2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. június 05. kedd, 10:55
a képviselő-testület május 23-i üléséről

Helyi rendeletmódosítások – Hokipálya épülhet – Megoldódott a krízishelyzet – Eggyel több családgondozó dolgozhat – Nevelői szobából csoportszoba – Delegáció az Aratófesztiválra – Új civil szervezetek pályázatait bírálták el – Vizsgálják a zajvédelem lehetőségeit – Támogatás közösségi közlekedéshez – Jelentős lakossági tiltakozás – Kitüntetések – Sikertelen intézményvezető választás – Nem marad betontorzó a városszéli iskola – Perbe hívták az önkormányzatot


Helyi rendeleteket módosítottak

A 2012-es büdzsé módosítását a képviselő-testület által elfogadott határozatok átvezetésével és a keretek felhasználásával indokolta az előterjesztő. A költségvetés főösszegét a jóváhagyott pénzmaradvány összegéből, az eredetileg tervezetten felül 446 299 000 Ft-tal növelték. Ezzel az akár jelentősnek is tekinthető összeggel a bevételi és a kiadási oldalt is megnövelték. A költségvetés első olvasatakor még nem volt lezárva a tavalyi év könyvelése, így, mint minden évben, készül egy becslés a költségvetés tervezése során arról, hogy mennyi lesz a pénzmaradvány. Ezt idén nagyon óvatosan becsülték, nem szerettek volna azzal a helyzettel szembesülni, hogy a könyvelés a valósnál alacsonyabb valós pénzmaradványt mutat ki a már elfogadott költségvetésben, ezzel indokolta az előterjesztő a „talált pénzt”.

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított rendelet a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Alapellátási Osztálya által végzett hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvben megfogalmazottak, valamint a PJB határozata alapján került átdolgozásra.

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás díjairól szóló rendelet azért szorult felülvizsgálatra, mert a tavaly márciusban hatályba lépett rendelet több kérdést nem, vagy nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szabályozott. A korábbi módosítása helyett most új rendelet született.

A helyi Sportdíj alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet a HPB határozatának megfelelően módosult. A jövőben a Jó tanuló, jó sportoló díj odaítélésére az igazgatók is javaslatot tehetnek és az elismeréshez az oklevélen kívül tárgyi jutalomban részesül a díjazott.

A képviselő-testület a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény értelmében hatályon kívül helyezte az önkormányzati rendeletekben megfogalmazott szabálysértés elkövetésével kapcsolatos hatósági és végrehajtási tevékenységet. A hatályon kívül helyezés határideje május 31-e volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben eszköz nélkül maradnak az önkormányzatok. Ugyan szabálysértési tényállás megalkotására nem lesznek jogosultak, de a képviselő-testület önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat és az elkövetőkkel szemben rendeletben 50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat bevételét gyarapítja.

A helyi döntéshozók elfogadták az Erdő utca – Hegyalja út - 0178 helyrajzi számú út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítását. A változás lényege, hogy kertvárosias besorolású területen az újonnan kialakítható telek legkisebb mérete 5 000 m2 lehet.

A rendeletek teljes szövege a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


Ha nyernek – hokipálya épülhet

A Sportpark Kft. pályázatot nyújtott be a Magyar Jégkorong Szövetséghez, ahol lehetőség nyílt a társasági adó által kiemelt látványsportágak – így a jégkorong támogatásának megszerzésére is. A programban egy 60x30 méteres jégpálya kialakítását tervezik. A pályázat előfeltétele 30 %-os önerő, amely rendelkezésére áll a Sportpark Kft-nek. Az előzetes tájékoztatás alapján a TAO támogatás működik, a kft. a pályázatot benyújtotta, és 90 %-os eséllyel várományosai a pozitív döntésnek, amennyiben határidőn belül beszerzik a hiánypótlási felhívásban kért iratokat.  Dömötör László ügyvezető azt kérte a képviselő-testülettől, hogy az önkormányzat – mint a terület tulajdonosa – adjon tulajdonosi hozzájárulást a hokipálya elvi építési engedélyéhez, a beruházás megvalósításához és jelzálogjog bejegyzéséhez.

