2018. április 20., péntek

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. szeptember 14. péntek, 10:56
a képviselőtestület szeptember 6-i üléséről

Iskolatej - Folytatódik a korai fejlesztés - Nem támogatják a légimentőket - Sikeres törökbálinti vívót támogatnak - Közszolgáltatási megállapodás a táncszínházzal -Tankönyvtámogatás – Településnév használat az Auchannak – Újragondolják a Civil Koncepciót - Nem épülhet halotthamvasztó a temetőben


Iskolatej ebben a tanévben is

Az Európai Unió által is támogatott iskolatej programban az önkormányzat 2004 óta vesz részt. Ennek keretében az általános iskolák I – IV. évfolyamán tanulóknak tanítási napokon 2 dl-es tejet biztosítanak. Az Unió fix összegű hozzájárulása mellett városunk esetében a fennmaradó rész 20 %-ára igényelhető támogatás a központi költségvetésből. A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a támogatás 100 %-os. Az idei évre szeptember 17-től december 21-ig 705 gyerek részére 2,2 millió Ft fedezet szükséges a tanulók iskolatejjel való ellátására. Ebből a visszaigényelhető támogatás ~730 ezer Ft, beérkezése a jövő évben várható. Az iskolatej program 2013. január 1-ét követő folytatására az általános iskolákat érintő fenntartóváltás következtében várhatóan az év végéig megjelenő új jogszabály ismeretében készül majd előterjesztés. A képviselő-testület 9 igen, Fernengel András nem szavazatával és Kiss István tartózkodásával igent mondott a fedezet biztosítására.


Folytatódik a Korai Fejlesztési Program

Az önkormányzat a kiadások csökkentése érdekében a bölcsőde idei költségvetésébe nem tervezte be a korai fejlesztés költségeit. Az első félévben a források átcsoportosításával még meg tudták oldani a fejlesztő szakember foglalkoztatását, de szeptembertől ezt már nem tudják kigazdálkodni. Csokonáné Vízkeleti Ildikó kérelemmel fordult a képviselő-testülethez és a szolgáltatás további biztosítása érdekében bruttó 480 000 Ft támogatást kért a Segítő Kéz Szolgálat számára. Ebből az összegből az idei év további négy hónapjára biztosított lesz, hogy a rászoruló 7 gyermek heti 2 alkalommal 3 órában továbbra is igénybe tudja venni a fejlesztéshez elengedhetetlen segítséget. A képviselők egyhangú szavazással támogatták a kért összeg biztosítását, így a 2008-ban bevezetésre került program tovább folytatódhat.

A képviselő-testület márciusban úgy határozott, hogy takarékossági okok miatt az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézményeket 2012. július 1-től a Segítő Kéz Szolgálat keretein belül kívánja működtetni. Ezért a Szérűskert Bölcsőde május 31-ével – mint önálló intézmény – megszűnt. Az átszervezéshez kapcsolódó költségvetési beszámolót és a vagyonátadási jelentést a testület elfogadta.


Nem támogatják

A Medicopter Alapítvány támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Az alapítvány célja, hogy az ország teljes területén elősegítse a hatékonyabb légi-mentést és tevékenységük ellátásához tárgyi és személyi feltételeket biztosítson. A jelenlegi gazdasági válság a légi-mentőket sem kíméli. A szigorú működési költségvetési keretükben nincs fedezet az eszközök pótlására, fejlesztésekre, a nem várt meghibásodások elhárítására. A gépeket a legkiválóbb mentési eszközökkel kell felszerelni, félévente, évente az alkatrészeket fel kell újítani, ezért nagy szükségük van a támogatásra. A Medicopter Alapítvány felvállalta, hogy szponzorokat, támogatókat keres, hogy a légi-mentés zavartalanul működhessen. A testület úgy döntött, forráshiány miatt nem áll módjában az alapítványt támogatni. A javaslatot 8 igen, Csuka Attila és Rothauszky Györgyné nem szavazatával és Kiss István tartózkodásával fogadták el.  Rothauszky Györgyné azt javasolta, 100 000 Ft-tal támogassák a légi-mentés működését, de a módosító javaslatot a többség 4 igen, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással elutasította.


