2018. április 20., péntek

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. július 06. péntek, 10:40
a képviselő-testület június 21-i üléséről

Igazgatóválasztás után - Kávéház üzemeltetőt keresnek - Minden tanterem foglalt - Zsúfoltak az óvodák - A 6. számú háziorvosi körzet támogatása - Bérleti díjat emel a Medicatus – József-hegyi ellentmondások - Beszámolt a temető üzemeltetője - Döntések a közösségi közlekedés ügyében – Elfogadták a kerékpáros koncepciót - Mentőöv a TTC-nek


Igazgatóválasztás után

A képviselő-testület a június 8-i, rendkívüli ülésén - a korábbi sikertelen próbálkozások után - végre igazgatót választott a művelődési ház élére. Három pályázó közül egyikük visszalépett, a nyertes Szabó Éva, aki több mint egy évtizede irányítja a ház munkáját. A legújabb megbízása 2012. július 1-től 2017. június 30-ig szól. A régi - új igazgató illetményét 302 025 Ft összegben állapította meg a grémium, melyből magasabb vezetői pótléka 45 000 Ft.


Kávéház üzemeltetőt keresnek

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház épületében működő kávéház működtetésére két évvel ezelőtt pályázati felhívás alapján - a város önkormányzatának jóváhagyásával - kötött bérleti szerződést az intézmény igazgatója. A bérlő 2011. IV. negyedévétől jelentős, mintegy 2 000 000 Ft tartozást halmozott fel, ezért a hatályban lévő szerződés szerint, többszöri figyelmeztetést követően az igazgató 2012. június 1-ével 30 napos felmondási idővel a bérleti szerződést felmondta.

A képviselők körében vita alakult ki arról, vajon a gazdasági válság, a dohányzási tilalom, esetleg az eltúlzott bérleti díj vagy a bérlő hozzáállása-e az oka a kialakult helyzetnek. Elek Sándor azt kérte, gyakoroljanak gesztust a jelenlegi bérlő felé olyan módon, hogy a tartozás rendezése után indulhasson a megmérettetésen. Igazságtalannak tartja, hogy a jelenlegi bérlőtől a kitermelhetetlen bérleti díjat kérik. Volt, aki úgy vélte, egyáltalán nem biztos, hogy más kezében nem válik nyereségessé a kávéház működtetése.

A grémium 10 igen, Csuka Attila nem szavazatával és Rothauszky Györgyné tartózkodásával úgy döntött, hogy az alábbiak figyelembe vételével pályázatot írnak ki. A bérleti díj a jövőben két elemből tevődik össze, az alapdíjból és a forgalomarányos bérleti díjból, a kettő közül a magasabb alkalmazandó. A bérleti alapdíj összegét és a forgalommal arányos bérleti díj százalékos mértékét a bérleti szerződésben fogják rögzíteni. A bérlőnek meghatározott rendszerességgel tájékoztatást kell adnia az elért forgalmáról. Amennyiben éves szinten a forgalom szerinti díj magasabb az alapdíjnál, a különbözetet a bérlőnek utólag kell megfizetni. A bérlőnek a benyújtott forgalom kimutatás és az éves elszámolás ellenőrzését – szükség esetén könyvvizsgáló igénybevételével – biztosítania kell. A bérleti alapdíj szeptembertől júniusig havonta 125 000 Ft + ÁFA, júliusban és augusztusban ennek az összegnek a fele. Az ajánlatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a pályázó a nettó árbevétel hány százalékát ajánlja fel forgalomarányos bérleti díjként. A pályázati kiírásba a szerződés felmondására alapot adó szempontrendszer is beépítésre kerül. A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület hoz majd döntést.


Nincs több tanterem – 7 első osztály indul

A következő tanévtől minden tanterem foglalt a helyi általános iskolákban és oktatásszervezési okok miatt a maximális 26 fő feletti létszámú osztályokban is tanulnak majd az elsős gyerekek. A Bálint Márton Általános és Középiskolában 4 első osztály indul felmenő rendszerben ténylegesen két-két 26 és 27 fős osztályban, a számított létszám szerint ez 26-27-28-30-as osztálylétszámot jelent. A Zimándy iskolában 30, 25 és 23 kisgyerek kezdheti meg tanulmányait a három elsős osztályban. A sajátos nevelési igényű tankötelezettek elsőtől negyedikig és ötödiktől nyolcadikig összevont osztályokba járhatnak. Előbbiek ténylegesen hatan, utóbbiak nyolcan vannak.

