Végrendelet: Mi a kötelesrész?

A kötelesrész jelentése.
Végrendelet: Mi a kötelesrész?

Az öröklési jogszabályok és a végrendelet készítés az öröklési jogrendszer összetettségét növeli. Nem szívesen szembesülünk az elmúlással, ezért igyekszünk ezt a témát kerülni és halogatni életünk során, pedig megismerése hosszú távon hasznos. Lássuk mi is az a kötelesrész, és milyen következményekkel jár!

Mi a lényege a kötelesrésznek?

A kötelesrész az öröklés igazságosságáért felelős jogintézmény. Az a célja, hogy a hagyatéki vagyont ne lehessen ok nélkül bármely örökös (vagy örökösök) számára kedvezőtlenül felosztani.

Ez a fogalom csak akkor releváns, hogyha az örökhagyó végrendelet, vagy egyéb végakarat formájában rendelkezett hagyatéka sorsáról. Az örökhagyó gyermekét, házastársát és a szülőjét még végrendelettel sem lehet kihagyni a hagyatékból, csak kitagadás esetén.

Ki jogosult a kötelesrészre?

A kötelesrész az örökhagyó leszármazottját, házastársát és szülőjét illeti meg akkor, ha az örökhagyó törvényes örökösének minősülnek. A távolabbi törvényes örökösök (például a nagy-, vagy dédszülők) egyáltalán nem formálhatnak igényt a kötelesrészre.

Ha az örökhagyó nem nevezi meg a végrendeletében a kötelesrészre jogosult személyt, ő akkor is igényt tarthat rá.

Mi a kötelesrész alapja?

A kötelesrész a hagyaték egy megadott részét jelenti, ezért fontos megismernünk, pontosan milyen vagyonösszeg képezi az alapját:

  • A hagyaték tiszta értéke a pozitív vagyonelemek (például ingatlanok, ingóságok, pénz) és a hagyatéki tartozások különbözete.

  • Az örökhagyó által az életében juttatott ingyenes adományok juttatáskor fennálló tiszta értéke.

A következőket nem számíthatjuk a kötelesrész alapjához:

  • Olyan ingyenes adományokat, amelyeket az örökhagyó a halálát megelőző 10 évnél régebben adott.

  • Azt az ingyenes adományt vagy ajándékot, amely nem haladja meg a szokásos mértéket.

  • A házastárs, élettárs, valamint a leszármazó részére nyújtott tartást.

  • Arra rászoruló más személynek ingyenesen nyújtott tartást, a létfenntartáshoz szükséges mértékben.

Hogyan számítjuk ki a kötelesrész összegét?

· Győződjünk meg róla, hogy az örökhagyó törvényes örököseinek minősülünk.

· Határozzuk meg a kötelesrész alapját a fennebbieknek megfelelően.

· Számítsuk ki, hogy a kötelesrész alapja szerint az örökrészünk mekkora lenne.

· A kapott összeget osszuk el hárommal, mert a kötelesrész mértéke annak az összegnek a harmada, amelyet a törvényes öröklési rend érvényesülésekor megszereznénk.

Meddig érvényesíthető a kötelesrész iránti igény?

A kötelesrész iránti igény a hagyaték megnyílásától, tehát az örökhagyó halálától számított 5 évig érvényesíthető.

Végrendelet készítéséhez és a kötelesrészi igény érvényesítéséhez is érdemes egy ügyvéd segítségét kérni, amelyet a Szerzi platformon keresztül online is megtehetünk, ahol akár három órán belül kaphatunk segítséget.

Kapcsolódó cikkek

Törökbálinti arcok: Rihay Ádám pénzügyi tanácsadó

Törökbálinti arcok: Rihay Ádám

Sorozatunkban Törökbálinton élő vagy Törökbálintról származó/elszármazott érdekes embereket mutatunk be.

Részecskeszűrő, szelep kokszosodás és társai - A szabályozás eredménye

Részecskeszűrő, szelep kokszosodás és társai - A szabályozás eredménye

Az autóvásárláskor sokat emlegetett környezetvédelmi besorolásoknak hosszú a története. Az eredménye szerencsére jól mérhető és észlelhető. Az autósok pénztárcáján is.

Whisky - így szűrik ki a hamis whiskyt

Whisky - így szűrik ki a hamis whiskyt

A skótoknál sok hamis whiskyt találtak.