2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. május 14. hétfő, 15:49
a képviselő-testület április 26-i üléséről

Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat – Civil szervezetek támogatása – Rothauszky Györgyné kérdése – Ismét napirenden a „baba-múzeum” – Ki fizesse a földvédelmi járulékot – BKV ügyek – A budaörsi temető bővítése – Új jelzőtáblák – A „bevásárló- központnak”  egy körforgalom az ára? – Csuka Attila kérdése


Szociális tanulmányi ösztöndíj-pályázat

A képviselő-testület a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelete alapján szociális ösztöndíjat alapított a hátrányos helyzetű tanulók részére.

Ösztöndíjban az a középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diák részesíthető, akinek lakóhelye Törökbálinton van és megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek. Az ösztöndíjat a HPB a következő tanév 10 hónapjára iskolatípustól függetlenül 15 középiskolában tanuló diák részére havonta 3600 és 8000 Ft között állapíthatja meg.

Pályázni a polgármesterhez benyújtott hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon lehet.

Az adatlap a www.torokbalint.hu honlapról, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján szerezhető be.


Civil szervezetek támogatása

A helyi döntéshozók a költségvetési rendelet elfogadásakor a civil szervezetek és alapítványok támogatására 17 916 000 Ft keretösszeget hagytak jóvá. Ebből 3 000 000 Ft-ot tartalékolnak az év közben esetleg beérkező többlet támogatási igények fedezetéül, a maradék 80 % elosztásáról a HPB átruházott hatáskörben, míg 20 %-ról a képviselő-testület dönthet. Az érintett civil szervezetek március 23-tól szeptember 28-ig folyamatosan nyújthatják be a pályázatokat a polgármesteri hivatalba. Eddig nagyjából a pályázatok 25%-a érkezett be 6 215 400 Ft összegre, amely a rendelkezésre álló kerete  - a várható pályázatok beérkezése előtt – jelentősen meghaladja.

A HPB hatáskörébe tartozó szervezetek közül ebben az évben a Törökbálinti Wushu és Shaolin Kung-Fu Egyesület 1 millió Ft, a Törökbálinti Cantabile Kórus 620 000 Ft, a napsugaras Ősz Ének és Táncegyüttes 100 000 Ft, a Törökbálinti Svábkórus 340 000 Ft, a Grossturwaller Achte 230 000 Ft és a Sváb Egyesület 285 000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.

A képviselő-testület a „Kis Bóbitákért Törökbálinton” Alapítványnak 120 000 Ft, a Csupaszív Alapítványnak 170 000 Ft, A Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klubnak 190 000 Ft, valamint a Törökbálinti Városszépítő Egyesületnek 260 000 Ft támogatást szavazott meg.

A szervezetek vezetőivel a támogatási szerződés megkötésére a polgármestert kérték fel.


Rothauszky Györgyné kérdése

A képviselő-testület januárban foglalkozott egy törökbálinti látássérült család kilátástalannak tűnő helyzetével. A felvett lakáshitel szinte megoldhatatlannak tűnő pénzügyi helyzetbe sodorta őket, anyagi helyzetük részbeni rendezése érdekében egy baracskai telket ajánlottak fel megvételre az önkormányzatnak. Az ingatlan megvásárlására nemet mondott a testület, de felkérték a polgármestert, a telekértékesítés elősegítése érdekében vegye fel a kapcsolatot Baracska önkormányzatával. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, arra kérték Turai Istvánt, tegyen javaslatot a kérelmező és családja helyzetében bekövetkezett krízis feloldására, azért is, mert lehetőségeik lényegesen korlátozottabbak, mint más egészséges családoké.

A képviselőasszony arra várta a polgármester válaszát, hogy a januári határozatnak megfelelően történtek-e intézkedések. Ha telekértékesítés nem sikerült, akkor a következő képviselő-testületi ülésre vajon szándékozik-e megoldási javaslatot hozni.

A polgármester válaszát – betegsége miatt – Molnár Tibor polgármesteri referens tolmácsolta. Turai István felvette a kapcsolatot Baracska polgármesterével és az a felvilágosítást kapta, az említett telket nem tudja megvásárolni a baracskai önkormányzat, mert nem tudnak vele semmilyen közcélt megvalósítani, de azért sem, mert a költségvetésük forráshiányos. A Kidoboló című baracskai újság azonban 20-szor ingyenesen megjelenteti a telekértékesítésre vonatkozó hirdetést.