A vita során kiderült, számos dolog tisztázásra vár, mielőtt az önkormányzat a kért dokumentumok kiadásáról dönthetne. A képviselő-testület úgy határozott, egy héttel később, rendkívüli ülés keretében ismét napirendre tűzik a kérelmet.

A május 31-re összehívott ülésen eredetileg zárt ajtók mögött tárgyalták volna a témát, azonban Csuka Attila kezdeményezésére – Dömötör László egyetértésével - többség a nyilvános tárgyalásról határozott. Az álláspontok gyakorlatilag nem változtak, elvi építési engedélyt a tervek ismerete nélkül a hivatal a dolgok jelenlegi állása szerint nem tud adni, az építési engedély módosítására is lesz szükség, az építtető már az aktuális tervektől is eltért. A jelzálogjog bejegyzése is akadályba ütközik, és jogértelmezési problémák adódtak azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő telekre – amire egyébként nem régiben már 600 milliós jelzálogjogot jegyeztek be – vagy a kft. tulajdonába kerülő építményre vonatkozik-e a hiánypótlás egyik eleme. Dömötör László véleménye szerint a támogatás megszerzésével az eredeti 600 milliós jelzálog összege csökkenne 430 millióra. Az építtetőnek az üzleti tervet is át kell dolgoznia, mert a hokipálya megépítésével a 100 fő befogadására alkalmas étterem lesz kisebb és a testület korábbi határozatának megfelelően a környék lakóinak véleményét szintén ki kell kérni.

Összességében a képviselő-testület többsége (6 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás) támogatta a tervezett hokipálya megvalósítását, azt kérte a kérelmezőtől, hogy kezdeményezzen határidő-módosítást a pályázat kiírójánál. A fennálló szerződésmódosítást vizsgálják és az érintett felekkel tárgyalásokat kezdeményeznek.


Megoldódott a krízishelyzet

A képviselő-testület harmadik alkalommal foglalkozott egy súlyosan látássérült törökbálinti házaspár kilátástalannak tűnő szociális problémáinak megoldásával. A család a drasztikusan emelkedő lakáshitel törlesztés miatt került krízishelyzetbe, úgy tűnt, segítség nélkül utcára kerülnek. A döntéshozók 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy határoztak, az önkormányzat megvásárolja az általuk felajánlott baracskai telket az ingatlan értékbecslése szerinti 3,5 millió forintért.


Bővülhet a Segítő Kéz Szolgálat létszáma

Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető 1 fő családgondozói státusz létesítését kérte a képviselő-testülettől. A családsegítő szolgálaton belül jelenleg 2 fő látja el a törvény által előírt és a helyi igényeket figyelembe vevő munkát. Azon túl, hogy az elmúlt időszakban a megnövekedett igényeket megfelelő szinten már nem tudják látni, az ellenőrzések során kiderült, a vonatkozó minisztériumi rendeletben előírtaknál egy fővel kevesebb családgondozót alkalmaznak. A státusz betöltésének szükségességén túl a mulasztás komoly bírságot jelenthet az önkormányzat számára. A szeptember 1-től betöltendő családgondozói státusz bérének és járulékainak fedezetét a képviselő-testület biztosította.


A nevelői szobából is csoportszoba lesz

Pénzes Józsefné, a Bóbita Óvoda vezetője az óvodai férőhelyek bővítésére nyújtott be javaslatot. Már megszokott jelenség, hogy városunkban kevés az óvodai férőhely. Idén 230 kisgyermeket írattak be a város 4 óvodájába – ebből 13-an érdiek, akik nem számíthatnak pozitív elbírálásra. A város óvodáiban felszabaduló 166 férőhelyen 217 gyermek elhelyezéséről kellene gondoskodni. A nehéz gazdasági helyzet miatt csak a már meglévő feltételek mellett lehet a bővítésre megoldást keresni, ezért Pénzes Józsefné az óvodavezetők nevében azt javasolta, az Árpád utcai Bóbita Óvoda épületében található nevelői szobát alakítsák át csoportszobává a hozzá tartozó öltöző és gyermekmosdó biztosításával, így újabb 30 gyerek felvételére találnak viszonylag szerény megoldással lehetőséget. Az óvoda udvara és mellette lévő játszótér a megemelt gyermeklétszám mellett is megfelelő. A jogos szülői igények miatti férőhelybővítésre vonatkozó javaslatot a grémium 10 igen szavazattal támogatta. Az átalakítással kapcsolatos konkrétumokra, a költségvonzatokra, az egyes óvodák csoportszámaira, a 120 %-os feltöltöttségű csoportlétszám engedélyezésére a június 21-i ülésen térnek vissza.

