2018. április 20., péntek

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… I.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… I. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. július 02. hétfő, 19:08
a képviselő-testület június 21-i üléséről

Törökbálint közbiztonságáról – Önkormányzati rendeletek – A Pest Megyei Kormányhivatal észrevétele -  Munkaterv a második félévre


Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről

A rendőrségről szóló jogszabályi rendelkezés alapján dr. Csipler Norbert, a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője és Káldi Balázs törökbálinti rendőrőrsparancsnok elkészítette a kapitányság illetékességi területére vonatkozó, illetve a helyi rendőrőrs tavalyi munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület által egyhangú szavazással elfogadott beszámoló teljes szövege a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.

Törökbálint állandó lakosainak száma az adott időszakban mintegy 13 000 fő, amely a parcellázott lakóterületek beépítésével folyamatosan növekszik. Az ideiglenes lakosok száma a sok hétvégi ház és az idénymunkát vállalók miatt a nyári hónapokban akár 2 500 – 3 000 főre tehető, ami a bűncselekmények számának alakulásában nem elhanyagolható tényező. A bűnügyi statisztikát a bevásárló központok sem javítják.

A helyi rendőrőrs illetékességi területén az egy rendőrre jutó lakosok száma 530, de ha csak a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrökkel számolunk, úgy ez a szám 884 fő rendőrönként. Ezekhez az adatokhoz az is hozzátartozik, hogy jelenleg 4 próba állományú rendőr is folyamatos közterületi szolgálatot teljesít, valamint 5 rendőr-szakközépiskolás szintén az állományba tartozik, ők idén május 1.-vel látnak el tényleges szolgálatot.

2011-ben Pest megye területén 43 383 bűncselekmény vált ismertté, 2010-hez viszonyítva ez 16,6 %-os emelkedést jelent. Országos viszonylatban a regisztrált bűncselekmények száma 0,9 %-kal nőtt.

2011-ben A Budaörsi Rendőrkapitánysághoz tartozó területen 5 218 az ismertté vált bűncselekmények száma, ez az előző évhez képest 25,2 %-os emelkedést jelent.

Káldi Balázs kapitányságvezető beszámolója szerint a bűncselekmények számának jelentős emelkedése nem kizárólag itt helyben, hanem megyei és országos szinten is megfigyelhető. Ennek leginkább az az oka, hogy a lopásokhoz kapcsolódó járulékos bűncselekmények (okirattal illetve készpénz-helyettesítő fizetőeszközökkel történő visszaélés) is megjelentek a statisztikai rendszerben. A járulékos bűncselekmények nélkül a statisztikai adatok csökkenést mutatnának.

A Törökbálinti Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói az előző évhez képest az alábbiak szerint alakultak: elfogás 2010-ben 48, tavaly 46; előállítás 222, tavaly 175. A szabálysértési feljelentések száma 379-ről 344-re csökkent. Helyszíni bírságot 1638 esetben szabtak ki, az előző évi adat 1968, melynek összege 2011-ben 10 932 000, 2010-ben 13 825 000 Ft volt.

A rendőrőrsön jelenleg két tapasztalt bűnügyi nyomozó dolgozik. A városban elkövetett bűncselekmények nagy része (55,82 %) vagyon elleni bűncselekmény, ezek jelentős része betöréses lopás. A statisztikai adatok alapján 2010-ben Törökbálinton 490 bűncselekmény történt, 2011-ben ez a szám 522-re emelkedett. A lopások száma csökkent, a betöréses lopásoké stagnál, a rablások száma 4-ről 3-ra csökkent, 2010-ben a zsebtolvajlások száma 4 volt, a statisztikák szerint tavaly ilyen bűncselekmény nem történt. Az elért eredményekre tekintettel a 2012-es év célkitűzése továbbra is a betöréses lopások visszaszorítása és fokozott rendőri jelenléttel a közrend elleni bűncselekmények megakadályozása. A helyi rendőrőrsön a tavalyi évben feldolgozott ügyekkel kapcsolatban elmondható, a folyamatos ügyek listáján döntő többségben voltak a csalás, a sikkasztás, magánokirat-hamisítás, hűtlen kezelés bűncselekmények. A korábbi évekre főként a lopások, betöréses lopások, besurranások, „trükkös” táskalopások voltak jellemzőek. A beszámoló szerint a rendőrőrsön az ügyiratok feldolgozása szakszerű és időszerű.

2011-ben Törökbálinton a rendőrség kiemelt figyelmet fordított a közlekedés ellenőrzésére, a közúti balesetek megelőzésére. A személyi sérüléses balesetek száma az előző évi 18-ról 11-re csökkent. Elsősorban ez annak tudható be, hogy szinte minden nap sebességmérés történik a városban és ennek nagy a visszatartó ereje a gyorshajtók körében. A tavalyi személyi sérüléses balesetek okai legtöbbször a nem az útviszonyoknak megfelelő vezetés és a követési távolság be nem tartása.

