2018. április 20., péntek

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. október 29. hétfő, 18:42
a képviselő-testület október 11-i üléséről

Alternatív gyógyászati központ - Átgondolja az önkormányzat a támogatási gyakorlatot - Továbbra is bérelt helyiségben marad a polgármesteri hivatal egy része - Szerződés kényszerhelyzetben - A helyi iskolák januártól is önkormányzati forrásból működnek - A babagyűjtemény visszakerül a tulajdonosokhoz - Mi legyen a nyárfasorral - Önfenntartó ökoház - Új határozat az iskolaprojektről


Alternatív gyógyulást segítő központ létesülhet

Dr. Kerekes János az Oradent Bt. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, a felnőtt háziorvosi rendelőben lévő üresen álló 19 m2-es helyiséget adják bérbe számára, ahol alternatív gyógyulást segítő központ létrehozását tervezi. Indokolása szerint a jobb életminőség kialakításához tudatos szemléletváltásra van szükség, ennek kialakítása érdekében a Bt. megbízása alapján jól képzett, felkészült szakemberek holisztikus módszerekkel segítenék az arra rászorultakat. Kezdetben egyebek mellett különféle masszázsfajták, mozgásterápia, góckutatás, homeopátiás szaktanácsadás, pszichológia, személyiség analízis állna az érdeklődők rendelkezésére. A kezeléseket és a szaktanácsadást térítés ellenében végeznék, a fizetendő összeg mértékét alkalmanként a megbízott szakember határozza meg.

A háziorvosi rendelő működtetője a Városgondnokság, ezért a jelenleg üresen álló helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződést velük kell megkötni. Az előterjesztés szerint a helyiség havi bérleti díja bruttó 19 ezer Ft, valamint 6 ezer Ft közüzemi díj, amely tartalmazza az áram, a víz és csatorna használatát, a szemétszállítás és a fűtés díját. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelkedhet, a közüzemi díjak a szolgáltatási díjak emelésének mértékével növekedhetnek.  A szerződést határozatlan időre kötik, azonban 60 napos felmondási idővel indokolás nélkül bármikor felmondható.

A képviselő-testület 11 igen és Kiss István nem szavazatával hozzájárult a József Attila utca 35. szám alatti 19 m2-es helyiség alternatív gyógyászati központ létesítésére történő bérbeadásához.

 

Átgondolják a támogatási gyakorlatot

A Cigány nemzetiségi Önkormányzat elnöke 700 ezer Ft összegű támogatási kérelemmel fordult a testülethez. A CNÖ már több éve oszt csomagokat karácsony előtt a hátrányos helyzetű családok részére, ebben az évben sem szeretnének eltérni a korábbi gyakorlattól, de költségvetésükben erre nincs fedezet.

A kérelem tárgyalása során a szakbizottság ülésén felmerült, át kellene gondolni a hátrányos helyzetű családok támogatásának gyakorlatát. Az önkormányzat forrásai egyre szűkebbek, ezért a szociális támogatások nyújtása során is egységes elvek mentén, következesen fognak eljárni, úgy hogy figyelemmel lesznek arra, hogy folyamatosan nő a rászorulók száma. Az illetékeseknek arra kell törekedni, ne legyenek a városban olyan rászorulók, akik semmilyen támogatást sem kapnak, míg mások akár több helyről is segítséghez jutnak.

Az önkormányzat fontosnak tarja és támogatja a CNÖ azon tevékenységét, amely a nemzetiség érdekeinek védelmével és képviseletével, közügyeinek intézésével kapcsolatban ellát. A rászorulók támogatása, a segélyezés azonban elsősorban önkormányzati feladat. Annak nincs akadálya, - hogy amennyiben saját költségvetésük lehetővé teszi – ilyen tevékenységet ellássanak. Az önkormányzat a továbbiakban nem szeretné folytatni azt a gyakorlatot, amely szerint a CNÖ és az egyes karitatív szervezetek az önkormányzat által biztosított támogatásból osszanak adományokat a rászoruló családoknak, mert ez szétaprózza az amúgy is szűkös forrásokat.