A Zimándy Ignác Általános Iskolában az igazgató által leadott számított 694, a Bálint Márton Általános és Középiskolában 960 tanuló kezdheti meg a tanévet, a létszámok azonban még változhatnak.

A Bálint Márton iskolában a felmenő rendszerű osztálybővítések miatt 2 osztály indításához a szükséges személyi és tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja. Ezen túl a sok besurranásos lopás miatt itt kamerarendszert is ki fognak építeni.

Az intézmények fejlesztési igényei sorában a Szérűskert Bölcsődében menekülési útirányt jelző fényjelzést telepítenek, a Csupaszív Óvodában a fűtési rendszer és az elektromos hálózat felújítását fogják elvégezni a nyári zárás időszakában.


Zsúfoltak az óvodák

Szeptembertől a helyi óvodákban 110 %-ról indulva folyamatos feltöltéssel 120, vagy év közben akár 130 %-os feltöltöttséggel 24 csoport indul. A Walla Óvodában 3 csoport 74 fővel, a Csupaszív Kétnyelvű Óvodában szintén 3 csoport 84 fővel, a Nyitnikék Óvodában 7 csoport 210 fővel, a Bóbita Óvoda új és régi épületében összesen 11 csoportban 357 fővel kezdődhet a következő nevelési év. A Bóbita Óvoda új épületében a nevelői szobát alakítják át a gyerekek fogadására. A csoportszoba kialakításához, valamint 2 óvodapedagógus és 1 dajka foglalkoztatásához szükséges forrásokat az önkormányzat biztosítja.


A 6. számú háziorvosi körzet támogatása

A körzet működtetője dr. Karvázy Dominika jelenleg szülési szabadságon van. A körzet ellátására dr. Fekete István és dr. Schay Éva háziorvosokat kérte fel. A helyettesítés finanszírozása jelentős terheket ró az egyébként is alacsonyan finanszírozott körzet működtetőjére. A képviselő-testület 2010. szeptemberében 230 000 Ft támogatást ítélt meg az alacsony kártyaszámmal rendelkező körzet működtetéséhez, amit tavaly júniusban - az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt - a felére csökkentettek. A legújabb, 10 igen és Kiss István nem szavazatával elfogadott határozat szerint a testület továbbra is támogatja a körzet működését. 2012. július 1-től 2014. december 31-ig havi bruttó 260 000 Ft-tal járul hozzá az önkormányzat a költségekhez.


Bérleti díjat emel a Medicatus

A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására az önkormányzat a rendelőt a Kazinczy Ferenc utca 105. szám alatt a Medicatus Kft-től bérli. A helység használatára 2009. novemberében kötöttek bérleti szerződést. A bérleti díj havonta 100 000 Ft + ÁFA volt, amely magába foglalta a közüzemi költségeket is. A bérleti díjat a korábban meghozott takarékossági intézkedések következtében a bérbeadó hozzájárulásával a felére csökkentették. Most a Medicatus Kft azt kezdeményezte, hogy a szerződést visszamenőlegesen 2012. január 1-i hatállyal módosítsák úgy, hogy a bérleti díjat 52 000 Ft + ÁFA összegben határozzák meg, és az önkormányzatra hárítják a terület arányos közműköltségeit. Azt is kérték, hogy a bérelt helyiségre 10 000 000 Ft kárértékben kössön vagyonbiztosítási szerződést a bérlő.

A képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal úgy határozott, elfogadja a Medicatus szerződésmódosításra vonatkozó javaslatát azzal, hogy a Kazinczy Ferenc utca 105. szám alatti orvosi rendelő bérleti díj emelését havi nettó 110 000 Ft összegben, valamint az elektromos mérőóra felszerelési díját és ezt követően a villanyóra szerinti fogyasztását felvállalja. A többi rezsiköltség fejében a megemelt bérleti díjat fizetik. A bérleti szerződés módosításának hatálya 2012. június 1.