A város főbb közlekedési útjain a 12 tonnás össztömeget meghaladó járművek már évekkel ezelőtt kitiltásra kerültek, ez mindenképpen javított a közlekedésen. Azonban még gyakran előfordul, hogy a külföldi kamionosok a pontatlan címzés és a navigációs hibák miatt rendszeresen betévednek a városba. Ezeket az eseteket helyszíni bírsággal szankcionálja a rendőrség.

Káldi Balázs rendőr-százados, megbízott őrsparancsnok – a kapitányságvezető jóváhagyásával – az idei feladatokat a következők szerint határozta meg:

- a rendőri jelenlét fokozása a közterületeken,

- a bűnmegelőzési tevékenység a vagyonbiztonság és az időskorúak védelme érdekében,

- a Törökbálint területén működő egyesületekkel történő hatékony együttműködés,

- közös szolgálatok szervezése,

- a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása,

- az új jogszabályok gyors és alapos ismeretének elsajátítása,

- Törökbálint Város Önkormányzatával meglévő kapcsolat ápolása.


A város területén a nap 24 órájában járőrszolgálat működik. A közterületi jelenlétet erősíti a körzeti megbízotti szolgálat. A közbiztonság erősítése érdekében a rendőrség alkalmanként fokozott ellenőrzést tart, melynek célja a közlekedés biztonságának fokozása, valamint a bűncselekmények megelőzése és az elkövetők elfogása. A törökbálinti rendőrőrs – bűnmegelőzési céllal – több előadást is tartott a nyugdíjas klubban, az idősek otthonában és családi és gyermeknapokon. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítására heti rendszerességgel tartanak akciókat.

A helyi rendőrőrs a városőrséggel példaértékű kapcsolatot alakított ki. A városi rendezvények jelentős hányadában a városőrök biztosították a rendet, így a rendőrök a rendőri feladatokkal tudtak foglalkozni. A közbiztonság érdekében napi szintű közvetlen a kapcsolattartás a rendőrőrs és a városőrség között, alkalmanként közös járőrözést végeznek.

A polgármesteri hivatal közterület-felügyeletével szintén napi szintű a kapcsolat, ezen túl szükség esetén az önkormányzat hatósági intézkedéseit is segíti az új rendőrségi vezetés.

A rendőrség beszámolója mellett a Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület vezetője, Géczy Krisztián is elkészítette a 2011. évről szóló szolgálati rendkívüli eseményekről szóló beszámolót, 34 intézkedés történt. Tavaly 18 rendezvényt biztosítottak 47 városőr közreműködésével 635 szolgálati órában. Járőrözésben 70 fő 4 254 órában 355 szolgálat alatt vett részt, 40 700 km-t tettek meg. A városőrség vezetője bízik abban, hogy munkájukkal ők is hozzájárultak ahhoz, hogy a város területén elkövetett összes bűncselekmény száma 18,7 %-kal csökkent.

A Törökbálinti Városőrség éjjel - nappal hívható a +36 20 450 0510, vagy a +36 20 404 7775-ös telefonszámokon.

Káldi Balázs a bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendezvények és a SZEM mozgalom fontosságára hívta fel a figyelmet. Utóbbi a Szabadházi-hegyen nagyon jól működik, ez köszönhető a terület körzeti megbízottjának, a „kutyás” rendőr Pállai Tamásnak is, aki ugyan az utóbbi időben éppen a kutyával kapcsolatos feladatok miatt nem tartózkodik annyit a körzetében, amennyit az ott élők megszoktak. Dr. Csipler Norbert Csuka Attila kérdésére elmondta, a körzeti megbízott marad, nem szándékoznak elvinni a területről. A képviselő egy neki címzett levél nyomán arra hívta fel a rendőri vezetők figyelmét, az utóbbi időben a Szabadházi-hegyen folyamatos betörésekről panaszkodnak az ott élők. Nagy valószínűséggel a honvédségi területről hatolnak be a házakba, értékesnek tűnő dolgokat sem visznek el, de mindent összetörnek. A rendőrség vezetője mindenki figyelmét felhívta arra, ha probléma van, mindenképpen értesítsék a rendőrséget, hiszen intézkedni csak akkor tudnak, ha megkeresik őket.


Rendeleteket módosítottak

A képviselő-testület működésének részletes szabályait a 2011. márciusában elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A rendelet megalkotása óta számos jogszabályváltozás történt, valamint a hatályos rendelet jogszabály-szerkesztési, jogalkotási és ellentmondásos rendelkezéseinek korrigálásával indokolták az új rendelet megalkotását.