A hátrányos helyzetű családok támogatását és a kialakítandó egységes támogatási gyakorlatát új alapokra szeretné helyezni az önkormányzat. Ebben számítanak a karitatív szervezetek, egyéb egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok részvételére és együttműködésére is.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal úgy határozott, köszönettel fogadta és megismerte a CNÖ karácsonyi csomagosztásra vonatkozó kérelmét, de arról egyelőre nem hoz döntést.  A hátrányos helyzetű családok támogatásával kapcsolatos gyakorlat kidolgozására a jegyzőt és a polgármestert kérték fel. A gyakorlat kialakítása során egyeztetniük kell az érintett civil szervezetekkel és a nemzetiségi önkormányzatokkal is. Az új alapokra helyezett támogatási rendszer kidolgozásának célja az, hogy a hátrányos helyzetűek támogatására olyan egységes gyakorlat kerüljön kialakításra, amely a települési és a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésén, közös részvételén alapul, valamint biztosítja, hogy valamennyi rászorulóhoz eljut a támogatás.

 

A hivatal egy része továbbra is marad a GL-Outletben

A képviselő-testület 9 igen, Hajdu Ferenc és Kiss István nem szavazatával valamint Elek Sándor tartózkodásával úgy döntött, hogy 2013. december 31-ig meghosszabbítja a GL Outlet Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft-vel a polgármesteri hivatal kihelyezett egységének helyt adó 753 m2 alapterületű helyiség bérleti és szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Felkérték a jegyzőt, hogy a következő évi költségvetésbe szerepeltesse a bérleti és szolgáltatási díj, valamint a közművek 2012. évi díjának inflációval emelt összegét. (Tavaly bérleti és szolgáltatási díj, valamint közműköltség címén mintegy 35,2 millió Ft került átutalásra.) A határozat arra is kitért, hogy a jegyzőt arra kérik, gondoskodjon egy olyan koncepció elkészítéséről, amely a hivatal településközpontban történő elhelyezését lehetővé tenné.

A 2010. májusban megkötött bérleti szerződést legutóbb egy évvel ezelőtt módosították, az év végén azonban lejár. Az előterjesztés készítője szerint az eltelt idő alatt az ügyfelek elégedettségüket fejezték ki a színvonalas körülmények közötti ügyfélfogadás kapcsán. A 140-es buszjárat és a Bálintbusz a település bármely pontjáról elérhetővé teszi a kihelyezett irodákat a város lakói számára.

 

Sok a bizonytalanság – de igent mondtak a szerződésre

A járási hivatal szervezésével összefüggő megállapodás megkötésére hosszú vita után, 8 támogató szavazattal és Csuka Attila, Hajdu Ferenc, Kiss István valamint Rothauszky Györgyné tartózkodásával mondott igen a helyi döntéshozó grémium.

A vonatkozó kormányrendelet augusztusban döntött a járási hivatalok illetékességi területéről és a járások székhelyéről is. Mint azóta már ismert, az első hírekkel ellentétben Törökbálint nem Budakeszihez, hanem Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta és Tárnok települések részvételével az Érdi Járáshoz fog tartozni. Az a felterjesztés, amely szerint Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom és Budaörs - utóbbi járásközponttal - egy új járást alakíthasson, sikertelen volt.

A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a járási hivatal törzshivatalból és igazgatási szervekből áll majd. Előbbihez kerülnek át az okmányirodai feladatok, valamint a már meglévő és a jövőben létrehozandó kormányablakok. A járási hivatal szakigazgatási feladatához tartoznak a gyermekvédelmi és gyámügyi, egyes szociális feladatok, a járási építésügyi hivatal, amely elsősorban építés-felügyeleti és kisebb mértékben építéshatósági feladatokat lát majd el. Ide tartoznak az állategészségügyi és élelmiszerellenőrzési valamint élelmiszerbiztonsági feladatok; a földművelésügyi és falugazdászi, az ingatlanügyi és telekalakítási és népegészségügyi feladatok is. Ezzel még valószínű nincs vége a felsorolásnak, később meghatározandó feladatokkal is bővülhet a sor.

