételi igényekre való tekintettel ma 120 gyermeket helyeznek itt el. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fennálló műszaki, valamint munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséhez szükséges forrásokat biztosítja. Az épület működőképességének megőrzéséhez szükséges felújításokra az önkormányzat pályázatot írt ki.


Elfogadták a város sportkoncepcióját

A képviselő-testület 2004-ben fogalmazta meg azokat az alapelveket, amelyek iránymutatói lehetnek a városban működő sportszervezetek, valamint sporttal foglalkozó civil szervezetek számára. Az azóta eltelt időszak fejlesztései és az új jogszabályi változások tették szükségessé az új sportstratégia megalkotását, a törökbálinti sportélet jövőképének, célrendszerének újragondolását. Törökbálint Város Sportkoncepciójának feladata, hogy kijelölje azokat a fejlesztési irányokat, javaslatokat és prioritásokat, melyek alapján a grémiumnak segítséget nyújt jövőbeli döntései meghozatalában. A koncepció a város sportszerető polgárainak igényét figyelembe véve, a sportszakma képviselőinek közreműködésével került összeállításra. A helyi sporttevékenység támogatásáról és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló helyi rendeletet a képviselő-testület áprilisi ülésén fogják módosítani.

A sportkoncepció a www.torokbalint.hu oldalon olvasható.


Halotthamvasztó épülhet

A miskolci székhelyű Adytum Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Zoltán előrehaladott tárgyalásokat folytat a törökbálinti temetőhöz közvetlenül csatlakozó 4 000 m2-es Köles dűlői terület megvásárlásáról. A cég itt szeretné felépíteni legújabb halotthamvasztóját. A kft. ügyvezető igazgatója közérdekű kötelezettségvállalásként egy ravatalozó építését vállalná, ami az önkormányzat tulajdonába kerülne. Elmondása szerint a tervezett épület kiszolgálása nem jelentene napi 3 – 10 járműnél nagyobb forgalmat. Az ügyvezető a testület elvi támogatását kérte, hogy ezt követően a terület megvásárlását, a terveztetést és az engedélyezést elkezdhesse.

A cég 1999. óta van jelen a temetkezési piacon, az országban található 14 hamvasztó közül 5-öt ők működtetnek. A hamvasztó kemencék a legkorszerűbb technológiai kialakításúak, határértéken belüli, minimális emissziós hulladékot termelnek, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy állandóan mérhető legyen a füstgáz és a káros-anyag kibocsátás.

A képviselők közül néhányan úgy gondolták, a tervezett krematórium túl közel van a házakhoz, így nem ott kellene megépíteni. Tóth Zoltán válaszában elmondta, Szolnokon a házakhoz egészen közel található a hamvasztó és semmilyen problémát nem okoz.

A képviselő-testület 7 igen, Csuka Attila, Palkóné Szabó Gabriella és Hámoriné Olár Mária nem szavazatával úgy döntött, köszönettel veszik az Adytum Kft. felajánlását a ravatalozó felépítésére és várják ezzel kapcsolatosan a közjegyző által aláírt kötelező érvényű és visszavonhatatlan közérdekű kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot. A döntéshozók a szabályos közjegyzői okirat és a kft. költségviselésével készített látványterv bemutatása után alakítják majd ki álláspontjukat.Közbeszerzési terv 2012-re

Az önkormányzat ebben az évben mindössze két közbeszerzés kiírását tervezi. A Józsefhegy utcai támborda  építésére, valamint az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, gyermek és felnőtt orvosi ügyelet és sürgősségi önkormányzati alapfeladatok ellátására vonatkozó szerény javaslatsort a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta.


A Felsővölgyi utca csatornázása

Idén nyáron elkezdődik Érd egész területén a szennyvízcsatorna építési program. A kibővülő szennyvíztisztító kapacitás lehetőséget teremt a Törökbálint közigazgatási területéhez tartozó Felsővölgyi úti ingatlanok szennyvízelvezetésére is. Érd város önkormányzata lehetőséget biztosít a csatlakozásra, ezért a képviselő-testület úgy döntött, vállalja, hogy 40 m3/nap szennyvízkapacitást leköt, megváltására – 3 ütemben - 30 millió Ft összegű érdekeltségi hozzájárulást fizet Érd Megyei Jogú Város „Szennyvízhálózat Fejlesztési Alap” megnevezésű számlájára. Június 15-ig 8 millió, december 31-ig 10 millió és 2013. december 31-ig 12 millió Ft-ot utalnak át. A helyi önkormányzat megelőlegezi az ingatlantulajdonosoknak az érdekeltségi hozzájárulás befizetését azzal, hogy ezt az érintett ingatlantulajdonosoknak és ingatlanfejlesztőknek egy külön szerződés alapján meg kell téríteniük az önkormányzat számára. A testület felkérte a hivatalt, dolgozza ki a részletfizetési feltételeket és készítse elő az ingatlantulajdonosoknak kiküldésre kerülő szándéknyilatkozatokat és a megkötendő szerződéseket.  Felkérték a polgármestert, hogy a csatlakozási pontok helyét Érd városával még a tervezés folyamán tisztázza.


