2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből...

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből... PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. május 07. hétfő, 19:04
a képviselő-testület április 26-i üléséről

Zárszámadás 2011 – Változtak a körzethatárok – Módosították a tiszteletdíjakról szóló rendeletet – Májustól olcsóbb a bérlakások díja – Kedvezőbb a szemétszállítás díja – Ovi-Foci program – Athéni bronzérmes felkészülését támogatják – TTC kérelmek

A 2011-es zárszámadás

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a tavalyi év zárszámadásáról szóló rendeletet. 2011-ben 6 milliárd 21 millió 942 ezer Ft bevétellel, 4 milliárd 252 millió 942 ezer Ft kiadással zárta az önkormányzat az évet. A képviselők az önkormányzat módosított pénzmaradványát 1 milliárd 735 millió 372 ezer Ft-ban hagyták jóvá. Ebből a Polgármesteri Hivatal 1 milliárd 715 millió 32 ezer, a Bálint Márton Általános és Középiskola 17 millió 763 ezer, a Zimándy Ignác Általános Iskola 1 millió 895 ezer, a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 682 ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának felhasználásáról határoztak.

Az önkormányzat 2011. december 31.-i hitelállománya 2 milliárd 28 millió 902 ezer Ft.

A zárszámadás részleteiről a www.torokbalint.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a zárszámadási rendelettel egy időben a polgármester a tárgyévre vonatkozó tájékoztató jellegű – külön jogszabályban meghatározott – éves összefoglaló ellenőrzési jelentést terjesztett a képviselő-testület elé. Tavaly az önkormányzat közbeszerzésének gyakorlatát, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szerződéskötési gyakorlatát vizsgálta a BTT-vel kötött megállapodás alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. A vizsgált időszak 2009. volt.  Mindkét témakörben kisebb hiányosságokat tártak fel, az ellenőrzés megállapításai és következtetései alapján a követendő eljárásokra javaslatokat is megfogalmaztak.


Változtak a körzethatárok

Az önkormányzat ellátási kötelezettsége szükségessé tette az újonnan benépesülő utcák körzetekbe való besorolását, valamint Tükörhegyre betelepülők jelentősen megnövelték a 7. számú háziorvosi körzetbe tartozók számát, ezért szükségessé vált az orvosok körzetéről szóló rendelet módosítása. Az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi, valamint a védőnői) körzetek módosított listája az önkormányzat hivatalos honlapján olvasható.


Módosították a tiszteletdíjakról szóló rendeletet

A képviselők és a bizottsági külsős tagok tiszteletdíját a többször módosított 25/1998. (XI. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza. A tiszteletdíjak számfejtése során felülvizsgálták a rendeletet, amelyben az „egyéb önkormányzati elfoglaltság” igazolása nem került szabályozásra, ezért a helyi rendelet 6 §-át úgy módosították, hogy abban a polgármester által igazolt egyéb önkormányzati elfoglaltság szerepel. A módosítást 8 igen és Kiss István tartózkodásával fogadták el. A PJB életszerűbb volna, ha az ilyen jellegű igazolást a polgármester helyett az ülést vezető elnök adja.

A helyi képviselők önkormányzati tevékenységgel összefüggő díjazásáról évekkel korábban határozott a testület. Az alapdíj havonta 80 ezer Ft.  A bizottsági elnökök részére kiegészítő díjként az alapdíj 90 %-a, bizottsági tagoknak tagságonként az alapdíj 25 %-a, de több bizottsági tagság esetén legfeljebb az alapdíj 45 %-a jár.

A  két tanácsnokot kiegészítésként az alapdíj 90 %-a illeti meg.

A bizottságok nem képviselő, vagyis külsős tagjai az alapdíj 45 %-ának megfelelő tiszteletdíjban részesülnek.