A törökbálinti gyerekek logopédiai ellátásának megszervezéséhez a 4 helyi óvoda számára  szeptember 1-től a Bóbita Óvodában 1 fő státusznövekedést engedélyezett a képviselő-testület. A következő nevelési évben 700 – 730 óvodás gyerek logopédiai ellátását kell biztosítani, a jelenleg rendelkezésre álló 1 fő logopédus ezt a feladatot már nem tudja ellátni.


Delegáció a Büki Aratófesztiválra

Bük város polgármesterének meghívására a XIX. Kézi-kaszás Arató-bemutatóra Géczy Krisztiánt és Gyurasits Tamást delegálta a képviselő-testület. A július 14-i rendezvényen való részvétel hivatalos látogatásnak minősül, a delegáció tagjainak számlával igazolt költségeit megtérítik.

A testület felkérte a polgármestert, hogy a meghívót továbbítsa a Bük – Törökbálint Baráti Társaságnak.


Újabb civil szervezeteket támogattak

A Humánpolitikai Bizottság a hatáskörébe tartozók pályázók részére a következő támogatási összegek odaítéléséről határozott: TTC Elnökség 330 000, Cselgáncs Szakosztály 285 000, Női Kézilabda Szakosztály 520 000, Yama Karate Szakosztály 970 000, Sakk Szakosztály 200 000, Íjász Szakosztály 420 000, Ritmikus Gimnasztika Szakosztály 620 000, Gerevich Aladár Vívó Szakosztály 200 000 Ft. A TTC Labdarúgó Szakosztálya 5 500 000 Ft-os támogatási kérelmével kapcsolatban olyan döntés született, amely szerint felkérték Hajdu Ferenc alpolgármestert, hogy ad hoc bizottság létrehozásával vizsgálja meg a szakosztály fennmaradásának, a működés elősegítésének lehetőségeit. A bizottságot Hajdu Ferenc vezeti, tagjai Géczy Krisztián és Kiss István képviselők.

A Törökbálinti Kamarakórus 620 000, a Grossturwaller Musikanten 475 000 Ft önkormányzati támogatásra számíthat az idén.

A képviselő-testület hatáskörébe tartozó civil szervezetek közül a Jóakaratkör 380 000, a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete 190 000, a Szeretet Földje Alapítvány 95 000 és a Walla ovi „Kreatív gyermekekért” alapítványa 170 000 Ft önkormányzati támogatásban részesült.


Vizsgálják a zajvédelem lehetőségeit

Holló Zsuzsa környezetvédelmi referens áprilisi előterjesztésében felvázolta az önkormányzat zajvédelemmel kapcsolatos, nagyon összetett kérdéskörének lényegét. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a megvizsgált lehetőségek közül a mérés és számítás kombinált módszerét fogadja el. Az ajánlatok közül a vizsgálat elvégzésével és a dokumentáció összeállításával az EnviroPlus Kft-t választotta a testület. A feladathoz szükséges 1 590 000 Ft-os forrást a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítják.