Törökbálinti tőrvívót támogatnak

Egy törökbálinti sikeres vívó édesapja támogatási kérelemmel fordult a testülethez. Az ötszörös magyar bajnok eddigi összeredményei alapján 21 versenyben állhatott a dobogó legfelső fokán. A család tősgyökeres törökbálinti, 3 gyermeket nevelnek. Az édesapa a nemzetközi versenyekre való eljutás költségeire 200 000 Ft támogatást kért a helyi döntéshozóktól. A PJB javaslatát elfogadva a grémium 10 igen szavazattal, Fernengel András tartózkodásával 100 000 Ft odaítéléséről határozott.


Közszolgálati megállapodás

A PR-Evolution Company hosszabb távú, 3 évre szóló megaállapodásra tett ajánlatot az önkormányzatnak. A megállapodás formájában elküldött ajánlat tartalma alapján kedvező feltételeket biztosít Törökbálint táncművészeti értékeinek feltárásához, gondozásához, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismeréséhez. A megállapodás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az előadó-művészeti törvény változásának feltételei miatt a táncszínház amennyiben valamely önkormányzattal minimum 3 évre közszolgáltatási szerződést köt, akkor 2014-ben a kiemelt kategóriában tudnak pályázni. Az állami finanszírozás összegének van egy minimum határa, amely biztosíthatja az együttes működését. Az elfogadott megállapodás egy hosszú távú együttműködést tesz lehetővé, ennek keretében egy-egy évadra két gyermek- és egy felnőtt előadást térítésmentesen biztosítanak. Egyebek mellett kedvezményesen részt tudnak vállalni egyéb események szervezésében is.

 

Tankönyvtámogatás

A képviselő-testület az elmúlt évekhez hasonlóan 4 000 000 Ft keretösszeget szavazott meg a két iskola igazgatójának kérelme alapján azok számára, akik családjában gondot okoz az iskolakezdés. A város vezetése elsősorban a tankönyv és tanszerbeszerzést támogatását biztosította az arra rászorulóknál. Az idei költségvetésbe ez a támogatási forma nem került be, mivel azonban egyre több család kerül bizonytalan anyagi helyzetbe, egyre nagyobb szükség van a támogatásra. A két iskola között a törökbálinti tanulók arányában osztja meg a kért összeget. A javaslatot 10 igen szavazattal és Kiss István tartózkodásával fogadták el.


Cora helyett Auchan Törökbálint

Határozatlan időre, 9 igen szavazattal és a két alpolgármester tartózkodásával a képviselő-testület engedélyezte az Immochan Magyarország Kft, illetve az Auchan Magyarország Kft számára, hogy a tulajdonukba került Cora áruház elnevezésében tevékenységük során a Törökbálint településnevet használhassák. Felhatalmazták a polgármestert az engedély visszavonására abban az esetben, ha a cég az „Auchan Törökbálint Kereskedelmi Központ” nevet olyan módon használná, amivel az önkormányzat jó hírnevét vagy lakosságának érdekeit sértené.


Újragondolják a Civil Koncepciót

A civil szervezetekkel történő együttműködésre Civil Koncepció megalkotásáról döntött a testület. A februárban elfogadott javaslat szerint felkérték a polgármestert és Hajdu Ferenc alpolgármestert, hogy a civil szervezetek bevonásával gondoskodjon annak elkészítéséről. A koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat körülményeinek meghatározása, amelyet a kölcsönösség és a partneri viszony jellemez. A koncepció a helyi civil társadalom szervezeteivel való együttműködés és támogatás elveit rögzíti, amely a helyi igényeket, elvárásokat jogi szabályozásokat figyelembe véve állítják össze. A Civil Koncepció tervezete mellett az előterjesztés készítője összeállított egy a helyi társadalmi és civil szervezetek és alapítványok kapcsolatrendszerének kérdéseiről, a Civil Kerekasztal létrehozásáról, valamint az egységes pályáztatási rendszerről szóló rendelet-tervezetet is, melynek véglegesítésére a társadalmi egyeztetések után kerülhet majd sor.