Városüzemeltetési szervezet alakult

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és Csuka Attila tartózkodásával elfogadta a Városgondnokság Alapító Okiratát és SZMSZ-ét. A Városgondnokság vezetője Antal Jenő, az általa készített előterjesztés és a hozzá tartozó terjedelmes anyag a www.torokbalint.hu oldalon érhető el.

A képviselő-testület a Városgondnokságnak, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetnek közel 665 millió Ft önkormányzati támogatást biztosít. Az engedélyezett létszám 52 fő. A Városgondnokság vezetőjének kötelezettsége, hogy az elvégzett munkáról negyedévente számoljon be a döntéshozóknak.

Csuka Attila hozzászólásában arról beszélt, nem tartja szerencsésnek, hogy szerinte a jelenlegi helyzetben mintegy 600 milliónyi feladatot csoportosítanak át, úgy hogy a konkrét feladatok nincsenek meghatározva. Turai István polgármester - aki egyébként jelentős megtakarítást vár a szervezettől - azt válaszolta, hogy a Városgondokság negyedévente beszámol az elvégzett munkáról.

Fernengel András a munkaszervezés, a szolgáltatás minőségének alakulásáról és a bérmegtakarításokról, valamint arról érdeklődött, hogy a vezető félmilliós havi bére hogyan viszonyul a közalkalmazott középvezetői bérekhez. A polgármester válasza szerint a városüzemeltetési vezető jövedelme azonos szintű az intézményvezetőkével. 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (6)
6 2012. április 27. péntek, 10:14
jj
Nem igazán tetszik -a lakóházakhoz közeli temető bővités + a krematórium épitése sem!!!Csuka Attila oldaláról hoztam :Halotthamvasztó épülhet városunkban
A képviselő-testület 1012 március 29.-i ülésén engedélyezte halotthamvasztó építését a temető Égett-völgy felőli oldalán. A hamvasztó a ma elérhető legkorszerűbb technikával létesül, sem zaj, sem füst az épületet nem hagyja el, mert a technológia teljesen zárt. Ennek ellenére a megépítését mégsem támogattam, mert úgy ítélem meg, hogy a korszerű technológia ellenére is túlságosan közel van a házakhoz, ezen kívül pedig a hamvasztó gyakorlatilag regionális feladatokat látna el, kb. 50-80 km-es körzetből hoznák a hamvasztandó halottakat, és folyamatos 24 órás üzemben működne. A befektető cserében - közérdekű felajánlásként - ravatalozót építene városunknak. A hamvasztó tervezett elhelyezése megtekinthető a csatolt PDF fájlban orto fotón. (Klikk a piros címsorra)
5 2012. április 22. vasárnap, 11:38
Dorka
A lakosok tájékoztatása úgy tűnik - egyelőre - elmaradt. Biztos, hogy meg kell várni vele a tiltakozást?
4 2012. április 22. vasárnap, 08:51
jj
Ahol a halott hamvasztót szeretnék késziteni"a közeli lakosokat azért tájékoztatták?-nem hiszem jótékonyan hatna egy ilyen beruházás az ott lakókra!!!
3 2012. április 20. péntek, 16:13
Érthető volt...
2 2012. április 18. szerda, 22:05
patakparti
Elnézést, de lehet, hogy a második kommentárom nem volt pontosan érthető. Kicsit részletesebben: a dokumentumban megfogalmazott célok szerintem jók és támogathatóak. De nagy hiba lenne, ha csak a szervezeti megoldás lenne új, valóban a gyakorlatnak is meg kell sok tekintetben szerintem újulni ahhoz, hogy megfelelően hatékonnyá váljon a mindennapi működés.
1 2012. április 18. szerda, 21:38
patakparti
Csak 2 gyors kommentár:
- a Bóbita Óvoda adott épületére ha jól emlékszem 2 éve adott vissza 20 millió forint elnyert korszerűsítési pályázati pénzt, mert inkább le akarta bontani az épületet. Most meg megint kiderült, hogy szükség van a korszerűsítésre. Még szerencse, hogy nem dózerolták el 2010-ben.
- A pazarló városműködtetést érdemes megszüntetni, erre jó eszköz lehet a városgondnokság. De az első lépések ebbe az irányba nem igazán biztatóak.Nem lehet, hogy inkább az önkormányzati rendszer átszervezését akarják így sokan megúszni?
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!