A jegyző tájékoztatása szerint a jelenlegi elképzelés szerint az Érdi Járási Hivatal 90 fővel jön létre. Ahhoz, hogy a járáshoz tartozó polgármesteri hivatalok milyen arányban adnak át munkatársakat nincs jogszabályi előírás. A feladatok és a hatáskörök változása - jelenleg – azokat a polgármesteri hivatalokat érinti, amelyek körzetközponti feladatokat látnak el. A jelenleg ismert információk szerint Törökbálintról mindössze a lakcímnyilvántartás, a jegyzői gyámhatóság, valamint egyes alanyi jogon járó szociális ellátások kerülnek át a járáshoz.

A járási hivatalok szervezése abba az irányba halad, hogy a helyi hivataloktól a lakosság arányában kívánják a dolgozókat átvenni. Városunk esetében ez mintegy 10 főt jelentene, de valójában ennyi munkatársra jutó feladat nem kerül át a járási hivatalhoz. Az sem kizárt, hogy a polgármesterek és a jegyzők további államigazgatási feladatot kapnak a közeljövőben, de az erre vonatkozó jogszabályok még nem készültek el.

A változás pozitívuma, hogy Törökbálinton 2013. január 1-jétől létesül egy kirendeltség, amely a következő év októberétől kormányablakká bővül, így a lakosság részére lehetőség lesz a helybeni ügyintézésre. Az ehhez szükséges helyiséget és technikát azonban az önkormányzatnak kell biztosítania ingyenes használat címén.

A vonatkozó törvény alapján október 31-ig kell azokat a megállapodásokat megkötni, amely az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adásáról és a létszám átadásáról rendelkezik. A kormányzati törekvések azonban azt szorgalmazzák, hogy a megállapodások már október közepén jöjjenek létre.

A képviselő-testület – kissé visszafogottan fogalmazva - egyáltalán nem lelkesedett a megállapodás aláírása kapcsán. (Hogy ki mit mondott, „élőben” meghallgatható, megnézhető az önkormányzat honlapján a testületi ülésről készült videóban.) Többen is kétségeiknek adtak hangot, Turai István polgármester pedig úgy vélte kényszerhelyzetben vannak. A megállapodással kapcsolatban azt mondta, milyen szerződéskötés az, aminek a szövegét a kormányhatározat határozza meg.

A járási hivatalok megszervezése a járási biztosok feladata. Kailinger Ildikó jegyző kezdeményezésére a helyi hivatal munkatársai informálisan apparátusi értekezlet keretében tájékozódhattak a januártól életbe lépő változásokról.

A dolgok jelenlegi állása szerint egy Törökbálint nagyságú település köztisztviselői kara 23 fő, ennyit finanszíroz majd az állam. Úgy tűnik, sokan kerülhetnek nehéz helyzetbe, ezért az illetékeseknek át kell gondolni, mikor szolgálják jobban a hivatalban dolgozók érdekeit.

A többségi szavazattal elfogadott határozat felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó kormányrendelet melléklete szerinti megállapodást az alábbi feltételek szerint kösse meg a Pest Megyei Kormánymegbízottal:

A járási hivatal törökbálinti kirendeltségének létrehozására és a következő év októberében kialakítandó kormányablak céljára ingyenes használatra átengedi a művelődési ház második emeletének ráccsal lezárt területén fekvő irodákat, amelyek korábban a polgármesteri hivatal részbeni elhelyezésére szolgáltak. Az összesen négy helyiség átadására két ütemben kerülhet sor. Kettőt januártól, a további kettőt pedig októbertől biztosítják. Az üzemeltetési költségek területtel arányos része a Pest Megyei Kormányhivatalt terheli.

A járási hivatalhoz átadandó köztisztviselői létszámot minimum 5, maximum 10 főben állapították meg. A személyek kiválasztásánál a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: a köztisztviselő által ellátott feladat elkerül-e a hivataltól; a köztisztviselő szakképesítése csak egy adott területre szól vagy generalista; rendelkezik-e az előírt szakképesítéssel vagy a közeljövőben várható-e annak megszerzése, továbbá jelentkezett-e kormányablak ügyintézői képzésre, és ha igen, várhatóan felvételt nyer-e.

A képviselő-testület a járáshoz átkerülő köztisztviselők hivatali használatában levő berendezéseket és eszközöket (telefon, számítógép, íróasztal, szék, szekrény) ingyenes használatba adja.