Májustól kevesebbet fizetnek a bérlők

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem (Csuka Attila) szavazattal és 1 tartózkodással (Rothauszky Györgyné) módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó rendeletét. A Polgármesteri Hivatal az elmúlt hónapokban több problémával is szembesült a bérlők részéről. Egyre többen vannak, akiknek a jelenlegi gazdasági helyzetben megélhetése is kérdéses, az emelkedő lakbér és közüzemi szolgáltatások megfizetése szinte megoldhatatlannak tűnő feladatok elé állítja őket. Az előterjesztés készítője szerint szükséges lépés a lakbérek visszaszorítása arra a szintre, amit a bérlők önerőből még képesek lennének teljesíteni, ezzel a jövőben megszűnhetne a lakbérek rendszeres támogatása. A költségvetésben természetesen kisebb keret továbbra is marad a rászorulók eseti megsegítésére. Az elfogadott módosítás szerint a legutóbb tavaly decemberben az infláció mértékével megemelt lakbérek május 1.-től a 2009-es szintre csökkentek, ami a 2002 után épült és az ezt megelőzően használatba vett összkomfortos lakások esetében a lakbér mintegy felére csökkentését jelenti.

Egyre több lakásigénylő adja be kérelmét a rendelet szerint évente március 31.-ig, reménykedve, hogy lakáshoz jut. Az önkormányzat évek óta nem fordított nagyobb összeget a bérlakások felújítására és újak építésére sem került sor. (Próbálkozás ugyan volt, a Köztársaság téri ABC helyén első körben egy magáncég 23 lakás és néhány üzlet megvalósításáért 6 db 40 m2 körüli szolgálati lakást adott volna az önkormányzatnak, de az ügylet a jogos lakossági tiltakozás miatt nem valósulhatott meg. A Primer-Ing Kft-t természetesen „kárpótolta” az önkormányzat, 3 évvel ezelőtt nettó 7 680 000 Ft-ot fizettek ki a költségeikre (forrás: „üvegzseb szerződések”) és a Medicatustól visszavásárolt területből 2500 m2-t „adtak át” a cégnek, sőt az idősotthonnal határos telekszakaszon az önkormányzat költségén kerítés is épült. Azon lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit elmélázni: valójában mennyibe is kerülnek majd ezek a szolgálati lakások - ha egyáltalán valamikor - elkészülnek, különös figyelemmel arra, hogy a területet - mindent figyelembe véve – horror áron szerezte vissza az önkormányzat. Csak emlékeztetőül: a sportpályák helyén a Medicatus mozgássérült apartmanoknak álcázott lakótelepet szeretett volna megvalósítani.) A hivatal az eljárások során elvégzi a szükséges teendőket, rangsorol, miközben nincs is olyan bérlakás, amire pályázni lehetne. Ezért a jövőben minden év január 31.-ig, tájékoztatást kell adni arról, hogy van-e és milyen bérlakás, amire pályázni lehet. Arról is a fenti időpontig kell a lakosságot tájékoztatni, ha az adott évben nincs olyan lakás, amire pályázni lehetne. Abban az esetben, ha év közben válik üressé használt lakás, akkor ezt az önkormányzat meghirdeti és a pályázatot a vonatkozó rendeletnek megfelelően bírálja el a hivatal.


Olcsóbb lesz a szemétszállítás

Az Országgyűlés 2011. december 23.-án elfogadta az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényt, amely egyebek mellett a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának szabályait és érintette. Ezek szerint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg az önkormányzati rendeletben 2011-re megállapított díj legmagasabb mértékét.

A képviselők a törvényi változásra tekintettel 9 igen szavazattal elfogadták a helyi rendelet módosítását. A rendelet a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


Ovi-Foci program

A Buzánszky Jenő által alapított Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány országos programjának célja, hogy már a legkisebbeket is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket is. A program keretében az óvodások nem csak a foci, hanem számos labdajáték alapjait is elsajátíthatják. Az alapítvány sikeresen pályázott, a 2011/2012-es évben, júniusig 33 pálya épül meg. A következő tanévben 60 óvodában szeretnék megvalósítani a pályaépítő és oktatási programot, melyhez az önkormányzat csatlakozását várják. A képviselők 8 igen szavazattal és Fernengel András tartózkodásával úgy határoztak, elfogadják az alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az alapítvánnyal 60 napon belül támogatási szerződést kötnek. A pályázatban lehetséges helyszínként a mini multifunkcionális pályák kiépítésére a Bóbita és a Nyitnikék óvodát jelölték ki. A program megvalósításához az alapítványon keresztül önrészt biztosítanak, mértéke óvodánként 2,3 – 2,85 Millió Ft-ot jelent. A pontos összeg meghatározására az alapítvány pályázatának elbírálását követően az első kuratóriumi ülésen kerül sor.


