2018. április 22., vasárnap

Logo

Címlap Helyi közélet Tegyünk együtt a jobb tájékoztatásért!

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Tegyünk együtt a jobb tájékoztatásért! PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Kailinger Ildikó   
2013. április 08. hétfő, 20:49
Kailinger Ildikó, jegyző kérése a Törökbálinti Polgárokhoz


Tisztelt Törökbálinti Polgárok!


Városunk jegyzőjeként különösen fontosnak tartom, hogy a lakosság és a különféle szervezetek időben értesüljenek az őket érintő közérdekű információkról.

A tájékoztatás egyik gyors és hatékony módja az Önkormányzat elektronikus hírlevél küldő szolgáltatása, az e-Hírlevél, amelyen keresztül közvetlenül, hiteles forrásból értesülhetnek a legfrissebb információkról. Az ingyenes szolgáltatásra Törökbálint hivatalos honlapján lehet regisztrálni, s ehhez csak a nevet és e-mail címet kell megadni. Az Önkormányzat a regisztrációs adatokat bizalmasan kezeli, azokat más célra nem használhatja fel.

Mindazoknak, akik igénybe veszik a szolgáltatást, szükség szerint, de legalább heti rendszerességgel tájékoztatást küldünk a lakosságot érintő közérdekű információkról, az Önkormányzat aktuális híreiről, felhívásairól, rendeleteiről, az ügyintézési tudnivalókról, pályázati lehetőségekről, a képviselő-testületi döntésekről, továbbá a Bálinti Műsor, így a művelődési ház, a helyi civilszervezetek és a sportegyesületek programjairól.

Kérem Önöket, együttműködésükkel támogassák a Polgármesteri Hivatal kezdeményezését és regisztráljanak az e-Hírlevélre! Szíves segítségüket előre is köszönöm.

 


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (6)
6 2013. július 10. szerda, 23:58
Peet
Tisztelt dr. Lengyel Andrea ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogásznő!
Bizton állíthatom, igyekeztem figyelmesen végigolvasni reagálását, s nem igazán sikerült eldöntenem, hogy kilétem, vagy gondolataim zavarják-e jobban!
Minden olyan esetben, ahol a rendszer nem ragaszkodik 16 karakteres regisztrációhoz, én ezen a néven szoktam regisztrálni, pusztán praktikus okokból. Aki ismer, az tudja, aki meg nem, akkor az úgy jár, mint most Ön! De hogy olthatatlan kíváncsiságát kielégítsem: Pilis Péter vagyok, s több, mint 50 éve élek Törökbálinton. Következésképpen Törökbálint közelmúltja nekem mond valamit.
Higgye le, nem csupán az Ön által leírtakból ismerem az intézményi… és a kereskedelmi… besorolás közti különbségeket. De engedje meg, hogy erős kétkedéssel fogadjam, hogy az aláírók - ily rekord idő alatt - legalább minimálisan elvárható szinten tudják értelmezni a két besorolás közötti különbséget, ami feltétlen szükséges egy ilyen döntés megalapozásához! Hogy egy ilyen átminősítés milyen hatással van a környező ingatlanárakra, merő feltételezés! Erre vonatkozó számítások nem készültek! Ezt tényekkel Ön sem támasztotta alá, ami egy népi kezdeményezést szervező, magasan kvalifikált jogásztól- hasonló esetben - joggal lenne elvárható! Széchenyi téri lakásom eladásakor az eladási árra semmilyen hatással nem volt. Más szempontok döntöttek.
Ön egyszerűen fordítva ül a lovon! Nem az Óvoda és a még építés alatt álló iskola mellett létesítettek „hulladékkezelőt, lerakót”, hanem éppen ellenkezőleg!!!!!!!! A még be sem fejezett építkezés láttán ennek ellenkezőjét állítani nevetséges!!!!!! Az fel sem merül Önben, hogy annak idején amikor ezeket az intézményeket megtervezték fordítottak-e kellő figyelmet mondjuk például környezettanulmányra? Vagy amikor az építési területbe be nem vont- többek által lelkesen használt labdarúgó pályát minden oldalról körül kerítették. Akkor miért nem tetszettek tiltakozni?
A meglehetősen heves vihart kavaró átminősítés egy olyan területet érint, ahol az idők múlásával változó minősítések egyike sem fedte le a tényleges használatot. A telepengedélyek, működési engedélyek kiadásra kerültek.
Az Önkormányzat amolyan hiánypótlásként végre megtalálta a megfelelő minősítést egy évek óta lényegében változatlan módon használt területre. Lehet, hogy gyökerei a tatárjárás idejére nyúlnak vissza, de amennyiben Ön a múlt történéseiből csak az érvelésének megfelelő momentumokat ragadja ki, akkor azt kockáztatja, hogy érvrendszere egyre messzebb kerül a – joggal elvárható – tárgyilagosságtól. Ez pedig egy ehhez hasonló „népi megmozdulás” szervezésénél megítélésem szerint alapkövetelmény! Egy ilyen horderejű döntés meghozatalánál pusztán a tömegpszihózis eszközeire támaszkodni óriási felelősség!
Az nem lehetséges, hogy képviselőjük – és esetleg mások - másként vélekednek, vagy mindenki, aki az Önétől eltérő véleményt vall a magáénak, az csak rossz ember lehet?
Teljes mértékben elismerem Lepsényi Laci bácsiék munkásságát, tevékenységük továbbvitelét magam is fontosnak tartom, de a környezetvédelem ügyét, s egy lakóközösség valós érdekeit a realitások figyelmen kívül hagyásával csak zsákutcába lehet juttatni.
5 2013. július 04. csütörtök, 10:55
Lengyel Andrea
Tisztelt Peet!