A rendelet generális átdolgozása folyamatban van, amire Kailinger Ildikó jegyző várja a képviselői javaslatokat is. A hivatal fogadóképes a működést elősegítő elképzelésekre, azt kérte a képviselőktől, javaslataikkal, észrevételeikkel támogassák a rendelet-tervezet összeállítását. Az átdolgozott SZMSZ-t 11 igen szavazattal és Hajdu Ferenc tartózkodásával fogadta el a grémium.

A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló rendelet módosítását az előterjesztő azzal indokolta, hogy az utóbbi időben a város közútjain jelentősen megnőtt a nehéz tehergépjármű-forgalom. A VFKB javaslatát elfogadva a képviselők úgy határoztak, hogy a felmerült forgalomtechnikai anomáliák rendezésére az érvényben lévő rendelet sürgősen kerüljön módosításra. A módosításnak lehetővé kell tennie, a település bejárati útjainál a behajtást – terhelési határ miatti – tiltó táblák kihelyezést. Az önkormányzati utak esetében az utak teherbírás-vizsgálata alapján kerüljenek korlátozottan terhelhető utcák meghatározásra. A súlykorlátozott utcák esetén az építési engedélyekben a kivitelezési feltételek között fel kell hívni a figyelmet a kisebb tömegű járművek alkalmazására, illetve az esetleges kártérítési kötelezettségre, megfontolandó az óvadék letételének előírási lehetősége is.

A helyi sporttevékenység támogatásáról és a vele kapcsolatos feladatokról szóló önkormányzati rendelet 2004-es megalkotása óta nem került módosításra. A korábbi rendelet módosítása helyett a testület újat alkotott, mert a korábbi több kérdést nem, vagy nem a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szabályoz. Az egyhangú igen szavazatokkal elfogadott rendelet célja, hogy a város sportjával kapcsolatban meghatározza az önkormányzat által vállalt feladatokat, az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint megteremtse a sport támogatására rendelt források felhasználásának átlátható, egyenlő hozzáférési feltételeket biztosító kereteit.

Az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet tervezete - bár több változatban is elkészült - nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges számú igen szavazatokat. Képviselői kérdésre Kailinger Ildikó jegyző elmondta, a beterjesztett rendelet-tervezet jóval szigorúbb a korábbinál, alacsonyabb érdekeltségi alap jön létre. A befolyt adóbevételek helyett csak az kerülhet az érdekeltségi alapba, ahol az adóhatóságnak tennivalója van. Az előterjesztésre 6 képviselő igennel, Hajdu Ferenc, Hámoriné Olár Mária, Palkóné Szabó Gabriella nemmel, Albert Gábor, Csuka Attila és Rothauszky Györgyné tartózkodással voksolt.

A képviselő-testület elfogadta a Törökbálint Közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról szóló rendeletet. A döntéshozók felkérték a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a város területén lévő természetszerű erdők esetleges védetté nyilvánítási lehetőségét és ez alapján készítsen előterjesztést 2012. november 30-ig.

Az önkormányzati rendeletek teljes szövege a város hivatalos honlapján olvasható.


A Pest Megyei Kormányhivatal észrevétele

A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya kivizsgálás céljából áttette a képviselő-testülethez egy budaörsi lakos panaszát. A panaszos beadványában arról tájékoztatta a főosztályt, hogy két alkalommal a polgármesternek címzett levelére nem kapott választ és azt is kifogásolta, hogy az Anna-hegyi Víziközmű Társulat által 2004 – 2006 között megvalósított beruházás elszámolását is elmulasztották. A Kormányhivatal kérésének megfelelően a jegyző az ügyet kivizsgálta és rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a polgármester részéről nem történt mulasztás, a panaszos leveleire minden alkalommal választ kapott és legutóbb március 30-i válaszlevelében Turai István felajánlotta a személyes egyeztetést is, amennyiben ezt szükségesnek tartja a panaszos.

A képviselő-testület – Turai István érintettsége miatt a határozathozatalból való kizárását kérte – egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a polgármester az ügyben mulasztást nem követett el, a panaszos beadványai megválaszolásra kerültek, ezért a polgármesterrel szemben intézkedések megtételét nem tartja szükségesnek. Megállapították, hogy a budaörsi lakos az elmúlt években többször is tájékoztatást kapott az Anna-hegyi Víziközmű Társulat elszámolásáról, továbbá arról is, hogy az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli, ezért az ügyében további intézkedések megtételére nem lát lehetőséget.

A panasz kivizsgálásának eredményéről a Pest Megyei Kormányhivatalt tájékoztatni fogják.


Munkaterv a második félévre

A képviselő-testület a második félévben szeptember 6-án, október 11-én, november 15-én és december 13-án tartja üléseit. Az egyes ülések részletes napirendjéről az ülést megelőző napokban a www.torokbalint.hu honlapon tájékozódhatnak az önkormányzati munka iránt érdeklődők.


Az idei közmeghallgatás tervezett időpontja november 16. 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!