Támogatás olimpiai felkészüléshez

Szabó Nikolett paralimpikon, judo világbajnok, Európa-bajnok, athéni paralimpiai bronzérmes versenyző Törökbálinton él. A londoni paralimpiára való felkészüléséhez és utaztatásához 400 000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat. Nikolett támogatásáról a Józsefvárosi Diáksport Egyesület kérelmére határozott a testület, a támogatási szerződést az egyesület vezetőjével köti meg a polgármester.


TTC kérelmek

A TTC Labdarúgó Szakosztálya 2011-ben 1 millió Ft póttámogatást kért a képviselő-testülettől. A képviselők igent mondtak a támogatásra, azzal, hogy kifizetésére azonban csak akkor kerülhet sor, ha a szakosztály a 2011. évi támogatás harmadik részletével a megadott határidőig szabályszerűen elszámol. Tavaly december 15-e helyett a teljes körű írásos szakmai és pénzügyi beszámolót azonban csak idén március 31-én küldték meg a hivatalnak.

Az egyesület elnöke és a labdarúgó szakosztály vezetője most a tavaly megítélt, de ki nem fizetett támogatás átutalását kérte. A képviselő-testület 8 igen szavazattal és Géczy Krisztián tartózkodásával úgy határozott, hogy a szakosztály kérelmét a 2012. évi forráshiány miatt nem támogatja.

A nehéz helyzetbe került szakosztály nem csak a tavalyi póttámogatást bukta, de a gazdasági válság miatt legnagyobb szponzora a Lindab is kihátrálni kényszerül.

A TTC Labdarúgó Szakosztályának elnöke Zima Flórián kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a társasági adó pályázatukhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás és a pályázati önrész biztosítása ügyében.  A kormány tavaly a látványsportok - benne a labdarúgás - támogatására jogszabályi keretet biztosított a létesítmények műszaki fejlesztésére és beruházására, azok fenntartására és bizonyos működési költségek biztosítására. A szakosztály pályázatot szeretett volna benyújtani a salakos és a füves focipálya közötti jelenleg aszfaltos részen két műfüves kispályás labdarúgó pálya létesítésére, valamint az ezek téliesítéséhez szükséges ponyvaszerkezetű sátor felállítására. Pályázati pénzből kívánták volna a klubépület felújítását is megoldani. Ezekre a feladatokra a levelükben jelzettek szerint mintegy 71 millió Ft szükséges, amelyhez 30 %-os önkormányzati önrész biztosításában reménykedtek.

A képviselő-testület heves, időnként indulatoktól sem mentes vita után gyakorlatilag nem hozott döntést. A PJB azt javasolta, forráshiány miatt ne támogassák a kérelmet, ezt a testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással elutasította. A polgármester által elfogadásra ajánlottak szerint támogatták volna a TTC kérelmét és 21 millió Ft-ot biztosítottak volna a pályázathoz szükséges önrészre. Feltétel volt az is, hogy a beruházás műszaki tartalma nem haladhatja meg a bruttó 71 millió Ft-os keretet és úgy kell kialakítani, hogy az, többletberuházást a további évekre ne indukáljon. A javaslatra 4 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással voksolt a grémium. Ez azt jelenti, gyakorlatilag nem született döntés, a labdarúgó szakosztály nem tud pályázni. A beadási határidő egyébként április 30. volt.