Lakó vagy üdülőövezet?

A képviselő-testület májusi ülésén tárgyalta a város településszerkezeti tervének második munkaközi egyeztetési dokumentációját. Ebben a József-hegyi 9 hektáros üdülőterület lakóterületté minősítését javasolta a tervező, a testület viszont úgy határozott, hogy a terület maradjon üdülőövezet. A döntés nyilvánosságra kerülését követően Somogyi Zoltán Felsővár utcai lakos, valamint Ceglédi György a József-hegyi Egyesület és a Fácán utcai Víziközmű Társulat elnöke is megdöbbenésének adott hangot. Somogyi Zoltán levelében arra hívta fel a döntéshozók figyelmét, hogy a területtel kapcsolatban közel 20 éve folynak hatósági eljárások, egyeztetések, amik azonban nem a testület legutóbbi döntését támasztják alá. Ceglédi György a Fácán utcai ingatlantulajdonosok érdekében az elmúlt három év egyeztetéseire és arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy a Víziközmű Társulat tagjai egyenként 1 500 0000 Ft-ot fizettek ki a közművesítés és a lakóövezeti besorolás reményében. A közművesítést a társulat az önkormányzattal példás együttműködésben már megvalósította. A konszenzustól eltérő döntés váratlanul érte az 52 tulajdonost, mert az önkormányzat minden korábbi megnyilatkozása nem erre utalt.

A döntéshozók végül úgy határoztak, a májusi ülésen a TSZT második munkaanyagával kapcsolatos határozat József-hegyre vonatkozó pontjának törlésével orvosolható a kialakult ellentmondásos helyzet.

A javaslatra 10 képviselő igennel, Fernengel András nemmel voksolt, Gyarmati Mihály pedig a tartózkodás gombot nyomta.

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a településrendezési elvek és a lakossági észrevételek együttes figyelembevételével fogja végleges döntését meghozni a képviselő-testület.


Beszámoló a temető üzemeltetésről

A helyi döntéshozók egyhangú szavazatokkal elfogadták Brukátsch Istvánnak, a temető üzemeltetésével megbízott vállalkozónak a köztemető 2011-es üzemeltetéséről készült beszámolóját. A vállalakozótól az alábbi feladatok elvégzését kérték: a 9 db kiépített vízvételi hely rendeltetésszerű használatának állandó biztosítását 2012. június 30-i határidővel meg kell oldania. Az üzemeltető által jelzett kivitelezési hibákat haladéktalanul be kell jelentenie a garanciális, szavatossági javítások elvégezhetősége érdekében. Ennek elmulasztása esetén a vállalkozó terhére fogják elvégeztetni azokat, a határidő július 30. A zöldterület gondozásánál a fűkaszálék elszállításáról tartályos fűnyírás, vagy összegyűjtés formájában kell gondoskodnia. A temető melletti telephely takarását, esztétikus körbekerítését december 31-ig meg kell oldani. A testület a jelenleg érvényben lévő kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek - a helyi beszerzési rend szerinti lebonyolításáig – legfeljebb további fél évig történő meghosszabbításához hozzájárult.


Döntés a BKTT tagság további fenntartásáról

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásban való tagság további fenntartásának kérdésében a testület úgy határozott, hogy amennyiben a feltételek Törökbálint számára elfogadhatók, a társulást az új jogszabályoknak megfelelően fenn kívánja tartani. Kifejezték azt a szándékot is, miszerint 2013. január 1-től az új önkormányzati törvény szerint módosítandó Társulási Megállapodáshoz hozzájárulnak. A javaslatot 7 igen szavazattal, Hámoriné Olár Mária és Palkóné Szabó Gabriella tartózkodásával fogadták el.