 

A törökbálinti iskolákat januártól is önkormányzati forrásból működtetik

A nemzeti köznevelési törvény vonatkozó rendelkezései 2013. január 1-től lépnek hatályba az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről. A települési önkormányzatoknak a működtetésről csak abban az esetben kell nyilatkozniuk, ha a 3000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzata felmentést kíván kérni működtetési kötelezettsége alól.

A Hajdu Ferenc alpolgármester által jegyzett előterjesztés felhívta a figyelmet arra is, hogy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vonatkozásában 2013. január 1-től kezdődően az önkormányzatok a működtetési feladatok ellátásával nem szereznek fenntartói jogokat a 2012. december 31-ig a fenntartásukban álló köznevelési intézmények vonatkozásában, továbbá a működtetéshez nem igényelhetnek központi költségvetési hozzájárulást vagy támogatást. Ez azt jelenti, hogy a nem szakmai dologi kiadások, épület karbantartásának, felújításának költségei az önkormányzatot terhelik, de a köznevelési intézmény pedagógiai szakmai feladatellátást érintő döntésekkel kapcsolatos jogosítványa nem lesz. A törvény egyébként lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy e működtetési kötelezettség alól felmentést kérjen. Amennyiben kérelemmel nem él, úgy elfogadja, hogy a törvény szerinti működtetési feladatokat ellátja. Felmentési kérelemmel legközelebb 2015-ben élhet az önkormányzat.

A képviselő-testület 10 igen és Kiss István nem szavazatával úgy határozott, oktatási intézményeit a továbbiakban is saját forrásai terhére kívánja működtetni. Ez azt jelenti, hogy a működtetés keretében saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.

 

A babagyűjtemény visszakerül a tulajdonosokhoz

A helyi grémium 2011. áprilisi határozatában felkérte a jegyzőt mérje fel, mennyibe kerül a Scheirich Antalné hagyatékából 15 évre vagyonkezelésre felajánlott babagyűjtemény megfelelő helyen történő bemutatása. A gyűjteményt a falumúzeumban bemutatták, a kiállítást nyitva tartása alatt 640-en, főleg a város iskoláiba járó gyerekek látogatták.

A kiállítás lebontása előtt a gyűjteményt szakértői zsűri is megtekintette. A felkért szakértők véleményének figyelembe vételével a testület úgy döntött, hogy a babagyűjteményt nem veszi a felajánlott 15 évre vagyonkezelésbe, egyben megköszönték a kiállítás lehetőségét. A falumúzeum vezetőjét arra kérték, hogy az átvett anyagot szakszerűséggel szolgáltassa vissza tulajdonosainak.

 

Mi legyen a nyárfasorral?

A Bajcsy-Zsilinszky utcai nyárfák állapota az utóbbi években jelentősen leromlott. A szolgáltató-sorról hetente érkeznek a polgármesteri hivatalhoz gallyazást – kivágást sürgető bejelentések, mert a törékennyé vált elszáradó fák a parkoló autókat veszélyeztetik.

A polgármesteri hivatal környezetvédelmi ügyintézője által készített előterjesztés szerint a probléma kezelésére a leggazdaságosabb megoldás a gyorsan öregedő nyárfasor egyben történő kivágása, majd a fasor azonnali újratelepítése lenne. Még az ősz során olyan fákat kellene ültetni, amely egységes, szép állományt eredményezne. Azt is megjegyezte, hogy az összes fa egyszerre történő kivágása egyfajta „sokkhatást” eredményezne, mert bármennyire idősek szárazak és veszélyesek a Bajcsy-Zsilinszky utca 1980-as években telepített fái, szerves részei a már megszokott városképnek.

A másik lehetőség a terület fáinak három szakaszra bontott cseréje, ezt három évre lehetne ütemezni akár úgy is, hogy az egyes szakaszokra más-más fajtákat ültetnek.

Arra is lehetőség van, hogy a lehető legtöbb fa megtartására törekedve a megmaradó fáknál ifjító metszést végezzenek, ez a megoldás a végleges cserét pár évre elhalasztja, de ebben az esetben minden évben el kell végezni a teljes fasor metszését, mert az elszáradás valószínűleg már nem fordítható vissza.