A képviselő-testület utolsó nyilvános napirendként tárgyalta a TTC kérelmét. A www.torokbalint.hu honlapon megnézhető/meghallgatható a témával kapcsolatos vita. Az érintettek és az érdeklődők számára is számos tanulsággal szolgálhat. 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (6)
6 2012. május 17. csütörtök, 13:01
A magyar értelmező szótárban is csak azért és akkor találkozott vele, mert Gyurcsány volt a sportminiszter és kellett valami anyag a dédelgetett gyűlöletrovatába. A kerthelyiiségben (csakhogy meglegyen a helyesírási extravagancia...) a Hajdu-féle világfájdalmas gyűlöletmegmondórovat igazi gyöngyszem, könnyesre röhögöm magam tőle. Így aztán a nyomdaipari kacat maradék részét már el sem olvasom.
5 2012. május 17. csütörtök, 09:44
Peet
Nem csupán az a szomorú, a mi a TTC körül - s néha belül - zajlik, hanem az, hogy felelős vezetők átgondolatlan ígérgetésekkel hitegetnek csoportokat, rétegeket, aztán az ún. többségi döntés minden felelősséget levesz a vállukról. Biztos, hogy ez a demokrácia?
Egyébként nem véletlen az előterjesztő - Hajdu Ferenc alpolgármester - személye sem, aki a sport szóval maximum a magyar értelmező szótárban találkozik.
4 2012. május 15. kedd, 09:52
Dorka
Kedves Peet!

Mivel Te ott voltál én nem, csak az előterjesztést és a jkv-t olvastam, elhiszem az általad leírtakat. Te pedig azt hidd el, hogy az előterjesztés készítője valóban azt írta le, hogy nem határidőre történt meg az elszámolás. De forráshiányra hivatkozva nem fizetik ki az ezek szerint szóban megígért összeget. Szomorú, ami a TTC körül történik. Azért remélem, megtaláljátok a tovább éléshez szükséges megoldásokat. Sok sikert!
3 2012. május 14. hétfő, 22:13
Peet
Kedves Dorka!
Egyrészt szeretném figyelmedbe ajánlani azt, hogy olvasd el mégegyszer a kommentárt!
Másrészt miután a labdarúgó szakosztály 2011. évi elszámolását én állítottam össze, s én vittem a Hivatalba 2011. dec. 15-ig bezárólag, valamint a szükséges korrekciókat is én végeztem el, melyet G.T. adott át - azaz a korrekciókat - 2012. márc 31-én, bizton állítom, hogy első kézből származó - mondhatni személyes, tényeknek megfelelő - információkat közöltem.
2 2012. május 14. hétfő, 13:17
Dorka
Ha megnézed a TTC Labdarúgó Szakosztályának kérelme című előterjesztést az április 26-ra szóló testületi meghívóban, te is láthatod, nem egészen úgy igaz a történet ahogy leírtad. Sőt az előterjesztés mellékleteként szereplő Z.F. által aláírt kérelemben is arról van szó, hogy az elszámolás 2012. március 31-i határnappal történt meg.
1 2012. május 13. vasárnap, 21:40
Peet
A TTC elszámolásának, és a 2011-ben beígért pót 1 M Ft-jának története sajnos nem egészen így igaz!
A TTC labdarúgó szakosztálya határidőben, 2011. dec. 15-ig bezáróan - tehát határidőn belül - adta le elszámolását. Hiszen az aláírt Támogatási Szerződésben foglaltaknak és a póttámogatás folyósításának egyaránt ez volt a feltétele. Az 1 M Ft-os póttámogatásra vonatkozó Támogatási szerződés aláírását követően a TTC elnöke személyes ígéretet kapott a támogatási összeg átutalására, mely a mai napig nem történt meg!
Az elszámolás tartalmával kapcsolatosan a hivatali apparátus olyan - a hatályos számviteli előírásokon felüli - követelményeket támasztott, melyek előzetesen, a Támogatási szerződésben nem kerültek megfogalmazásra. Mindezek ellenére, az elszámolással támasztott újabb követelmények teljesítésére szabott új határidő, azaz március 31-ig a szakosztály a pótkívánalmaknak is eleget tett, melyet követően ismét ígéretet kapott a kérdéses 2011. évi 1 M Ft póttámogatás - általános tartalék terhére történő - folyósítására!
Az immár másod ízben beígért támogatást marad puszta ígéret Törökbálint Önkormányzatának többségi döntése alapján.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!