Ne tudom, ki Ön és miért nem névvel írja a sok száz embernek, hogy ideje felnőni. Legyen szíves, nevezze meg magát! Az itt lakó emberek pontosan felismerték az érdekeiket, két nap alatt reagáltak a felmerült problémára.

Szíves tájékoztatásul közöm Önnel, hogy csak a különösen jelentős zöldövezetet igénylő INTÉZMÉNYI terület véd meg minket attól, hogy ne legyen lakóövezet, óvoda és iskola mellett (Óvoda utcában!) HULLADÉKKEZELŐ és/vagy HULLADÉKLERAKÓ.

Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy elolvassa és értelmezi az alábbi OTÉK kivonatot. Ebből kiderül, hogy a jelenlegi besorolás mellett nem csak „papírtologató” tevékenység folytatható, most is lehet többek között a Biofilter Kft. által 1998-ban ígért és a tábláján szereplő oktató tevékenységet folytatni.

Intézményi terület
17. §
(1) ]Az intézmény terület ELSŐSORBAN igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az intézmény területen elhelyezhető épület – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül -:
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) kulturális, közösségi szórakoztató,
d) hitéleti és
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, továbbá más lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon (önálló lakó vagy más rendeltetésű épületben meghatározott szintszám felett) alakítható ki.

Kereskedelmi, szolgáltató terület
19. §
(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület ELSÓSORBAN környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

Csakhogy az M0-s autóút és az M1-es autópálya nyomvonalától számított 250 m-es sáv, amelybe a terület beépítetlen része és a lakóövezet is tartozik, védőterület:

Védőterületek
38. §
(8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület – a gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével -
a) gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított – amennyiben kormányrendelet másként nem rendelkezik – 250-250 m széles területen,

Különleges terület
24. §
(2) Különleges terület
i) a nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület,
k) a hulladékkezelő, -lerakó területe,
n) a mezőgazdasági üzemi terület,

Mivel bánya és mezőgazdasági üzemi terület természeténél fogva nem lehet, marad a HULLADÉKKEZELŐ és/vagy HULLADÉKLERAKÓ, figyelemmel a Biofilter Zrt. tevékenységére és a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. szemetes autóinak itt tárolására, továbbá a BTG-nek a Biofilter területére bejegyzett elővásárlási jogára.