Turai István válaszában háromféle megoldást javasolt arra az esetre, amennyiben időközben nem sikerül a telket értékesíteni. A következő ülésen a képviselők döntenek majd arról, milyen formában segítik majd a családot.Ismét terítéken a „baba-múzeum”

A helyi döntéshozók a februári ülésen a hagyatékból felkínált babagyűjtemény önkormányzati tulajdonba vételéről, illetve a helytörténeti gyűjtemény befogadására alkalmas épület felújításának tervezéséről fogadtak el határozatot. A szerződés egyeztetésekor kiderült, hogy a több száz babából álló gyűjtemény örökösei nem a gyűjtemény tulajdonjogát, hanem hosszú távra, de minimum 15 évre a kezelését adnák át az önkormányzatnak.

Csuka Attila módosító javaslatát elfogadva 5 igen szavazattal, Géczy Krisztián, Gyarmati Mihály és Hámoriné Olár Mária tartózkodásával úgy döntöttek, felkérik a jegyzőt, mérje fel, hogy a hagyatékból felkínált gyűjtemény helyszínének kialakítása és bemutatása milyen költségekkel jár. Ezt követően a téma ismét a grémium elé kerül. Palkóné Szabó Gabriella arra hívta fel képviselő-társai figyelmét, a Nyár utcai falumúzeum bérleti szerződése 2015-ben lejár, mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő épület kialakításáról.


Ki fizesse a földvédelmi járulékot?

A Szabadházi-hegy belterületbe vonási eljárásának rövidítése és racionalizálása érdekében a vagyongazda új eljárási sorrend elfogadását javasolta. A változtatási lehetőség nagy előnye, hogy a teljes folyamat kevesebb idővel, adminisztrációval és költséggel jár majd. A legújabb intézkedési terv javaslatot megtárgyalta a Szabadházi Hegy Egyesület vezetősége is. Abban egyetértenek az önkormányzat törekvéseivel, hogy a terület szabályozási tervének végrehajtása minél érthetőbb, polgárbarát legyen, de néhány pontját aggályosnak, az előzmények tükrében nem elfogadhatónak tartják. A terület szabályozási tervét az egyesületnek – vagyis a tulajdonosoknak - kellett megfizetni. A szabályozási terv végrehajtásának feltételei között szerepel, hogy a tulajdonosoknak mit kell tenniük ahhoz, hogy a területükre építési engedély kérhessenek. A hegyen minden fejlesztést az egyesület szervezett és a tulajdonosok anyagi áldozatvállalása tett lehetővé egyebek mellett a közművek kiépítését és a közvilágítás megvalósítását is. A most beterjesztett határozat néhány pontját, ami a tulajdonosokra diszkriminatív és hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, töröltetni illetve megváltoztatni szerették volna.

A legnagyobb vihart talán az kavarta, ki fizesse meg a földvédelmi járulékot. Gyarmati Mihály álláspontja szerint az ingatlantulajdonosok fizessenek, ők gazdagodnak azzal, hogy a szántóföldből belterületi építési terület lett. Az önkormányzatnak út céljára leadott területről, pedig úgy vélekedett, a megfelelő közterület kialakítása a tulajdonosok elemi érdeke.

Csuka Attila, a térség önkormányzati képviselője ezzel szemben úgy érvelt, a városban a 30 km-es zónák kialakításának költségeit sem terhelik a lakosokra - legalábbis eddig ez még senkinek nem jutott eszébe.

Csányi Balázs vagyongazda elmondta, voltak olyan határozatok, miszerint bizonyos költségeket az önkormányzat vállalt át. Tavaly 3 milliós keret lett elkülönítve telekalakításra, de ennek csak a töredéke került felhasználásra. Tulajdonképpen megtarthatnák a régi módszert is, miszerint az önkormányzat továbbra is állja a költséget, de takarékossági okai vannak, hogy ezt a tulajdonosokra kívánják terhelni.

Kisgyörgy Lajos - aki az egyesület gazdasági vezetőjeként kezdetektől fogva részese volt a terület fejlesztésének – elmondta, a 4 500 m2 útrész földvédelmi járuléka 1,8 – 2 millió Ft lehet.

A 7 igen szavazattal és Gyarmati Mihály valamint Fernengel András tartózkodásával elfogadott terjedelmes határozat a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


Háromoldalú megállapodás

A város önkormányzata és a BKV Zrt.  2004. decemberében közszolgáltatási szerződéseket kötött a 88-as, 140-es, 172E, 272-es és a 972-es autóbuszjáratokra. A szerződések 2012. december 31-ig vannak hatályban. A közszolgáltatási szerződések megkötését a Magyar Köztársaság gazdasági és közlekedési minisztere, a fővárosi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti megállapodás alapozta meg. A háromoldalú megállapodás hatálya viszont 2012. április 30-ig szól. Ahhoz, hogy a BKV buszok a főváros közigazgatási határán túl lévő agglomerációs településeken a helyi közlekedési szolgáltatást is végezhessék, szükséges a korábbi háromoldalú megállapodás meghosszabbítása.