Közösségi közlekedés

A képviselő-testület igent mondott a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött közszolgálati szerződés és pénzügyi megállapodás módosítására. Mint korábban beszámoltunk róla, a helyi grémium márciusi határozatában visszautasította a helyi közösségi közlekedés önkormányzati hozzájárulásán kívüli további pénzügyi biztosíték adására vonatkozó VOLÁNBUSZ kérést. A módosítás az önkormányzati érvek figyelembevételével készült el.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a BKK Zrt és az Önkormányzat között visszamenőleges hatállyal - május 1-től – megállapodás született, melynek célja hogy Törökbálint közigazgatási területén továbbra is biztosított legyen a közösségi közlekedési szolgáltatás.

A megállapodások részleteiről az önkormányzat honlapján olvashatnak az érdeklődők.


Újabb civil szervezetek pályáztak

A civil szervezetek és sportegyesületek számára kiírt pályázatra újabb anyag érkezett, a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete 380 000 Ft támogatásban részesült.

A Humánpolitikai Bizottság saját hatáskörben a Kolping Család Egyesület 143 000 Ft-os, a Törökbálinti Football Club 209 000 Ft-os, a Lendvai Károly Férfikórus 620 000 Ft-os, a Grossturwaller Tanzer 285 000 Ft-os támogatásáról határozott.

A TTC Gerevich Aladár Vívószakosztálya a rászoruló gyerekek nyári táboroztatásának támogatására 180 000 Ft támogatást kapott.

Delegáció utazik Süssenbe

Süssen polgármesterének meghívására a Süsseni Stadtfest július 13-15. közötti rendezvényére a képviselő-testület Rothauszky Györgynét, Hámoriné Olár Máriát, Gyarmati Mihályt, Elek Sándort és Turai Istvánt delegálta. Utazásuk hivatalos kiküldetésnek minősül, számlával igazolt költségeiket az önkormányzat megtéríti.


Elfogadták a kerékpáros koncepciót

A képviselő-testület tavaly októberben elrendelte Törökbálint kerékpáros közlekedésének vizsgálatát. A feladatra a Magyar Kerékpáros Klubot kérték fel. A tanulmány fontos elvi alapok rögzítése után a hazai és a külföldi jó gyakorlatok ismeretében elemezte városunk kerékpáros kultúráját. Megállapították azt is, hogy a város jó adottságokkal rendelkezik a kerékpározás széles körű elterjesztéséhez. A lehetőség kihasználásához sok konkrét javaslatot fogalmaztak meg, melyek megvalósítása a következő években részben az önkormányzat, részben a Klub helyi aktivistái, részben a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület feladata lesz. A tanulmány egyik alapját adó kérdőíves felmérés szerint a lakosságot a kerékpártámaszok és a biztonságos közlekedést lehetővé tevő úthálózat hiánya akadályozza abban, hogy a kerékpárt gyakrabban használja a helyi közlekedésben. Ebből kiindulva a tanulmány javaslatot fogalmazott meg a város kerékpáros főhálózatának kijelölésére. Ez a hálózat minden fontos városrész és minden jelentős forgalmat bonyolító intézmény, üzlet, hivatal biztonságos elérhetőségét lehetővé teszi. A hálózat 85 %-a táblázással, burkolatjelekkel kijelölhető és csak törökbálinti fenntartású utakon fut. Az alaphálózat további 15 %-a igényel kisebb-nagyobb beruházás jellegű fejlesztést, amit reálisan 3 – 6 év alatt lehet megvalósítani. Ezen szakaszok némelyike érinti a közútkezelő által fenntartott utat is. A fejlesztésekhez remélhetőleg hazai és európai külső forrásokat is igénybe lehet venni. A koncepció cselekvési tervének végrehajtásához a PJB kérésére Fernengel András pontosította a kért 4 000 0000 Ft felhasználásnak javaslatát. A vita során Csuka Attila úgy vélte, erre a feladatra sok a 4 millió Ft, max. 2 milliót javasolt, amit a többség 5 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással fogadott el. Palkóné Szabó Gabriella elismeréssel szólt a kezdeményezésről, elmondta, 14 éve beszélnek a kerékpárút hálózat-megvalósításáról, de csak beszélnek, mert eddig egyetlen cm sem épült meg. A képviselők a vitát követően elfogadta a Kerékpáros Koncepciót azzal, hogy a korábban javasolt pontosítások kerüljenek átvezetésre. A cselekvési terv végrehajtására 2 millió Ft-ot biztosítottak. A javaslatra 9 képviselő igennel, Turai István nemmel és Elek Sándor tartózkodással voksolt.