A hivatal engedélyt adott itt nem folytatható tevékenységekre, behajtási engedélyt adott a 12,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépjárműveknek. Miért is? Tekintse meg a Biofilter honlapján az ISO minősítését, hogyan kaphatta meg intézményi területre? Van Törökbálinton elég alkalmas külterület, amelyen gazdasági tevékenység folytatható.

A terület tulajdonosai 1998 óta nem telepítették az előírt zöld védősávot, ám épp a tiltakozás idején hozzáfogtak az akácos irtásához. A terület nagy része elhanyagolt, gazos.

Szeretnénk, ha a hivatal megkövetelné a terület jogszerű használatát. Ezt miért sérelmezi bárki is? Nem releváns, hogy mi volt régen – akár a tatárjárás idején - a területen. MOST intézményi terület, amit használjanak is akként. Nekünk a hivatal uszodát és sportlétesítményt ígért, mi, a lakosság ezért bátorkodtuk itt ingatlant vásárolni, építeni. Nem mellékesen mi is tulajdonosok vagyunk.

Élni, gyermekeket nevelni és nem szervezkedni, harcolni akarunk – kiváltképp nem azok ellen, akik a mi képviseletünkre tettek esküt.

A lakókörnyezetünk élhetetlenné válása ezernél több embert érint a Damjanich - Kinizsi -Károlyi - Toldi utcában és a Széchenyi téren. Az ingatlanok elértéktelenedése a már nem itt lakó gyermekeket is érinti, hiszen ők a tulajdonosok örökösei.

Nyugdíjas erdész számolta ki, hogy egy 25 m széles és 25 m magas lombhullató erdősáv, ha lenne és egész évben zöldellne sem tudná két dízel üzemű nehézgépjármű káros anyag kibocsátást közömbösíteni. De nincs ilyen erdősáv és a honos növényzet 80 évig nő meg, s csak az év felében zöldell. Most kettőnél jóval több teherautó pöfög reggelente 10-15 perceket az orrunk alá – jogellenesen.

A terület zaj és levegőszennyezettsége így is kiemelkedően magas. Volt itt számos környezetszennyezés (patak, levegő), amely ellen a lakosság tiltakozott. Mindig voltak, vannak és lesznek olyan aktív korú emberek, akik felvállalják a munkát. Nagyrabecsülés illeti Szabó Józsefnét, Dr. Simonics Istvánt, a néhai Lepsényi Lászlót, Molnár Józsefet – hogy csak néhány nevet említsek – és mindenkit, akik korábban sokat tettek a lakókörnyezetünkért. Ők már megtették a magukét. Ebben rejlik a közösség ereje: mindig lesz, aki az idősebbek helyébe lép. Nincs szégyellnivalónk, most is névvel tettük. (A 2011. évi hozzászólásom után kaptam adóellenőrzést, köszönöm szépen, nincs takargatnivalóm.)

Szégyellnivaló inkább az, hogy nem volt MEGFELELŐ a lakosság tájékoztatása, az átsorolás következménye - OTÉK 38.§ (8) bek. a) pontja alapján a 24.§ (2) bek. k) pontjára – , a hulladékkezelő, hulladéklerakó lehetősége majdnem rejtve maradt. Ha a tükörhegyiek anno idejében tudomást szereztek volna a tervről, most nem tartanának itt.