A környezeti állapot problémái

A képviselő-testület Holló Zsuzsa előterjesztése alapján a „Környezeti elemek mérési rendszerének kidolgozása, környezeti határértékek figyelése akkreditált mérésekkel” címmel a zajvédelem mellett a felszíni és a felszín alatti vizek, a levegő valamint a talaj állapotának, minőségének vizsgálati lehetőségeiről is határozott. Az utóbbi időszak globális és helyi problémái, a környezet állapotában bekövetkezett egyre inkább szembetűnő változások rávilágítottak a környezetvédelem fontosságára. Mindannyiunk érdeke, hogy megismerjük városunk környezeti állapotát, feltárjuk az esetleges problémákat, és lépéseket tegyünk ezek kiküszöbölésére. A tervezett mérések mindegyike csak olyan laborok közreműködésével végezhető, amelyek rendelkeznek megfelelő jogosítványokkal olyan mérések elvégzésére, és eredményeiket a jogszabályok alapján a hatóságok is elfogadják bármely intézkedés foganatosítása érdekében. A képviselők úgy döntöttek, a megvizsgált lehetőségek közül a felszíni vizek állapotát és a levegő minőségének vizsgálatát célzó méréseket végeztetik el. Az előterjesztéshez mellékelt csak tájékoztatásul szolgáló árajánlat mellé további ajánlatokat kérnek, a legkedvezőbbet fogják elfogadni. Ennek összege nem lehet magasabb az előterjesztésben ismertetetteknél. A mérések elvégzéséhez szükséges forrást a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítják. A grémium szükségesnek tarja az országos vízminőség hálózat adataival való egyeztetést is.


A budaörsi szennyvíztisztító környezetének szabályozási terve

A PESTTERV Kft által készített - a budaörsi szennyvíztisztító környezetére vonatkozó – településszerkezeti és szabályozási terv módosításának I. munkaközi egyeztetési dokumentációját a képviselők megismerték. A tervezőtől a javasolt módosítások átgondolását és átvezetését kérték. A tervdokumentáció a kért változtatások átvezetése után, még az államigazgatási egyeztetésre való küldés előtt  ismét a döntéshozók elé kerül. A képviselők azt is kérték, hogy a szabályozási tervben kerüljön kifejtésre az ún. könnyűlogisztika fogalma, tartalma. A polgármestert felhatalmazták az erdőtelepítésre vonatkozó területrendezési szerződés megkötésére. A szabályozási terv módosításáról az érdeklődők részletesebben is olvashatnak az önkormányzat hivatalos honlapján.


A Fácán utcai földút javítása

A Fácán utcai Víziközmű Társulat saját költségén megépíttette az utcában az ivóvíz- és szennyvízhálózatot a hozzá tartozó bekötésekkel együtt. Szolgáltatói fejlesztésként megvalósult a gázvezeték és a földkábeles elektromos hálózat is. A közműépítések során a korábbi földút annyira megrongálódott, hogy azon még a személygépkocsival való közlekedés is nehézkessé vált. A társulat korábban azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a földút stabilizálási költségeihez. Levelükben leírták azt is, hogy a rendelkezésükre álló fedezetből már elköltöttek 3 millió Ft-ot, a megmaradt 10 millió nem elég a több mint 1 km hosszú utcaszakaszon a nyílt, burkolt árkok megvalósítására. Azt kérték, a testület biztosítson 7,5 millió Ft-ot az út stabilizálására és a csapadékvíz elvezetés költségeire. A képviselők 9 igen és 2 nem szavazattal úgy határoztak, kérik, hogy a Fácán utca meredek, mintegy 150 méteres szakasza a Víziközmű Társulat pénzmaradványából kerüljön stabilizálásra. Az út egyéb szakaszainak helyreállítására csak a közmű munkaárkok vizsgálata és az összes közmű-bekötés elkészülte után térnek vissza.


Támogatás igénylése a közösségi közlekedéshez

A helyi közösségi közlekedést Törökbálinton az OMI Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi. Az idei évre vonatkozó támogatás a tavalyi pénzforgalmi adatok alapján történik, melyet a NFM rendelete alapján június 8-ig igényelni kell a Magyar Államkincstárnál. A pályázathoz a polgármester nyilatkozatát is csatolni kell. A képviselő-testület a nyilatkozatot jóváhagyta.  Az önkormányzat tavaly a VOLÁNBUSZ esetében 8 846 000 Ft-tal, az OMI vonatkozásában, pedig 15 079 000 Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá. A központi költségvetésből a Magyar Államkincstár által nyújtott, összesen 1 708 000 Ft támogatást az önkormányzat továbbutalta a szolgáltatóknak.


Áthelyezik a szelektív hulladékgyűjtőt

Lakossági panaszok és a kialakult tarthatatlan helyzet miatt a Szabadság téren lévő öt egységből álló hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről határoztak a döntéshozók. A hulladékgyűjtő szigetet az önkormányzat Munkácsy Mihály utca 79. szám alatti parkolójába helyezik át.