A VFKB és a PJB is a nyárfasor teljes kivágását és pótlását támogatta. A polgármester viszont a teljes állomány fenntartó metszését és a fasor kezelésének 3 éves intézkedési tervének elkészítését javasolta elfogadásra.

A VFKB határozati javaslatát 6 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással elutasították, a polgármester által kért változatot 8 igennel, Fernengel András nem szavazatával, valamint Rothauszky Györgyné, Csuka Attila és Albert Gábor tartózkodásával fogadták el a képviselők.

 

Önfenntartó ökoház Törökbálinton

A polgármester egyik júliusi fogadóóráján Csömör Hermina egy ökoház építéséhez kérte az önkormányzat segítségét. Célja, egy olyan lakómodell létrehozása, amely a kisemberek szintjén megmutatja, miként tehetünk többet az élhető jövő megvalósításáért. Az ötletgazda szerint a dombház saját energiaszükségletének jelentős részét megtermelné (napkollektor, szélerőmű) és természetes hőszigetelési rendszerével a változó éghajlati körülmények között is minimális lenne az energiaszükséglete. A lakómodulhoz kapcsolódóan egy egészséges élelmiszereket biztosító házi mini-gazdaság létrehozása is célja. Törökbálinton körülnézve a Rudák-telepi önkormányzati telket megfelelőnek találta elképzelései megvalósításához.  A telekre azonban a Péliföld Örökzöld Egyesület együttműködés keretében magánbölcsődét épít, a pályázaton nyertek, de forráshiány miatt egyelőre várólistás a megvalósítás.

A főépítész véleménye szerint dombház és a tervezett életforma megvalósítására a külterületi mezőgazdasági területek alkalmasak, valamint az övezeti előírások is megfelelő keretet biztosítanak a ma egyre nagyobb népszerűségnek örvendő elképzeléshez.

 

Nyilvános az iskolaprojektre vonatkozó legújabb határozat

A képviselő-testület több alkalommal is zárt ülésen tárgyalt a 16 + 8 tantermes tagiskola építésének ügyéről. A nyilvánosságra hozott döntés szerint visszavonták a szeptember 20-i rendkívüli ülésen elfogadott határozatot. (Testületi döntések szeptember 20. Az iskola továbbépítésének helyzete)
A legújabb változat szerint felhatalmazták a polgármestert, hogy az iskolaépítéssel összefüggő módosított magánbefektetői követelések ellentételezéséről szóló következő határozatot küldje meg a magánbefektetőnek.

A következő évek önkormányzati gazdálkodása bizonytalanságaira is tekintettel a beruházás során felmerült – leállás kapcsán, valamint az állagmegóvással összefüggésben keletkezett – költségekből az önkormányzat a MNV Zrt. által, a DVM Group részéről elkészített szakértői véleményére alapozva összesen 700 millió Ft költség viselését vállalhatja fel a magánbefektetői követelés ellentételezésére, amelyben a koncessziós díjösszeg és a döntéshozatal napján 2012. október 11-én hivatalos euro/forint árfolyamos számolt árfolyam különbözet is szerepel. Az önkormányzat által felvállalható költségtérítésből 2012-ben 500 millió, 2013-ban 100 millió és 2014-ben 100 millió Ft kifizetésére kerülhet sor.

A város önkormányzata szükségesnek tartja, hogy az elkészült intézmény a város közoktatási, köznevelési céljait szolgálja, így az üzemeltetésre történő átadását kéri az államtól. Az állam felé tett nyilatkozatában az önkormányzat már felvállalta, hogy az építkezés befejezését – használatba vételét – követően az állami tulajdonban lévő létesítmény üzemeltetési költségeit viseli a város: a vagyonbiztosítás; az innovációs járulék; a karbantartás, felújítás, kertészet; az őrzés és a vagyonvédelem; a takarítás; valamint a közüzemi díjak költségeit.

Felhatalmazták a polgármestert, hogy a magánbefektetővel – megállapodás esetén – a követelés finanszírozásáról szóló megállapodást aláírja. Arra is felkérték, hogy a döntésről a nemzeti fejlesztési Minisztériumot és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t soron kívül értesítse, illetve a magánbefektetői követelés rendezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

 


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!