Tisztelettel: Lengyel Andrea ügyvéd
gazdasági büntetőjogi szakjogász
4 2013. június 26. szerda, 00:33
Peet
Tisztelt Szőke Péter úr!
Önt azért ennél reálisabb gondolkodásúnak ismertem!
2001-es KSH adatot előcitálni 2013-ban kissé megmosolyogtat! Engedje meg, hogy ismeretanyagát néhány tán nem mellékes információval egészítsem ki!
Egy emberöltőnyivel (egy település életében nem nagy idő) ezelőtt Törökbálint két legnépesebb munkaadója egy TSZ, és egy Állami Gazdaság volt. Az itt alkalmazott munkavállalók, higgye el, nem a fővárosból jöttek dolgozni. A TSZ-t a hajdan volt SASAD, míg az Állami Gazdaságot a cseppet sem dicsőséges privatizáció, s némi kisstílüség söpörte el. Azt bizonyára Ön sem kérdőjelezi meg, hogy a nem túl magasan képzett mezőgazdasági munkások jelentős része ma sem tud jól fizető állandó munkakört betölteni. Ha ezen munkanélkülieket, és kényszernyugdíjasokat is hozzáteszi a 2001-es 65%-hoz, mindjárt árnyaltabbá válik a kép. Miután Ön még mindig nem él, csak lakik Törökbálinton, nem látom értelmét vitatkozni Önnel!
A területi felsorolása ugyan csak első pillantásra tűnik nagyon profinak, bár termelő gazdasági területnek tekinteni a városközpontot, a kereskedelmi-gazdasági besorolást, több, mint érdekes! Nyilván e 80 h ipari-gazdasági területbe sorolja az értékesítésre magán kézbe adott Éget-völgyet is, ahol jelenleg legfeljebb a kopár szik sarjad. Ha mellé teszi az önkormányzat komoly múltra visszatekintő harcát a téglagyár bezárásáért, az OMÜV kitelepítéséért, stb., talán ez a "ténymegállapítása" sem állja meg tisztán a helyét! Ha nem is ért velem egyet, én nem tudom termelő tevékenységnek tekinteni - még ha közgadasági értelemben kecsegtetnek is némi profittal - a külföldről behozott nagy tételű áruk honi kis egységekbe való átcsomagolását, kereskedelmét, a magyar termékek gyári szintű hamisítását, a kis értékű bérmunkák preferálását a valóban új érték hozzáadásával folyó gazdasági tevékenységgel szemben.
Sajnálatos módon félreértelmezi a tényeket! Én egyetlen szót sem említettem új területek bevonásáról, külterületek építési területté való átsorolásáról, csupán egy bizonyos terület végre nevén nevezéséért emeltem szót. S ez nem ugyanaz, amit Őn kifogásol!
3 2013. június 24. hétfő, 19:08
Szőke Péter
Tisztelt Peet!

Több állítása nem a tényeken alapszik, emiatt a levont következtetései nem helyesek. A tények a következők:
"Miért kell a törökbálinti munkavállalónak autóba ülnie, hogy munkahelyére autózzon, vagy tömegközlekedjen? Miért nem lehet a lakóövezet közvetlen közelében szervezett gazdasági tevékenységet folytatni?"
- Törökbálinton dolgozók száma (2001. KSH) 5389, ebből 3498 más településről jár dolgozni, azaz a helyben dolgozók 65%-a nem törökbálinti!

"Törökbálint és közigazgatási területe nem igen bővelkedik termelő gazdasági tevékenységet támogató területtel! Papírtologató intézményi területtel annál inkább."
Törökbálint 2939 hektár területéből az állításával ellentétben csak 4 hektár az intézményi terület, ez 0,1%. Ellenben településközpont 75 hektár, kereskedelmi-gazdasági 406 hektár, és ipari-gazdasági 80 hektár. Azaz mindösszesen 561 hektár a termelő gazdasági tevékenységet támogató terület, azaz Törökbálint 19%-a.