Turai István polgármester Németh Lászlóné miniszter asszonyhoz írt levelében azt kérte, az NFM vezetője járuljon hozzá a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés legalább év végéig történő meghosszabbításához. A város polgármestere felhívta a miniszter asszony figyelmét arra is, hogy a ’60-as évek elejéig a fővárosba történő tömegközlekedést a HÉV biztosította a helyi lakosság részére. Megszüntetésekor Törökbálint lakossága ígéretet kapott arra, hogy a település kapcsolatát a fővárossal a BKV autóbuszok, térítésmentesen fogják biztosítani. Az ingyenesség már régen megszűnt, az önkormányzat anyagi áldozatvállalása nélkül a rendszerváltás óta nem közlekedhetne BKV járat Törökbálint és Budapest között.

2010-ben a járatok működtetéséhez az önkormányzat 168 750 000, 2011-ben 172 394 000 Ft-tal járult hozzá. 2012-ben a város költségvetési bevételei jelentősen csökkentek, de a város lakóinak érdekeit figyelembe véve a BKV járatok üzemeltetésére 179 722 000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény szerint a közösségi közlekedés helyközi járatainak fenntartása állami feladat és ennek a végrehajtása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik és egyedül a miniszternek van joga megállapodást kötni az önkormányzattal.

A képviselő-testület jóváhagyta a NFM - BKK Zrt.  - Törökbálint Önkormányzat között a fővárosi menetrend szerinti közösségi közlekedéshez kapcsolódó autóbuszjáratok működtetésére 2012. május 1-től 2013 április 30-ig szóló megállapodást. A háromoldalú megállapodás tartalmának egyeztetésére kapcsolattartóként Elek Sándor alpolgármestert jelölték ki.


Ismét napirenden a budaörsi temető bővítése

A Törökbálint és Budaörs határán fekvő, 3 helyrajzi számon nyilvántartott, jelenleg szántó besorolású terület tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a budaörsi temető bővítése érdekében ingatlanjait az önkormányzat intézményi-temető területté minősítse át. Az átminősítés megvalósulása érdekében közérdekű kötelezettségvállalásra ajánlatot tett. Korábban a testület nem támogatta a budaörsi temető törökbálinti területen való terjeszkedését. Egyhangú igen szavazatokkal most is úgy határoztak, fenntartják álláspontjukat azzal, hogy várják Budaörs közigazgatási területcserére vonatkozó konkrét javaslatát. Törökbálint is érdekelt abban, hogy a közigazgatási határ mentén a területrendezések ügyében egyezségre jusson Budaörssel. A testület felkérte a polgármestert, a tárgyalások során a budaörsi szennyvíztisztító telep sorsáról is folytasson megbeszéléseket.


Új jelzőtáblák

A képviselő-testület tavaly novemberben - Gyarmati Mihály javaslatára - 500 000 Ft forrást biztosított a közigazgatási határokat, a lakott terület határát jelző táblák kihelyezésére. Az eredetileg javasolt 8 helyett 6 helynévtábla, valamint lakott terület kezdete és vége jelzőtábla kerül majd ki. A javaslatra 5 képviselő igennel, Fernengel András és Kiss István nemmel, Rothauszky Györgyné és Csuka Attila tartózkodással voksolt. A jelzőtáblák kihelyezésére vonatkozó szerződés megkötésére a polgármestert hatalmazták fel.


Kiválasztották a pályázat nyertesét

Bajcsy-Zs. utca 48. szám alatti Bóbita Óvoda részleges felújítására kiírt pályázatra 3 ajánlat érkezett. Nyertes az érdi Fríz ’95 Kft. bruttó 5 757 037 Ft-os vállalása.


A „bevásárlóközpontnak” egy körforgalom az ára?

Az Árpád-köz melletti 2055/3 és a 2076/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról tavaly októberben határozott a grémium. A telekalakítási eljárást és a szükséges intézkedéseket követően a grémium úgy határozott, pályázat útján értékesíti az ingatlanokat. A pályázat feltételként írja elő, hogy a majdani tulajdonosnak a Bajcsy-Zs. – Géza fejedelem útja kereszteződésében kiépítendő körforgalmi csomópont tervezésének és kivitelezési költségeinek arányos részét vállalnia kell. Arról is döntés született, hogy amennyiben a terület kereskedelmi-gazdasági övezetként hasznosul, úgy az oda telepítendő beruházásról a lakosságot véleményét ki kell kérni.