A témához kapcsolódóan Fernengel András önálló képviselői indítványban a Bálint Márton iskola udvarán 30 db kerékpártámasz rögzítéséhez kért önkormányzati forrást. A meglévő kerékpártámaszok telepítéséhez 40 m2, szegéllyel körülvett térkő burkolatra van szükség. A 8 cm vastag térkő várható beszerzési és lerakási költsége m2-ként 10 000 Ft nagyságrendű összeg. A képviselő-testület 400 000 Ft-ot biztosított a munka elvégzésére.

Gyors segítség a TTC Labdarúgó Szakosztályának

A testület a májusi ülésen úgy határozott, hogy ad-hoc munkacsoportot hoz létre a szakosztály fennmaradásához szükséges önkormányzati lépések lehetőségeinek vizsgálatára. A munkacsoport vezetésével Hajdu Ferencet bízták meg tagjainak Kiss Istvánt és Géczy Krisztiánt kérték fel. A közel 90 éves szakosztály a súlyos forráshiány miatt a teljes működésképtelenség határára került. A szponzori pénzek megszűnése miatt - amennyiben nem kap az önkormányzattól gyors segítséget - a szakosztály kénytelen lenne tevékenységét kényszerből beszüntetni és ez hatalmas veszteség lenne a sportszeretők számára.

A bekért dokumentumok vizsgálatát követően a munkacsoport szóbeli egyeztetést folytatott Zima Flóriánnal, a szakosztály vezetőjével is.

Hajdu Ferenc tájékoztatása szerint a Labdarúgó Szakosztály működtetéséhez évi 25 millió Ft-ra lenne szükség, a javasolt támogatási szerződés keretében az önkormányzat meghatározott feladatokra 13 millió Ft támogatást biztosít. Kiss István arról érdeklődött, nem kizáró ok-e a folyamatban lévő büntetési eljárás. Kailinger Ildikó jegyző válaszában elmondta, nem tudja mire vonatkozik az eljárás, de a TTC-nek szánt összeg szigorú szabályok szerinti költségvetési támogatásnak minősül, ezért arra kérte a képviselőket, fontolják meg a döntést. Vokány Erika kulturális és sportreferens arról tájékoztatta a grémiumot, az egyesület az önkormányzati támogatásokkal mindig elszámolt. A folyamatban lévő büntető eljárás egy korábbi szakosztályvezető ellen folyik, aki a szponzori pénzekkel nem tudott elszámolni.

A grémium 10 igen szavazattal Csuka Attila és Gyarmati Mihály tartózkodásával úgy döntött, hogy egyetért a szakosztály támogatásának szükségességével. A támogatási szerződés a TTC és az önkormányzat között jön létre, úgy hogy a támogatást csak a Labdarúgó Szakosztály használhatja fel a konkrétan meghatározott célokra és feltételekkel. A szerződésben az is rögzítésre kerül, hogy a támogatási összegből a szakosztály milyen célra mekkora összeget fordíthat. A szerződés alapján az önkormányzat a TTC-nek 3 évig, évente két részletben 13 000 000 Ft támogatást nyújt, de fenntartja magának azt a jogot, hogy a támogatás biztosításáról a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével döntsön. A TTC-nek a megállapodás aláírása előtt nyilatkoznia kell, hogy az egyesülettel szemben nincsen folyamatban rendőrségi, ügyészségi illetve bírósági eljárás. Az önkormányzat a támogatás felhasználásával kapcsolatban belső vizsgálatot rendelt el, az első évi támogatás második részletének kifizetését a vizsgálat eredményétől teszi függővé. A szakosztály negyedévente köteles beszámolni a PJB-nek és a HPB-nek tevékenységéről, a szakosztályban folyó sportéletről. A szerződésben a bajba jutott szakosztálynak vállalnia kell, hogy a meghatározott támogatáson túl további támogatási igényt nem nyújt be az önkormányzat felé. A fentieken túl további részletek is meghatározásra kerülnek a támogatási szerződés megfogalmazása során.

 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!