Közösségi érdekből tehát egyáltalán nincs szükség további területek bevonására. Nyilván az adott magánérdek persze ezt nem veszi figyelembe.
2 2013. június 23. vasárnap, 01:25
Peet
Tisztelt dr. Lengyel Andrea!
Tisztelt Aláírók és Aláírásgyűjtők!
Úgy gondolom, talán pozitív előrelépésnek tekinthető, hogy az Önkormányzat - amennyiben változtat egy terület besorolásán - komolyabban veszi a érintettek tájékoztatását a korábbiakhoz képest! (Bár még van hova fejlődni!) Meggyőződésem, hogy a "lakosság" ítéletalkotásának sem ártana hasonló fejlődésen keresztül mennie.
A Dulácka-major helyzetének megítélésében talán érdemes lenne némi történelmi áttekintésbe bocsátkozni!
Ez a terület már sok mindennek volt minősítve. Volt már mezőgazdasági művelési terület (a volt Törökbálinti Állami Gazdaság központi telepét kukoricás, barackos, almás ültetvények vették körül - nyoma sem volt lakóövezetnek), volt kiürítendő terület, stb. A minősítés mindig azon múlott, hogy a helyi jogalkotók különösebb koncepció nélkül mikor mivel próbálták demonstrálni lázas aktivitásukat, hozzá nem értésüket. A különböző variációk esetén, csak egyben voltak következetesek: Gondosan vigyázták, hogy az éppen aktuális besorolás még köszönő viszonyba se legyen a meglévő helyzettel, ugyanakkor a terület használói csak akkor értesültek a változásokról, ha hosszas kutatómunkába bocsátkoztak.
Sokszor nehéz megállapítani, hogy a tyúk, vagy a tojás volt- e előbb. Bár itt sokkal egyértelműbb a helyzet: A területen kezdetben mezőgazdasági- és az azt kiegészítő tevékenység folyt traktorok, gépek, autók javításával, nyílt műtrágya tárolásával, stb., a kor szellemének megfelelő alacsony szintű környezetvédelemmel. A lakóházak ebbe a környezetbe épültek, illetve az új beköltözők ezen paraméterek ismeretében vették meg ingatlanjaikat. Ezekre a lépésekre senki nem kötelezte Őket! Önként, nyilván kellő körültekintéssel döntöttek!
A lényegében változatlan környezet utólagos kifogásolásának komolysága talán nem teljesen őszinte! A terület rendezettségében, esztétikai állapotában bekövetkezett fejlődést el nem ismerni balgaság!
A változás ennek ellenére szembetűnő! Ezek a gazdasági társaságok a korábbinál jóval többet költenek - nem csupán a jogszabályi változások okán - környezetük védelmére! Ezt azért némi toleranciát tanúsítva célszerű lenne elismerni!
Jó lenne a "lakosság feltüzelése" helyett felnőni! Miért kell a törökbálinti munkavállalónak autóba ülnie, hogy munkahelyére autózzon, vagy tömegközlekedjen? Miért nem lehet a lakóövezet közvetlen közelében szervezett gazdasági tevékenységet folytatni? Ha egy tevékenység sufniban, szuterénokban folyik, az rendben van. Ha egy erre kialakított üzemi területen, akkor már tiltakozást vált ki, hiszen míg az előbbinél csak, jobb esetben néhány szomszéd, míg az utóbbinál egész utcákat lehet mozgósítani mondvacsinált ürügyekkel.
Nézzünk kicsit körül! Törökbálint és közigazgatási területe nem igen bővelkedik termelő gazdasági tevékenységet támogató területtel! Papírtologató intézményi területtel annál inkább.
Itt lenne az ideje délibábok kergetése helyett végre a valóság talajára állni! Élni-, és élni hagyni! Ha vkinek nem sikerül közvetlen lakóháza közelében munkát vállalni, hát azért ne dögöljön meg a szomszéd tehene se!
1 2013. május 16. csütörtök, 00:04
Lengyel Andrea
Tisztelt Szerkesztőség!

Csodálkozom, hogy egy sort nem írtak, nem tájékoztatták a lakosságot arról, hogy elkészült Törökbálint Város Településszerkezeti Terve.