Az értékesítési pályázathoz kapcsolódó dokumentumok elkészültek, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, Kiss István nem szavazatával, valamint Csuka Attila, Elek Sándor és Rothauszky Györgyné tartózkodásával zöld utat adott az értékesítési folyamat megindításához.

A vita során Csuka Attila arról beszélt, egyértelmű, hogy egy újabb bevásárlóközpont építéséről van szó, ezt mindenki tudja. Vegyék figyelembe, ott vannak a szolgáltató sor üzletei is és az is fontos várostervezési kérdés, mekkora forgalmat generál majd egy új üzlet megjelenése. Gyarmati Mihály nem érti képviselőtársát, nemrégiben igent mondott egy kétszer nagyobb, ilyen jellegű beruházásra a város bejáratánál. Elek Sándor úgy vélte, a PJB javaslata – amely szerint a körforgalom által érintett magántulajdonú területekből is vásárolnia kell a majdani befektetőnek és a teljes költséget vállalnia kell – ellehetetlenít bármilyen beruházást. A költségbecslés szerint a körforgalom megépítése 100 millió Ft, Géczy Krisztián ezt erősen túlzónak tartotta. A képviselő a PJB ülésén arról beszélt, támogatja a terület értékesítését, fontosnak tartja a rendezetlen állapot megszüntetését, ezen túl a CBA mellett elférne egy konkurens üzlet. A polgármesteri referens szerint az előterjesztés bevételt teremtő telekértékesítésről szól. Elképzelhető, hogy csak a bevásárlóközpont építésére éri meg megvásárolni az ingatlanokat, de egyelőre nincs jelentkező. A „plázastop” és a kapcsolódó súlyos feltételek is nehezítik az értékesítést. A tervezett körforgalomra vonatkozóan úgy vélekedett, megépítésére belátható időn belül sem állami, sem önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre.


Mi után kell adót fizetni?

Csuka Attila a jegyző asszonyhoz intézett kérdésében arra várt választ, milyen adózási szabályok vonatkoznak azokra választókörzetében lévő külterületi ingatlanokra, amelyeken többségében engedély nélküli építmények vannak. A képviselő Kailinger Ildikó jegyző állásfoglalását kérte, ezek az ingatlanok telekadó szempontjából beépítettnek számítanak-e, vagy sem.

A jegyző asszony válaszában megnyugtatta a képviselőt, amennyiben az ingatlan be van építve, az adófizetésre kötelezettnek telekadót nem, de építményadót fizetnie kell. Az adózási kötelezettségre nincs hatással, hogy a beépítés engedéllyel, vagy engedély nélkül történt.

Csuka Attila a választ elfogadta.Rózsavölgyi József elismerése

Rózsavölgy József, Törökbálint élsportolója személyesen kereste fel a polgármestert, ahol arról tájékoztatta, miként tartja elképzelhetőnek a helyi sportélet még aktívabbá, színesebbé tételét.

Rózsavölgyi Józsefet idén februárban a miniszterelnökséget vezető államtitkár a magyar amatőr hosszútávfutás egyik példaképének járó elismerésben részesítette a hazai szabadidősportban végzett tiszteletre méltó és követendő tevékenységéért.

Pályázat alapján elnyerte „Törökbálint Futónagykövete” címet is, melyet a BSI adományozott 27 településnek és Budapest 17 kerületének. A Futónagykövetek szeretnének együttműködni a település minden olyan szervezetével, amelyek a lakosság egészséges életmódjával kapcsolatos tevékenységet folytat, erejükhöz mérten elő kívánják segíteni az egészséges életmódra nevelést.

A Törökbálinti Életmód és Tömegsport Egyesület (TÉTE) minden pénteken délután 5 órától tartja edzéseit a törökbálinti tó körül. Ezen túl havonta egy alkalommal szintén az egyesület szervezésében a Hendikep-futáson vehetnek részt a futás szerelmesei.

A képviselő-testület egyhangú igenekkel elismerését és köszönetét fejezte ki Rózsavölgyi Józsefnek a város sportéletében kifejtett példaértékű munkájához. Felkérték a HPB elnökét, hogy a bizottság következő üléseire a sporttal kapcsolatos napirendekhez a sportvezetőket hívja meg.


Kitüntetések

Ebben az évben a „Helyi Sportdíj”-jal Rózsavölgyi József teljesítményét ismerte el a képviselő-testület. A „Jó tanuló, jó sportoló” díjat alsó tagozatos kategóriában Szeberényi Rékának, felső tagozatos kategóriában Posta Csongornak adományozta a grémium. 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!