A Tükörhegyi Közéleti Egyesület, mint a város egyik legaktívabb és legnagyobb tagsággal rendelkező civil szervezete előzetesen véleményezte a dokumentumot. Az ülésen meghívottként részt vevő egyesület elnöke, Szőke Péter örömét fejezte ki, hogy a város vezetése figyelmet és energiát fordít a koncepció kidolgozására. A szándékot feltétlenül elismerésre méltónak tartják, azonban a megközelítés és a kezdeti körülmények sajnos ellenérzéseket keltenek, és komoly korrekcióra szorulnak. A TKE a koncepciót véleményezésre eljuttatta Varga Csabának, aki országosan elismert szakemberként az elmúlt egy évben szakmailag is segítette ebben a témában munkájukat. Varga Csaba szociológus, társadalomtudós, címzetes egyetemi docens, a Stratégiakutató Intézet elnöke véleményének részlete az alábbiakban olvasható: „…Ez a felfogás vagy megközelítés a tíz vagy húsz évvel ezelőtti civilértelmezésből indul ki. Régen elavult. A maga nemében korrekt, semleges, de hatékonysága minimális lesz. Azzal, hogy a civil kerekasztalt az önkormányzat hozza létre, ezzel a folyamatot vezérelni szeretnék. Ez részben felülről vezéreltség. A baj inkább az, hogy a helyi együttműködést csak formálisan akarják javítani, s ugyanakkor politikailag arra törekszenek, hogy a kerekasztal számukra semmilyen konfliktust ne okozhasson.
Készítői azt sem értik, hogy az önkormányzat számára most miben és hogyan lenne létfontosságú a tényleges civil részvétel. A békés jószándék csak korlátozottan támogatja a városi társadalom önfejlesztését és a közösségi tudat újrateremtését.  …”

Azonban nem ez volt az egyetlen kifogás. Sajnálatukat fejezték ki azért is, hogy az anyag elkészítésért felelősek nem a téma súlyához mért igyekezettel állították össze a gyakorlatilag „plagizált” anyagot. A társadalmi vitára szánt összeállítás 99%-ban megegyezik Hajdúdorog városéval, egy-két javítás és a város nevének kicserélése csak a különbség. Az egyesület úgy véli, a helyi közélet és civil társadalom számára méltatlan egy ilyen plágium előterjesztése. Helyette a helyi szellemi közösségek által összeállított, helyi sajátosságokra építő és nem csak az általános dolgokra koncentráló koncepció az elfogadható.

Turai István polgármester a témával kapcsolatban elmondta, megkövet mindenkit, akit abban a téves hitben tartott, hogy a szellemi terméke lenne az előterjesztés mellékletét képező koncepció.

A képviselő-testület 10 igen és Kiss István nem szavazatával úgy határozott, újragondolásra és újrafogalmazásra visszaadja a polgármesternek a Civil Koncepciót. Turai Istvánt arra kérték, hogy az új javaslat összeállításában tájékozódjon a helyi civil szervezetek véleményéről, készítsen olyan koncepciót, amely magában hordozza a részvételi demokrácia kiteljesítésének lehetőségét.


A temetőben nem épülhet halotthamvasztó

A márciusi testületi ülésen a grémium az Adytum Kft halotthamvasztó építésére vonatkozó szándékáról tárgyalt. A tervezett épületet a temető melletti telekből leválasztott 4 000 m2 -es területen helyezték volna el. A kft közérdekű kötelezettségvállalásként felajánlást tett a törökbálinti ravatalozó megterveztetésére és felépítésére. A lakóterületek közelsége miatt a hely kiválasztása ellen jelentős lakossági tiltakozás indult a Rudák-telepen és a Tükörhegyen. Júniusban Csuka Attila sürgősségi előterjesztésben kérte, hogy a testület alakítsa ki állásfoglalását a halotthamvasztó ügyében.

A VFKB elnöke Gyarmati Mihály, Fernengel András és dr. Hajós Béla és a város főépítésze Csenger-Zalán Annamária július 2-án meglátogatták a cég szolnoki hamvasztóját. Az ott tapasztaltak és a lakossági tiltakozás figyelembe vételével a témában új határozat született. Az aktuális változat szerint - amit 9 igen, Csuka Attila nem szavazatával és Kiss István tartózkodásával fogadott el a grémium, nem támogatják a halotthamvasztó telepítését a törökbálinti temetőben. Támogathatónak tartják viszont a létesítést a város keleti szélén a budaörsi temető mellett. Az itt kialakítható telket viszont úgy kell kiszabályozni, hogy azon csak halotthamvasztó létesülhessen, temető nem. A polgármestert arra kérték, hogy az állásfoglalásról tájékoztassa az Adytum Kft-t és az ingatlan tulajdonosát.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!