Ez az önkorményzati körlevélben a sportrovat után „Partnerségi egyeztetés”-ként szerepel
http://www.torokbalint.hu/app/export/sites/default/Torokbalint/Onkormanyzat/Dok/
Telepulesszerkezetiterv20130320.pdf

Törökbálint Város új településszerkezeti terve a Polgármester úr és Gyarmati képviselő úr írásbeli ígéretei ellenére a Dulácska-Major – Damjanich utca – Kinizsi utca és Óvoda utca által határolt terület Kjz (különleges, jelentős zöldfelületet igénylő intézményi terület)-ből Gksz (gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület)-be történő átsorolását tartalmazza.

A területet a használói nem a besorolásának megfelelően használják, hiszen különleges, jelentős zöldfelületet igénylő intézményi területen a Biofilter Kft. jelentős tehergépjármű forgalmat bonyolít, tárolja a budaörsi BTG szemetes autóit, az 1998 óta előírt védő zöldsáv hiányzik, a terület más részei gazosak, elhanyagoltak. Látványosan nem intézményi jellegű tevékenység folyik.

A terület közvetlenül lakóövezettel határos. A régi dízel teherautókat reggelente – különösen télen – hosszasan járatják, a szemben lakók nagy „örömére”. A széljárás az M0-s autóútról és a Biofilter Kft. telepéről áradó kipufogógázokat részben a lakóházak, részben az óvoda felé fújja.

A terület környezeti terhelése óriási. Nagy a zaj, a légszennyezettség és a gépjármű forgalom, mely az új iskola megnyitásával várhatóan közlekedési káoszhoz fog vezetni. Ezt tetézné a képviselő testület az övezeti besorolás megváltoztatásával.

Az övezeti átsorolásról mi a „Partnerségi egyeztetés”-ből értesültünk. Második napja nagy szabású lakossági tiltakozás kezdődött. A környező utcák lakói valamennyien csatlakoztak a tiltakozáshoz. Mi, Damjanich utca lakók csak a Damjanich – Kinizsi – Károlyi utca által határolt szakaszra gondoltunk, s ma este utolsóként a választókerület képviselőjéhez, Gyarmati úrhoz mentünk, aki elolvasását követően NEM ÍRTA ALÁ a petíciót. Palkóné Szabó Gabriella azonban, aki nem a mi körzetünk képviselője, aláírta. Más utcákból emberek önként ajánlkoztak aláírás gyűjtésre a környékről. 17 éves törökbálinti tartózkodásom alatt példa nélküli ez az összefogás, ami reményeink szerint eredményre vezet. A lakók nagyon elszántak. Unják a nagy zajt, a dübörgést, amelyet sajnos a Kinizsi és a Károlyi Mihály utcán is tapasztalhattunk. Hangszigetelt zajvédők felszerelése iránti intézkedésre is kérjük a város vezetőit.

Mindenképpen hasznos lenne azonban, ha a Szerkesztőség is tudósítana, hogy a lakosság egyáltalán szerezzen tudomást a terv létezéséről, azt ismerje meg, azt 2013. május hó 21. napjáig a neten regisztráció mellett véleményezhesse, de a Ket. szerint természetesen írásban is megtehetik a polgármesteri hivatalban iktatással ill. postai úton célszerű módon tértivevényes ajánlott levélben.

Csodálkozom, hogy a Kerthelyiség legutóbbi száma sem hozta vagy hivatkozta az anyagot. A sok idős, nem internetet bújó, de még az internetező lakosság is hogyan szerezzen róla tudomást, hogyan ismerje meg, ha nem kap valós tájékoztatást a létezéséről? Ez legalább annyira életszerűtlen, mint korunkban a hirdetményi kézbesítés vagy a kifüggesztés. Sajtóban, szórólapokon kellene felhívni a lakosság figyelmét – már ha az a valós cél, hogy azt a lakosság megismerje.

Tisztelettel: Dr. Lengyel Andrea
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!