Jelentős lakossági tiltakozás

Napirend utáni hozzászólásában Csuka Attila a választókörzetében élők az esetleges halotthamvasztóval kapcsolatos álláspontját ismertette. Mint talán ismert, a képviselő-testület március 29-én Az Adytum Kft. kérelme alapján elvileg nem zárkózott el a Köles-dűlőben egy halotthamvasztó felépítésétől. A kft. közérdekű kötelezettségvállalásként egy ravatalozót építene a városnak. A tervezett beruházás helyszíne ellen egyetlen nap alatt mintegy 200 aláírás gyűlt össze. A környék lakosai nem utasítják el a halotthamvasztó megépítését, de arra kérik a képviselő-testületet, hogy a létesítménynek keressen a várostól távolabbi, új helyszínt.

Csuka Attila a júniusi ülésen sürgősségi indítványban fogja kérni a döntés ismételt megtárgyalását. Addig is arra kérte a testületi határozatok végrehajtásáért felelős polgármestert, hogy jelezze a beruházást megvalósítani szándékozó kft. felé a lakosság véleményének hangsúlyos megjelenését és hívja fel a figyelmüket arra, hogy a következő testületi ülésig, vagy a  végleges döntéséig az ügyben visszafordíthatatlan lépést ne tegyenek.


Kitüntetések

A képviselő-testület a közoktatás terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként 2012-ben Nagyné Tóth Mária óvodapedagógusnak és Szilágyi Gáborné Juhász Júlia iskolapedagógusnak „Volf György” díjat adományozott.


Most sem sikerült

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt a Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményvezető választásáról. Úgy tűnik, elképesztően fontos pozíció lehet a művelődési ház igazgatói székében ülni, immáron a sokadik menetben sem sikerült kiválasztani a képviselő-testület többsége számára a megfelelő igazgatót. Pályázó most kevesebb volt, mint egy évvel ezelőtt, mindössze hárman jelentkeztek. Fekete Annamária Márta 5 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással, Kovács Ferenc 3 igen, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem kapta meg a szükséges szótöbbséget. Az intézmény jelenlegi vezetőjének, Szabó Évának a pályázatát 6 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással díjazta a grémium, ez sem volt elég az újabb öt évre szóló megbízás elnyeréséhez.


Nem marad betontorzó a városszéli iskola

A kissé kalandos sorsú Bálint Márton Iskola és Sportközponttal kapcsolatos beruházás állami szerepvállalással tovább folytatódhat. A képviselő-testület május 31-én rendkívüli ülésen döntött a továbbépítés lehetőségéről. A 2010. márciusában megkezdett építkezés alig nyolc hónap után megakadt a megváltozott helyi adókról szóló törvénymódosítás következtében. Az Új Széchenyi Tervben ugyan a kormány vállalta az iskola befejezését és működtetését, de az önkormányzat által a helyzet rendezésére vonatkozó kezdeményezések sorozatosan eredménytelenül végződtek. A magánbefektető türelme elfogyott, bejelentette, ha nem történik döntés az építés folytatására, felmondják a koncessziós szerződést. A fenyegetettségről a város vezetése tájékoztatta Varga Mihályt, a miniszterelnökség államtitkárát, az NFM illetékes államtitkárát, valamint Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőt is. Ezt követően felgyorsultak az események, a polgármester jelezte az illetékesek felé, a testület legkorábban május 31-én dönthet a térítésmentes vagyonátadásról. A képviselő-testület a szabadságon lévő polgármester távollétében megismerte a Hajdu Ferenc általános alpolgármester által aláírt 16 + 8 tantermes általános iskola továbbépítésével kapcsolatos nyilatkozat előzményeit, a sürgősséget indokoló körülményeket. Az egyhangú igen szavazatokkal elfogadott határozat szerint a testület fenntartja, hogy a befejezésre váró létesítmény és annak funkciója kiemelt jelentőségű a város számára. A jelenlegi iskolai férőhelyeket ebben és a következő tanévben ideiglenes jelleggel tudta csak megoldani a város, azonban a prognosztizált demográfiai növekedésből adódóan a 2013. szeptemberében induló tanévre szükséges iskolai férőhelyeket kizárólag az új intézménnyel tudja biztosítani.  Amennyiben a létesítmény nem valósul meg, úgy a város 2013. szeptemberétől az alap ellátási kötelezettségének nem tud eleget tenni. Az elkészülő létesítményt a város az épületek teljes élethossza alatt az eredeti oktatási – nevelési funkció megtartásával kívánja használatba/tulajdonba venni, illetve azt üzemeltetni. A képviselő-testület vállalja, hogy a megvalósulást és az épület vagy ingatlan használatba vagy tulajdonba vételét követően saját költségvetésének terhére biztosítja a vagyonbiztosítás, az innovációs járulék, a karbantartás, felújítás, kertészet, az őrzés és vagyonvédelem, a takarítás és a közüzemi költségek forrását.

Az állam kérése esetén a város kizárólagos tulajdonát képező - jelenleg az Erste Bank által terhelt - a Budakörnyéki Földhivatal által Törökbálint 3181 hrsz. alatt nyilvántartott, Óvoda utca 6. szám alatti ingatlanát térítésmentesen az állam tulajdonába adja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az elfogadott határozatot soron kívül küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, a készülő kormány előterjesztéshez.

A hozzászólók sorában elsőként Csuka Attila fejtette ki véleményét. Úgy vélte, gyakorlatilag addig várt a város vezetése, míg „falhoz állították” az önkormányzatot. Évente 300 millió Ft-ba kerül majd az intézmény üzemeltetése, vajon honnan fogják előteremteni ezt az összeget a következő években? Ha már így alakult, legalább a Telenor iparűzési adójának 15 %-át a városban hagyhatná a kormány. Szerinte 2010-ben a várakozás helyett inkább ügyvédekkel kellett volna konzultálni arról, hogyan lehetett volna az önkormányzat számára kedvezőbb helyzetet teremteni. A képviselő szerint támogatni kell a javaslatot, de nem azért, mert örömteli  megoldás születik.  Hajdu Ferenc szerint 2010-ben mégiscsak jutottak valamire a tárgyalások során, hiszen egy év haladékot kaptak, vagyis csak ettől az évtől kezdődően lesz kevesebb az iparűzési adó. Elek Sándor sikertörténetként említette az önkormányzat számára az állami szerepvállalást, az állam megépíti a törökbálinti gyerekek számára az iskolát, a 2013-ban kezdődő tanévre felszabadulnak helyek az óvodának is. Fernengel András az elmúlt közel két évet aktív várakozásként minősítette. Első lépésként jónak gondolja a megoldást, bár az üzemeltetéssel biztosan gond lesz, de ezt majd akkor megoldják. Palkóné Szabó Gabriella örül, hogy nem csúfítja tovább a betontorzó a települést. Támogatniuk kell, mert a következő évtől már nem tudnák fogadni a gyerekeket, mindkét iskolában minden hely betelt. 2013-tól a pedagógusbéreken kívül minden egyéb költséget az önkormányzatnak kell vállalni, ez komoly tehertételt jelent majd. Csuka Attila Elek Sándor hozzászólására reagálva arról beszélt, sikertörténetnek nevezni a fejleményeket azért barokkos túlzás. Amikor bevállalták, jóval nagyobb bevételre számítottak, a 2010-es - iparűzési adóra vonatkozó – módosítás következtében több mint 2 milliárd forinttal csökken a helyi büdzsé bevételi oldala. Elek Sándor tájékoztatta képviselőtársait, Varga Mihály államtitkár segítséget ígért az iparűzési adó egy bizonyos részének helyben maradása ügyében. Az önkormányzat jelentős összeget fordított a Telenor törökbálinti letelepedésére, ha az adó bizonyos százaléka itt maradna, mindenképpen igazságosabb megoldás születne.


Perbehívás

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt a „Perbehívás elfogadása a Shikun & Binui R.E.D. Substantia Kft. felperesnek a Pest Megyei Kormányhivatal alperes elleni közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti per kapcsán” című napirendről. A döntést nem hozták nyilvánosságra.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!